HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Deksametasoni-koe, pitkä

1226 Pt-DXM-R2

Osatutkimukset

dU-Kors-V ja S -Korsol

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta, puh. 09 471 72579, arkisin klo 07.30-15.00

Yhteyshenkilöt

lääkäri Mikko Anttonen: mikko.anttonenathus.fi / 050 4644654 ja kemisti Tea Lamberg: tea.lambergathus.fi / 0404869961

Indikaatiot

Hyperkortisolismin diagnostiikka, jatkotutkimuksena lyhyen rasituskokeen jälkeen (1225 Pt-DXM-R1). Cushingin oireyhtymän primaari- ja erotusdiagnostiikka.

Esivalmistelu

Koe voidaan suorittaa polikliinisesti. Hoidosta vastaava osasto tai lääkäri antavat potilaalle deksametasonilääkkeet ja ohjeistavat tutkittavan (ks. suoritus). Laboratorio hoitaa toimintakokeessa vain näytteenoton.

Hoitava lääkäri antaa potilaalle ohjeet mahdollisesta lääkityksen keskeyttämisestä ennen tutkimusta. Mahdollisuuksien mukaan kaikki lääkkeet tulisi jättää pois viikon ajaksi ennen koetta. Erityisesti glukokortikoidit, keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet ja maksan mikrosomaalisten entsyymien aktiivisuutta lisäävät lääkeaineet voivat häiritä tulkintaa. Lääkitystä koskevissa asioissa potilaan tulee aina keskustella hoitavan lääkärinsä kanssa.

Suoritus

Deksametasonin jarrutusvaikutuksen mittarina käytetään seerumin kortisolia ja vuorokausivirtsan vapaata kortisolia.

1) Tilaa kokeen kolmannelle aamulle tutkimukset 2129 S -Korsol ja 2130 dU-Kors-V

2) 1. aamusta (klo 8) alkaen tutkittava käyttää deksametasonia 2 mg/vrk (esim. 4 x 0,5 mg/vrk) kahden vuorokauden ajan, 6 tunnin välein.

3) 2. aamuna (klo 8) aloitetaan virtsan vuorokausivirtsan keräys dU-Kors-V varten.

4) 3. aamuna (klo 8) dU-Kors-V virtsakeräys palautetaan ja laboratoriossa otetaan näyte S -Korsol varten.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Menetelmä

2129 S -Korsol: Immunokemiluminometrinen. Akkreditoitu menetelmä.

2130 dU-Kors-V: Nestekromatografia-tandem massaspektrometria, spesifinen (LC-MS/MS). Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tulkinta

Deksametasoni jarruttaa plasman ACTH:n eritystä ja tämän kautta myös seerumin kortisolin eritystä. Vaikutus kohdistuu sekä hypotalamukseen että hypofyysiin.

Terveellä henkilöllä 48 tunnin aikana annettu deksametasoni jarruttaa hypofyysi-lisämunuais-akselin toiminnan kokonaan. Sen seurauksena 3. päivän aamuna otettu S-Kortisolin pitoisuus on alle 50 nmol/l ja 3. vrk:n aamuna lopetetun vuorokausivirtsan kortisolin (dU-Kors-V) eritys on alle 50 nmol/vrk, usein alle 30 nmol/vrk. Normaalivasteessa voidaan hyperkortisolismia pitää poissuljettuna. Cushingin taudissa tulokset ovat poikkeavia.

Pitkässä deksametasonikokeessa on vääriä positiivisia harvemmin kuin lyhyessä kokeessa (1225 Pt-DXM-R1), mutta niitä voidaan tavata mm. depressiossa, alkoholisteilla sekä estrogeenia ja maksan entsyymiaktiviteettia stimuloivia lääkkeitä käyttävillä. Joskus S-Korsol saattaa jäädä koholle vaikka dU-Kors-V laskee alle 50 nmol/vrk. Tällöin kyseessä voi olla tavanomaista suurempi transkortiinin eli kortisolia sitovan globuliinin (S-CBG) pitoisuus tai kortisolin erittäin voimakas sitoutuminen siihen. Tätä voidaan selvittää P-ACTH-tutkimuksella. Jos potilaan P-ACTH pienenee Pt-DXM-R2 kokeen aikana, mutta S-Korsol jää koholle, syynä voi olla suurentunut S-CBG-pitoisuus.

Huomautuksia

Pakettitutkimuksen Pt-DXM-R2 ylläpito on lopetettu eikä se ole tilattavissa 8.10.18 alkaen. Tilaa tutkimukset 2129 S -Korsol ja 2130 dU-Kors-V kokeen kolmannelle aamulle erikseen.

Tutkimus Pt-DXM-R2 päivitetty 14.04.2021 / MA

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 19.06.2024 klo 00:42.