HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Fenytoiini, seerumista

1243 S -Fenyt

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta, p. (09) 471 72579. Päivystysajan tiedustelut, p. (09) 471 72645

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Titta Salopuro: titta.salopuroathus.fi / 040 486 9961

Indikaatiot

Fenytoiinihoidon seuranta.

Esivalmistelu

Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta. Infusoitaessa fenytoiinia näytteet otetaan hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan. Käytettäessä fosfenytoiinia (Pro-Epanutin) näytettä ei tule ottaa ainakaan kahteen tuntiin infuusion jälkeen eikä neljään tuntiin lihakseen annetun injektion jälkeen. Jos pyyntöä ei tehdä suoraan atk-järjestelmään, lähetteeseen tulee merkitä lääkkeen edellinen ottoajankohta ja annos sekä soveltuvin osin muu lääkitys.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näyte

1.0 ml seerumia, lapset vähintään 0.2 ml. Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa. Näyte säilyy jääkaapissa viikon. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan.

Menetelmä

PETINIA. Akkreditoitu menetelmä (ei tällä hetkellä Etelä-Karjalan alueen laboratorioissa).

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Päivittäin, kaikkina vuorokauden aikoina.

Tulokset valmiina

Samana päivänä.

Viitearvot

TERAP.ALUE 40 - 80 µmol/l

Tulkinta

Terapeuttinen pitoisuus aikuisilla on 40 - 80 µmol/l ja lapsilla 20 - 80 µmol/l.

Farmakokinetiikka: Huippupitoisuus saavutetaan 1 - 6 tunnissa annettaessa terapeuttisia annoksia suun kautta. Myrkytyksissä imeytyminen voi jatkua jopa pari vuorokautta ja huippupitoisuuden saavuttaminen voi kestää paljon normaalia kauemmin. Pääosa fenytoiinista metaboloituu maksassa ja vain alle 5 % erittyy muuttumattomana virtsaan.

Metabolia kyllästyy usein jo terapeuttisilla annoksilla. Tämän vuoksi pienetkin muutokset annostuksessa ja monet yhteisvaikutukset voivat muuttaa suuresti seerumin fenytoiinipitoisuutta. Eliminaation puoliintumisaika on 7 - 60 tuntia (keskiarvo noin 20 tuntia). Fenytoiinin sitoutuminen proteiineihin voi vähentyä mm. uremiassa ja raskauden aikana.

Yhteisvaikutukset: Monet lääkeaineet voivat suurentaa fenytoiinin seerumipitoisuuksia estämällä sen metaboliaa. Eräät entsyymi-induktorit voivat pienentää fenytoiinipitoisuuksia. Fenytoiini on vahva entsyymi-induktori ja pienentää huomattavasti monien lääkeaineiden seerumipitoisuuksia.

Eräät muut albumiiniin sitoutuvat lääkeaineet (mm. valproaatti ja salisylaatti) voivat syrjäyttää fenytoiinia proteiinisidoksesta ja lisätä vapaan fenytoiinin osuutta seerumissa. Tällöin kokonaispitoisuuden ja vaikutuksen välinen suhde muuttuu ja olisi suositeltavaa määrittää myös vapaan fenytoiinin (S -FenytV, 4735) pitoisuus.

Mikäli käytetään fosfenytoiinia (Pro-Epanutin) ja näyte otetaan alle kaksi tuntia infuusion lopettamisen tai alle neljä tuntia lihakseen annetun injektion jälkeen, on veressä vielä muuttumatonta fosfenytoiinia. Käytetty menetelmä ristireagoi vain vähäisessä määrin fosfenytoiinin kanssa, joten menetelmä mittaa varsin tarkasti fenytoiinia näissäkin tilanteissa.

Huomautuksia

Menetelmämuutos 30.10.2019, kts. tiedote 2019:66 (16.10.2019). Mittausalaraja nousee: ennen 2 µmol/l, jatkossa 7,9 µmol/l.

Tutkimus S -Fenyt päivitetty 03.05.2022 / TS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 28.11.2022 klo 01:26.