HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Fosfatidyylietanoli, verestä

12510 B -PEth

Tiedustelut

VITA Laboratoriot Oy, asiakasneuvonta terveydenhuollon ammattihenkilöille, puh. (09) 22 88 0410, asiakasneuvonta(a)vita.fi

Yhteyshenkilöt

lääkäri Mikko Anttonen: mikko.anttonenathus.fi / 050 4644654 ja kemisti Niina Tohmola: niina.tohmolaathus.fi / 050 427 1548

Indikaatiot

Alkoholin suurkulutuksen osoittaminen, varmistustutkimus

Näyteastia

K2-EDTA-putki 5/3 ml

Näyte

Näytteenotossa ei saa käyttää etanolia ihon puhdistukseen. Näytteenoton jälkeen kääntele putkea varovasti ylös-alaisin muutaman kerran hyytymisen estämiseksi. Näytettä ei saa sentrifugoida eikä pakastaa! Voidaan lähettää putkipostilla. Näyte säilyy 3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

LC-MS/MS, Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tulokset valmiina

3-5 työpäivää.

Yleistä

Fosfatidyylietanoli (PEth) on poikkeava solukalvon fosfolipidi, jota syntyy fosfolipaasi D:n vaikutuksesta alkoholin läsnäollessa. Fosfatidyylietanolia ei muodostu ilman etanolia, eli se on spesifinen alkoholinkäytön osoittaja. Runsaan toistuvan alkoholinkäytön yhteydessä PEth kertyy punasolujen solukalvolle.

Viitearvot

Kaikki alle 0.3 µmol/l

Tulkinta

Fosfatidyylietanoli on sensitiivinen ja spesifinen tutkimus osoittamaan kroonista runsasta alkoholinkäyttöä (päivittäinen alkoholiannos yli 60 g/vrk, ravintola-annos on noin 12 g).

PEth-pitoisuus alle 0.05 µmol/l osoittaa, että alkoholia ei ole käytetty tai alkoholia on käytetty vain satunnaisesti. Mittausmenetelmän analyyttinen herkkyys ja pienin vastattava tulos on 0.03 µmol/l.

PEth-pitoisuus yli 0.30 µmol/l viittaa runsaaseen alkoholinkäyttöön (yli 60 g/vrk eli yli 5 ravintola-annosta vuorokaudessa).

PEth-pitoisuus välillä 0.05-0.30 µmol/l edustaa keskimäärin ns. alkoholin sosiaalista kohtuukäyttöä.

Kirjallisuuden mukaan yksittäinen alkoholinkäyttökerta tai humalatila ei yleensä suurenna PEth-pitoisuutta yli viiterajan. Tyypillisesti säännöllinen päivittäinen runsas alkoholinkulutus nostaa B-PEth-pitoisuutta selvästi (B-PEth luokkaa 2 - 5 µmol/l). PEth-pitoisuudet korreloivat karkeasti edeltävän kahden viikon aikana käytetyn alkoholimäärän kanssa, mutta yksilöllisen vaihtelun vuoksi eri henkilöiden välisiä alkoholin kulutusmääriä ei voi verrata PEth-pitoisuuden perusteella.

Fosfatidyylietanolia voidaan osoittaa punasoluista 2-4 viikkoa alkoholin käytön jälkeen (puoliintumisaika n. 4 vrk). Sen eliminaationopeuteen eivät vaikuta tutkittavan ikä, sukupuoli tai kehon koostumus. Tutkimuksen spesifisyys on hyvä (lähes 100%) ja sensitiivisyys parempi (94-100%) kuin S-CDT, E-MCV ja S-GT-tutkimuksilla yksin tai yhdessä käytettyinä.

Huomautuksia

Korkea veren etanolipitoisuus näytteenottohetkellä (humalatila) tai näytteen kontaminoituminen etanolilla voivat johtaa vääriin positiivisiin tuloksiin, koska fosfatidyylietanolia voi muodostua näytteessä säilytyksen aikana.

Mikäli saadusta tuloksesta on aiheutumassa potilaalle erityisiä seuraamuksia (esim. hoidon epäämistä, juridisia tai taloudellisia seuraamuksia), suosittelemme tutkimuksen kontrolloimista uudesta näytteestä.

Tutkimus B -PEth päivitetty 25.11.2022 / NT

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 08.12.2022 klo 01:31.