HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Fosfatidyylietanoli, verestä

12510 B -PEth

Tiedustelut

Synlab Suomi Oy, Ammattilaisneuvonta, puh. 020 734 1550, ammattilaisneuvonta(a)synlab.fi

Yhteyshenkilöt

kemisti Niina Tohmola: niina.tohmolaathus.fi / 050 427 1548 ja lääkäri Mikko Anttonen: mikko.anttonenathus.fi / 050 4644654

Indikaatiot

Alkoholin suurkulutuksen osoittaminen yhdessä henkilön alkoholinkäyttöanamneesin kanssa.

Näyteastia

K2-EDTA-putki 5/3 ml

Näyte

Näytteenotossa ei saa käyttää etanolia ihon puhdistukseen. Näytteenoton jälkeen kääntele putkea varovasti ylös-alaisin muutaman kerran hyytymisen estämiseksi. Näytettä ei saa sentrifugoida eikä pakastaa! Voidaan lähettää putkipostilla. Näyte säilyy 5 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

LC-MS/MS, Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tulokset valmiina

10-14 päivän kuluessa

Yleistä

Fosfatidyylietanoli (PEth) on poikkeava solukalvon fosfolipidi, jota syntyy fosfolipaasi D:n vaikutuksesta alkoholin läsnäollessa. Fosfatidyylietanolia ei muodostu ilman etanolia, eli se on spesifinen alkoholinkäytön osoittaja. Runsaan toistuvan alkoholinkäytön yhteydessä PEth kertyy punasolujen solukalvolle.

Viitearvot

Kaikki alle 0.3 µmol/l

Tulkinta

Fosfatidyylietanoli on spesifinen tutkimus osoittamaan kroonista runsasta alkoholinkäyttöä (päivittäinen alkoholiannos yli 60 g/vrk). Sen sensitiivisyys (94-100%) on parempi kuin S-CDT, E-MCV ja S-GT-tutkimuksilla yksin tai yhdessä käytettyinä. Tulos tulee aina arvioida huomioiden tutkittavan alkoholinkäyttöanamneesi. Kirjallisuuden mukaan yksittäinen alkoholin nauttimiskerta tai humalatila ei nosta PEth-pitoisuutta yli viitearvon 0.3 µmol/l tai välttämättä edes mitattavalle tasolle. PEth-pitoisuuden nousuun vaaditaan enemmän kuin muutaman päivän kestänyt alkoholinkäyttö.

B -PEth -tuloksen tulkinta:

alle 0.05 µmol/l: Alkoholia ei ole käytetty tai alkoholia on käytetty vain satunnaisesti. Menetelmän analyyttinen herkkyys ja alin vastattava tulos on 0.05 µmol/l tai alle 0.05 µmol/l.

0.05-0.30 µmol/l: Viittaa kohtalaiseen alkoholinkäyttöön (ns. sosiaalinen kohtuukäyttö)

yli 0.30 µmol/l: Viittaa runsaaseen alkoholinkäyttöön, mahdollinen alkoholin riskikäyttäjä (yli 60 g/vrk).

PEth pitoisuuden ja käytetyn alkoholimäärän välinen yhteys voi vaihdella eri henkilöillä. Eri henkilöiden erilaisia kulutusmääriä ei voi arvioida tai vertailla keskenään suhteessa mitattuun PEth-pitoisuuteen.

Kirjallisuuden mukaan sosiaalinen kohtuukäyttö nostaa PEth:iä, mutta keskimäärin pitoisuus jää alle 0.30 µmol/l. Jos alkoholin käyttö ylittää riskirajan (60 g/vrk) ja jatkuu 2-3 viikkoa, PEth nousee yli raja-arvon yli 0.3 µmol/l. Säännöllisesti päivittäin (yli 60 g/vrk tai enemmän) ja pitkiä aikoja runsaasti alkoholia käyttävillä PEth pitoisuudet nousevat selvästi yli raja-arvon 0.3 µmol/l (PEth pitoisuudet luokkaa 2 - 3 µmol/l tai yli 3 µmol/l).

PEth voidaan osoittaa punasoluista 2-4 viikkoa alkoholin käytön jälkeen (puoliintumisaika n. 4 vrk). Sen eliminaationopeuteen eivät vaikuta tutkittavan ikä, sukupuoli tai kehon koostumus.

Huomautuksia

17.1.2023 alihankintalaboratorion muutos, Ks. tiedote. Seurantapotilaiden tulostasossa voi ilmetä yksilöllistä vaihtelua. Tutkimus kannattaa kontrolloida, jos uusi tulos poikkeaa selvästi aiemmasta linjasta. Aiemmin mittaamattoman matalaksi todettu PEth-taso voi 17.1.2023 jälkeen olla mitattavalla tasolla, ilman että tällä on välttämättä kliinistä merkitystä.

Korkea veren etanolipitoisuus näytteenottohetkellä (humalatila) tai näytteen kontaminoituminen etanolilla voivat johtaa vääriin positiivisiin tuloksiin (PEth:ia voi muodostua näytteessä säilytyksen aikana).

Mikäli saadusta tuloksesta on aiheutumassa potilaalle erityisiä seuraamuksia (esim. hoidon epäämistä, juridisia tai taloudellisia seuraamuksia), suosittelemme tutkimuksen kontrolloimista uudesta näytteestä.

Tutkimus B -PEth päivitetty 14.07.2023 / MA

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 23.09.2023 klo 00:41.