HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Fosfatidyylietanoli, verestä

12510 B -PEth

Tiedustelut

Vita Laboratoriot Oy, toimisto p. 09 22880410

Yhteyshenkilöt

lääkäri Timo Kouri: timo.kouriathus.fi / 050 427 1252 ja kemisti Anna Becker: anna.beckerathus.fi / 050 427 1459

Indikaatiot

Alkoholin suurkulutuksen osoittaminen, varmistustutkimus

Näyteastia

K2-EDTA-putki 5/3 ml

Näyte

Näytteenotossa ei saa käyttää etanolia ihon puhdistukseen. Näytteenoton jälkeen kääntele putkea VAROVASTI ylös-alaisin muutaman kerran (älä ravista!) hyytymisen estämiseksi. Näytettä ei saa sentrifugoida eikä pakastaa! Näyte säilyy 3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. NÄYTELÄHETYS soveltuu putkipostiin, jos järjestelmällä lähetetään muitakin ravistelulle herkkien tutkimusten näytteitä (tarkistettu 12.7.2019 Esa Hämäläinen, Vita Laboratoriot / Timo Kouri)

Menetelmä

LC-MS/MS, Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tulokset valmiina

10 päivän kuluessa

Yleistä

Fosfatidyylietanoli (PEth) on poikkeava solukalvon fosfolipidi, jota syntyy fosfolipaasi D:n vaikutuksesta alkoholin läsnäollessa. Fosfatidyylietanolia ei muodostu ilman etanolia, eli se on hyvin spesifinen alkoholinkäytön osoittaja. Runsaan toistuvan alkoholinkäytön yhteydessä PEth kertyy punasolujen solukalvolle.

Viitearvot

Kaikki alle 0.3 µmol/l

Tulkinta

Fosfatidyylietanoli on hyvin sensitiivinen ja spesifinen tutkimus osoittamaan kroonista runsasta alkoholinkäyttöä (päivittäinen alkoholiannos yli 60 g/vrk, ravintola-annos on noin 12 g).

PEth-pitoisuus alle 0.10 µmol/l osoittaa, että alkoholia ei ole käytetty tai sitä käytetty vain satunnaisesti. Mittausmenetelmän analyyttinen herkkyysraja ja pienin vastattava tulos on 0.03 µmol/l.

PEth-pitoisuus välillä 0.10-0.30 µmol/l edustaa keskimäärin ns. alkoholin sosiaalista kohtuukäyttöä.

PEth-pitoisuus yli 0.30 µmol/l viittaa runsaaseen alkoholinkäyttöön (yli 60 g/vrk eli yli 5 ravintola-annosta vuorokaudessa).

Yksittäinen alkoholinkäyttökerta ei suurenna PEth-pitoisuutta yli viiterajan, vaan huippupitoisuus on tasoa 0.05-0.10 µmol/l ja laskee veren alkoholipitoisuuden laskiessa. Tyypillisesti säännöllinen päivittäinen runsas alkoholinkulutus nostaa B-PEth-pitoisuutta selvästi (B-PEth luokkaa 2 - 5 µmol/l). PEth-pitoisuudet korreloivat karkeasti edeltävän kahden viikon aikana käytetyn alkoholimäärän kanssa, mutta yksilöllisen vaihtelun vuoksi eri henkilöiden välisiä alkoholin kulutusmääriä ei voi verrata PEth-pitoisuuden perusteella.

Fosfatidyylietanolia voidaan osoittaa punasoluista 2-4 viikkoa alkoholin käytön jälkeen (puoliintumisaika n. 4 vrk). Sen eliminaationopeuteen eivät vaikuta tutkittavan ikä, sukupuoli tai kehon koostumus. Tutkimuksen spesifisyys on erittäin hyvä (lähes 100%) ja sensitiivisyys parempi (94-100%) kuin S-CDT, E-MCV ja S-GT-tutkimuksilla yksin tai yhdessä käytettyinä.

Viitteet: Viel G. et al. Phosphatidylethanol in Blood as a Marker of Chronic Alcohol Use: A Systematic Review and Meta-Analysis Int. J. Mol. Sci. 2012, 13(11), 14788-14812, doi:10.3390/ijms131114788

Huomautuksia

Näytteen kontaminoituminen etanolilla tai korkea veren etanolipitoisuus näytteenottohetkellä (humalatila) voivat johtaa vääriin positiivisiin tuloksiin, koska fosfatidyylietanolia voi muodostua näytteessä säilytyksen aikana.

Tutkimus B -PEth päivitetty 12.07.2019 / TK

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 06.12.2019 klo 01:10.