HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Disopyramidi, seerumista

1258 S -Disop

Tiedustelut

Synlab Suomi Oy, Ammattilaisneuvonta, puh. 020 734 1550, ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Niina Tohmola: niina.tohmolaathus.fi / 050 427 1548

Esivalmistelu

Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta. Jos pyyntöä ei tehdä suoraan atk-järjestelmään, lähetteeseen tulee merkitä lääkkeen edellinen ottoajankohta ja annos sekä soveltuvin osin muu lääkitys.

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näyte

1 ml seerumia (minimi 0,5 ml). Ei suositella geeliputkea. Näyte säilyy 2-3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna ja tällöin lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia, spesifinen (LC-MS). Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

Neljä kertaa viikossa.

Tulokset valmiina

3-5 työpäivässä.

Viitearvot

KAIKKI 6 - 18 µmol/l

Tulkinta

Farmakokinetiikka: Huippupitoisuus saavutetaan 0.5 – 3 tunnissa. Puolet lääkeaineesta erittyy muuttumattomana virtsaan ja puolet metaboloituu maksassa. Eliminaation puoliintumisaika on 6 – 8 tuntia, mutta munuaisten vajaatoiminnassa ja sydäninfarktin yhteydessä se voi pidentyä yli 40 tuntiin.

Yhteisvaikutukset: Entsyymi-induktorit voivat pienentää seerumin disopyramidipitoisuutta. Disopyramidi voi aiheuttaa johtumishäiriöitä yhdessä beetasalpaajien, kalsiuminestäjien, digoksiinin ja kinidiinin kanssa. QT-aika voi pidentyä, jos disopyramidiä käytetään yhdessä mm. trisyklisten masennuslääkkeiden, amiodaronin, sotalolin tai hypokalemiaa aiheuttavien diureettien kanssa.

Toksisuus: Johtumishäiriöitä ja antikolinergisiä oireita voi esiintyä jo hoitoannoksilla.

Tutkimus S -Disop päivitetty 25.07.2023 / SS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 19.06.2024 klo 00:42.