HUS-Kuvantaminen, tutkimusohjekirja

Tutkimusohjekirjan etusivu

Elektroenkefalografia (EEG), 1. vrk pitkäaikaisrekisteröinti

1295 Pt-EEG-Pa1

Tiedustelut

KNF-osastot: Meilahden sairaala (09) 471 72492, Hyvinkään sairaala (019) 4587 2747.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Erika Kirveskari: erika.kirveskariathus.fi / (09) 471 72493

Indikaatiot

Tutkimuksella pyritään selvittämään aivojen sähköisen toiminnan häiriöitä: epilepsia ym. kohtaukselliset tajunnanhäiriöt, enkefaliitit, esim. metaboliset tai vaskulaariset aivotoiminnan häiriöt, degeneratiiviset aivosairaudet, tajuttoman potilaan ennusteen arviointi ja aivokuolemadiagnostiikka.

Esivalmistelu

Jatkuvaa lääkitystä (esim. epilepsialääkkeitä tai neuroleptejä ) ei keskeytetä. Tilapäisesti käytettäviä lääkkeitä, jotka eivät ole hoidon kannalta välttämättömiä (esim. rauhoittavat lääkkeet) tulisi välttää ennen tutkimusta. Lääkityksestä sovitaan hoitavan lääkärin kanssa. Potilaan hiusten tulisi olla puhtaat ja kuivat.

Suoritus

Pään iholle kiinnitetään elektrodit (n. 8 - 20 kpl) kiinnityspastan avulla. Rekisteröinti tapahtuu potilaan normaalissa hoitoympäristössä joko maaten tai istuen. Rekisteröintiaika vaihtelee tarpeen mukaan tunneista vuorokausiin. Hoitava lääkäri ja KNF-lääkäri sopivat yhdessä milloin rekisteröinti voidaan lopettaa. Rekisteröinnin onnistuminen varmistetaan tutkimuksen kuluessa.

Menetelmä

Aivojen sähköisiä ilmiöitä mitataan pään iholle asetettavilla pintaelektrodeilla, jännitevaihtelu vahvistetaan ja tallennetaan EEG- laitteeseen. EEG:n ohessa voidaan rekisteröidä myös EKG:tä ja silmänliikkeitä. Aivosähkötoiminnan reaktiivisuutta tutkitaan tarvittaessa käyttämällä aktivaatioina silmien avaamista ja sulkemista sekä ääni- ja kipureaktiota. Kliinisiä kohtausoireita voidaan tutkia videotallennuksella tai oireen alkaminen ja loppuminen merkitään rekisteröintiin.

Tulkinta

EEG:n tulkinta perustuu tietoon normaalista ja poikkeavista EEG ilmiöistä eri ikäisillä ja eri vireyden aikana. Osa häiriöistä on lyhytaikaisia (purkaukset) ja osa jatkuvaa (yleishäiriö, paikallishäiriö). Tulkinnan suorittaa erikois- tai erikoistuva lääkäri.

Suullinen tai kirjallinen lausunto annetaan pyydettäessä. EEG sisältää paljon informaatiota, josta kliinisesti keskeinen kuvataan ja arvioidaan lausunnossa. Lausunnon muotoilussa lähetteen kysymyksenasettelu on ensiarvoisen tärkeää. Lausunnon kuvaus osassa luonnehditaan todetut ilmiöt. Arvio osassa luokitellaan ilmiöt normaaleiksi - poikkeaviksi ja arvioidaan poikkeavuuden aste ja merkitsevyys ja otetaan kantaa kysymyksenasetteluun (kliiniset korrelaatiot, ennuste, toistotarve jne). EEG rekisteröinnistä tulostetaan sivuja.

Tutkimus Pt-EEG-Pa1 päivitetty 20.06.2017 / KHS

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 19.01.2020 klo 01:15.