HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Elohopea, verestä

1314 B -Hg

Tiedustelut

TTL NÄYTTEIDEN VASTAANOTTO, Avoinna ma-pe klo 9-15, Puh. 030 474 2861, E-mail biomonitorointi(at)ttl.fi Työterveyslaitos, biomonitorointiyksikkö: Suzana Abenet, suzana.abenet(at)ttl.fi, 030-4742195

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Anni-Mari Tuori: anni-mari.tuoriathus.fi / 040-6515867

Indikaatiot

Altistusselvittelyt.

Esivalmistelu

Näyte voidaan ottaa mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Näyte on kontaminaatioherkkä. Työpaikan ilmasta tai työntekijän vaatteista tai iholta astiaan joutunut pöly voi liata näytteen. Näyte otetaan sen jälkeen, kun työvaatteet on vaihdettu.

Näyteastia

Li-hepariiniputki 10 ml

Näyte

Li-hepariini, 9 ml. Ennen varsinaista näytteenottoa otetaan yksi ylimääräinen putki verta niin, että ihon pistoskohta ja neula huuhtoutuvat.

Analyysiin tarvittava näytemäärä on yli 7 ml kokoverta. Heparinoitu alipaineputki (Vacutainer, Li-hepariini 9 ml) otetaan täyteen verta ja sekoitetaan huolellisesti putkessa olevan antikoagulantin kanssa hyytymisen estämiseksi.

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja lähetetään huoneenlämmössä siten, että se ehtii laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja lähetetään huoneenlämmössä seuraavana arkipäivänä.

Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Menetelmä

Atomiabsorptiometria. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

3 - 8 päivää

Tulokset valmiina

Kahden viikon kuluessa

Viitearvot

Altistumattomat alle 2 µg/l

Tulkinta

Elohopeahöyry imeytyy elimistöön hengityselinten kautta ja vähän myös ihon lävitse. Elohopea erittyy elimistöstä hitaasti pääasiassa ulosteeseen ja virtsaan. Metallisen elohopean haittavaikutukset aiheutuvat sen kertymisestä aivoihin ja munuaisiin. Aluksi ilmaantuvat epäspesifiset neurasteeniset oireet (ns. mikromerkurialismi) sekä psykomotoriset suoritushäiriöt. Suurempaan altistumiseen liittyvät tyyppioireina käsien vapina ja mm. muistihäiriöt ja unettomuus. Tapaturmainen altistuminen suurelle elohopeahöyrypitoisuudelle voi aiheuttaa keuhkotulehduksen, jota seuraavat munuaisten ja keskushermoston oireet. Hampaiden paikkaus amalgaamilla ja elohopeapitoisten lääkkeiden käyttö voivat aiheuttaa muutaman päivän ajaksi kohonneita elohopeapitoisuuksia.

Viitearvon yksikkö muuttunut 22.11.2023

Altistumattomien viiteraja B-Hg-i 2 µg/l (10 nmol/l). Toimenpideraja 10 µg/l (50 nmol/l). Toimenpideraja on sosiaali- ja terveysministeriön asettama (STM Asetus 268/2014).

Valtioneuvoston asetuksen 603/2015 mukaan elohopean ja sen yhdisteiden voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten raskaana olevien ei tule altistua elohopealle ts. veren elohopeapitoisuus ei tule ylittää altistumattomien viiterajaa 2 µg/l.

Huomautuksia

Analyysissä määritetään erikseen veren epäorgaaninen (B-Hg-i) ja orgaaninen elohopea (B-Hg-o). Analyysivastauksessa Ilmoitetaan vain veren epäorgaaninen (B-Hg-i) pitoisuus ja tulkinta. Orgaanisen elohopean (B-Hg-o) tulos pyydettävä erikseen ja siitä on sovittava etukäteen.

24.1.2023: alihankintapaikka muuttunut.

Tutkimus B -Hg päivitetty 10.01.2024 / AMT

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 11.06.2024 klo 00:40.