HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Aivojen dopamiinikuljettajaproteiinien gammakuvaus (AA5QN)

13682 Pt-DopaTrG

Tiedustelut

Isotooppiyksikkö Meilahti (09) 471 72554, KFI-yksikkö Jorvi (09) 471 82020, Isotooppiyksikkö Kymenlaakson sairaala 044 223 1384, Eksoten KFI-yksikkö (05) 352 5467.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Antti Loimaala: antti.loimaalaathus.fi / 050 427 1445 ja lääkäri Jukka Schildt: jukka.schildtathus.fi / 050 427 2011

Indikaatiot

Parkinsonin taudin varhais- ja erotusdiagnostiikka, taudin progression ja vaikeusasteen arviointi, Gilles de la Tourette-syndrooma.

Esivalmistelu

Esilääkitykseksi kilpirauhasen suojaamiseksi annetaan aikuisille natriumperkloraattia 300mg p.o. noin puoli tuntia ennen kuvausaineinjektiota (Irenat 300mg/ml).

Parkinsonin tautiin käytettävät lääkeaineet kuten L-DOPA, MAO-B-estäjät, COMT-estäjät, dopamiiniagonistit ja NMDA-reseptorisalpaajat eivät vaikuta radiolääkkeen sitoutumiseen dopamiinikuljettajaproteiineihin, eikä niitä tarvitse tauottaa.

Seuraavat lääkeaineet vaikuttavat radiolääkkeen sitoutumiseen dopamiinikuljettajaproteiineihin ja niissä on pidettävä tauko ennen kuvaukseen tuloa, ellei erityisesti haluta tehdä kuvausta lääkittynä: bupropionihydrokloridi (Zyban): tauko 8 vrk, modafiniili (Modiodal, Provigil): tauko 3 vrk, metyylifenidaatit (Concerta, Equasym): tauko 2 vrk, Ritalin: tauko 1 vrk.

Muita lääkeaineita, jotka vaikuttavat merkittävästi radiolääkkeen sitoutumiseen dopamiinitransporttereihin ovat kokaiini, amfetamiinit, efedriini, fenylefriini ja jotkut anestesia-aineet (isofluraani ja ketamiini). Amfetamiinilla vaadittava tauko on korkeintaan 3 vrk ja efedriinillä 1.5 vrk.

Suoritus

Merkkiaine injisoidaan hitaasti laskimoon hiljaisessa huoneessa. Dopamiinitransporttereitten kuvaus suoritetaan joko 4 tai 24 tuntia injektiosta SPECT-kuvauksena. Kuvaus suoritetaan kaksipäisellä gammakameralla ja se kestää noin 50 minuuttia. Serotoniinitransporttereita (SERT) kuvattaessa on optimaalinen kuvausaika keskiaivojen alueella (nucles raphe, substantia nigra, hypotalamus) runsas tunti injektiosta ja vastaavasti talamusta kuvattaessa 4 tuntia injektiosta.

Menetelmä

Merkkiaineena on joko 123I-beeta-CIT (2-beeta-karboksimetoksi-3beeta-(4-jodofenyyli) notropaani) tai 123I-Ioflupane, jotka kiinnittyvät dopamiinitransporttereihin.

Tulkinta

Tyvitumakkeiden 123I-Ioflupane-kertymä kuvastaa dopamiinin takaisinottoa presynaptisiin hermopäätteisiin. Kuvaus tehdään 3 tunnin päästä injektiosta, jolloin saavutetaan väliaikainen tasapainotila radiolääkkeen pitoisuus tyvitumakkeissa.

Parkinsonin taudin alkuvaiheessa vaurioituvat ensin putamenien alueet, joissa nähdään vähentynyt merkkiainekertymä. Hemiparkinsonismissa kontralateraalisten tyvitumakkeiden (caudatus ja putamen) kuljettajaproteiinitiheys on pienentynyt enemmän kuin ipsilateraalisten tumakkeiden. Essentiaalisessa tremorissa ja lääkeparkinsonismissa kertymä on normaali.

Parkinsonismi voidaan diagnosoida taudin alkuvaiheessa. Erotusdiagnostisesti voidaan jatkotutkimuksena tehdä aivojen FDG PET/TT_kuvaus, jossa alueellisen kertymäjakauman perusteella voidaan erottaa ERI PARKINSONISMEJA Toisistaan. Vaihtoehtoisesti voidaan tehdä postsynaptinen D2-reseptorikuvaus 123I-epidepridillä (8115 Pt-D2-ResG). Parkinsonin taudin kaltaisissa tiloissa näiden reseptorien pitoisuus tyvitumakkeissa on alentunut, kun taas idiopaattisessa Parkinsonin taudissa pitoisuus on normaali tai koholla etenkin taudin alkuvaiheessa.

Leikekuvista arvioidaan merkkiaineen alueellista jakaumaa pääsääntöisesti tyvitumakealueella ja lasketaan striatumin dopamiinitransportteritiheyttä kuvaavia semikvantitatiivisia suhdelukuja (striatum/cerebellum, caudatus/ cerebellum, putamen/cerebellum) ja/tai käyttäen referenssialueena okkipitaalialuetta.

Vastaus sisältää tomografiakuvasarjan, kertymäsuhdelaskelman ja lausunnon.

Huomautuksia

Aikuiselle annettava aktiivisuus ja efektiivinen sädeannos sekä raskaana oleville ja imettäville erilliset ohjeet http://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/kfi/yleisohjeet

Tutkimus Pt-DopaTrG päivitetty 22.02.2022 / KA

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 02.12.2022 klo 01:26.