HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Etosuksimidi, seerumista

1383 S -Etosux

Tiedustelut

ISLAB, puh. 044 717 8749

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Niina Tohmola: niina.tohmolaathus.fi / 050 427 1548

Esivalmistelu

Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näyte

1 ml seerumia. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen, mieluiten 2 tunnin kuluessa näytteenotosta.

Säilytys +4C asteessa. Lähetys huoneenlämmössä.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Menetelmä

Nestekromatografinen. Akkreditoitu menetelmä. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

3 - 5 työpäivää.

Tulokset valmiina

3 - 6 työpäivää

Viitearvot

Kaikki 280 - 710 µmol/l

Tulkinta

Etosuksimidin oraalinen hyötyosuus on yli 90 %, ja huippupitoisuus saavutetaan 1 - 3 tunnissa. Se ei sitoudu merkittävässä määrin plasman proteiineihin. Pääosa etosuksimidista metaboloituu inaktiivisiksi aineenvaihduntatuotteiksi lähinnä CYP3A-isoentsyymien välityksellä ja konjugoitumalla. Vain noin 20 % etosuksimidista erittyy muuttumattomana virtsaan. Eliminaation puoliintumisaika on 30 - 60 tuntia potilasryhmästä riippuen.

Etosuksimidille ei ole täysin vakiintuneita viitearvoja, mutta terapeuttiseksi pitoisuusalueeksi on ehdotettu väliä 283 - 708 µmol/l. Toksisten haittavaikutusten riskin katsotaan selvästi kohoavan yli 850 µmol/l pitoisuuksilla.

Tutkimus S -Etosux päivitetty 19.01.2024 / NT

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 16.06.2024 klo 00:42.