HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Etosuksimidi, seerumista

1383 S -Etosux

Tiedustelut

VITA-Terveyspalvelut Oy, Asiakasneuvonta terveydenhuollon ammattihenkilöille, puh. 045 7734 9040.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997

Esivalmistelu

Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyteastia

Seerumiputki 7 ml

Näyte

3 ml seerumia geelittömään putkeen, lapsilla vähintään 1 ml. Näyte säilyy 2-3 vrk jääkaapissa. Pitempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Nestekromatografinen. Akkreditoitu menetelmä. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Päivittäin.

Tulokset valmiina

3 - 6 työpäivää

Viitearvot

Kaikki 280 - 710 µmol/l

Tulkinta

Etosuksimidin oraalinen hyötyosuus on yli 90 %, ja huippupitoisuus saavutetaan 1 - 3 tunnissa. Se ei sitoudu merkittävässä määrin plasman proteiineihin. Pääosa etosuksimidista metaboloituu inaktiivisiksi aineenvaihduntatuotteiksi lähinnä CYP3A-isoentsyymien välityksellä ja konjugoitumalla. Vain noin 20 % etosuksimidista erittyy muuttumattomana virtsaan. Eliminaation puoliintumisaika on 30 - 60 tuntia potilasryhmästä riippuen.

Etosuksimidille ei ole täysin vakiintuneita viitearvoja, mutta terapeuttiseksi pitoisuusalueeksi on ehdotettu väliä 280 - 710 µmol/l. Toksisten haittavaikutusten riskin katsotaan selvästi kohoavan yli 1 000 µmol/l pitoisuuksilla.

Tutkimus S -Etosux päivitetty 14.12.2017 / AT

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 21.01.2020 klo 01:13.