HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Glukagonikoe (C-peptidimääritys)

1457 Pt-Glkg-R1

Osatutkimukset

fS-C-Pept ja P -Gluk

Tiedustelut

Meilahden sairaalan laboratorio, puh. kanslia (09) 471 72579, työpiste 74304.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Mikko Anttonen: mikko.anttonenathus.fi / 050 4644654 ja kemisti Tea Lamberg: tea.lambergathus.fi / 0404869961

Indikaatiot

Aikuistyypin diabeteksen tutkiminen ennen insuliinihoidon aloitusta. Potilaan oman insuliinituotannon selvittely. Insulinooman diagnostiikka. Hypoglykemian selvittely.

Esivalmistelu

Potilas on ravinnotta edellisestä illasta klo 20 lähtien. Insuliinihoidossa oleville potilaille koe tehdään ennen aamuinsuliinin antoa. Glukagoni saattaa aiheuttaa pahoinvointia muutaman minuutin kuluttua i.v. annon jälkeen, mihin tulisi varautua.

Suoritus

Potilaalta otetaan 0-näytteet fS -C-Pept ja P -Gluk määrityksiä varten, minkä jälkeen annetaan nopeana injektiona 1 mg glukagonia i.v. (lapsille 15 µg/kg). Seuraavat verinäytteet otetaan täsmälleen 6 minuutin kuluttua.

Näyte

Ks. S -C-Pept (KL 2503)

Ks. P -Gluk (KL 1471)

Menetelmä

Ks. S -C-Pept (KL 2503)

Ks. P -Gluk (KL 1471)

Tekotiheys

Arkipäivisin (ma-pe)

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Tulkinta

Proinsuliini hajoaa haiman beta-soluissa insuliiniksi ja C-peptidiksi. C-peptidiä erittyy yhtä paljon kuin insuliinia. Koska C-peptidin hajoaminen maksassa on vähäisempää kuin insuliinin, antaa C-peptidin määritys paremman kuvan haiman insuliinin tuotannosta kuin insuliinin määrittäminen. Lisäksi mahdolliset insuliinivasta-aineet eivät häiritse C-peptidimääritystä. Munuaisten vajaatoiminta voi antaa virheellisen korkeita C-peptidipitoisuuksia. Testiä edeltävästi pistetty insuliini voi vaikuttaa tulkintaan.

Glukagoni stimuloi insuliinin ja C-peptidin eritystä. Mittaamalla C-peptidi ennen ja 6 minuuttia i.v. glukagoni-injektion jälkeen, jolloin eritys on maksimissaan, saadaan kuva insuliinireservistä.

Glukagonirasituksen yhteydessä 6 min arvon tulisi ylittää 0.83 nmol/l. Tätä matalammat arvot puhuvat pienentyneen insuliinireservin puolesta.

Huomautuksia

Tutkimus Pt-Glkg-R1 tilataan pakettina Pt-Glkg-R1.

Tutkimus Pt-Glkg-R1 päivitetty 30.10.2019 / HA

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 16.06.2024 klo 00:42.