HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

HIV1-alatyyppitutkimus

15357 P -HIVNhTy

Tiedustelut

THL, Virusinfektiot-yksikkö/HIV, puh. laboratorio: 029 524 8453, erikoistutkija Kirsi Liitsola 029 524 8832.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Maija Lappalainen: maija.lappalainenathus.fi / 040 838 4004 ja lääkäri Satu Suuronen: satu.suuronenathus.fi / 040 705 0259

Lähete

THL virologinen lähete

Indikaatiot

Epäiltäessä kvantitatiivisen HIV-1-RNA -määrityksen antamaa virustaakka-arvoa (viral load) todellista matalammaksi. HIV-positiiviset henkilöt, joiden virustaakka on toistettavasti alle 2000 kopiota/ml ilman antiviraalihoitoa. HIV-positiiviset raskaana olevat naiset.

Näyteastia

EDTA-putki 10 ml

Näyte

10 ml kokoverta EDTA-vakuumiputkessa. Näyteputki laitetaan muoviseen lähetyskoteloon, joka kääritään selluloosavanuun. Käärö laitetaan muoviseen salpapussiin. Näytteen tulee olla perillä THL:n Virusinfektiot-yksikössä vuorokauden kuluttua näytteen otosta. Näytteitä ei tule ottaa perjantaisin eikä pyhäaattoina. Mikäli näytettä ei pystytä toimittamaan määräajassa, lähettävä laboratorio voi erottaa näytteestä plasman. Plasma pakastetaan ja toimitetaan mahdollisimman pian kylmälähetyksenä THL:ään. Näytteen tulee säilyä pakastettuna koko kuljetuksen ajan.

Menetelmä

Polymeraasiketjureaktio (PCR) ja sekvensointi. Vastauksessa ilmoitetaan HIV-1:n A-,B-,C-,D-,E-,F-,G-,H-,I-,J- tai muu alatyyppi. Määritys on kertaluontoinen.

Tekotiheys

Tarpeen mukaan

Tulokset valmiina

2 viikkoa näytteen saapumisesta laboratorioon.

Yleistä

Tutkimus tehdään THL:n Virusinfektiot -yksikössä, jonka HIV-lähete tulee täyttää huolellisesti. Lähetteen voi tulostaa ja täyttää THL:n verkkosivulta: http://www.thl.fi/HIV-naytelahete-2015. Lähetteestä rastitetaan kohta Kantakokoelmanäyte. Mikäli halutaan maksullinen resistenssimääritys, rastitetaan lisäksi kohtaan HIV-1-Primaariresistenssi (maksullinen). Jos potilas on käyttänyt hiv-lääkkeitä, täytetään myös Lääkeluokka-kohdat.

Tutkimus P -HIVNhTy päivitetty 21.12.2023 / RL

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 22.05.2024 klo 00:42.