HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

HIV-lääkeresistenssitutkimus

15358 P -HIVNhRE

Tiedustelut

THL, Virusinfektiot -yksikkö, laboratorio puh: 029 524 8453, erikoistutkija Kirsi Liitsola puh: 029 524 8832

Yhteyshenkilöt

lääkäri Maija Lappalainen: maija.lappalainenathus.fi / 040 838 4004 ja lääkäri Satu Kurkela: satu.kurkelaathus.fi / 050 428 4183

Lähete

THL virologinen lähete

Indikaatiot

Uusissa todetuissa hiv-tartunnoissa primaariresistenssimääritys ennen hoidon aloittamista. Antiviraalihoidossa olevat kompliantit potilaat, joiden lääkehoito pettää tai alle mittausrajan olevaa tulosta ei saavuteta (huom. määritys edellyttää virustaakkaa >1000 kopiota/ml).

Näyteastia

EDTA-putki 10 ml

Näyte

Näyteputki asetetaan muoviseen kuljetuskoteloon (Mekalasi, Sulab), joka kääritään selluloosavanuun ja suljetaan sen jälkeen muoviseen salpapussiin. Salpapussi ja lähete pakataan näytteiden lähetyslaatikkoon (Mekalasi). Lähete sijoitetaan pakkauksessa muovisen salpapussin ulkopuolelle.

Säilytys ja kuljetus huoneenlämmössä (+10-30C). Kokoverinäyte ei saa jäätyä kuljetuksen aikana. Viruksen nukleiinihapon tuhoutumisen estämiseksi näytteen on oltava tutkivassa laboratoriossa (THL) näytteenottoa seuraavana päivänä. Näytteitä ei tule toimittaa laboratorioon perjantaisin eikä pyhien aattopäivinä. Näyte lähetetään suoraan THL:n Virusinfektiot -yksikköön.

Näytteen ottamista tulee edeltää määritysrajan ylittävä virustaakkamääritys (viral load), jonka TULEE YLITTÄÄ 1000 kopiota/ml. Näyte on otettava lääkehoidon aikana villityypin viruksen uloskasvun estämiseksi.

Jos virustaakka ei ole tiedossa, voidaan näyte ottaa ja toimittaa Virusinfektiot-yksikköön säilytettäväksi. Lähetteeseen rastitetaan Hiv tutkimus -kohtaan Säilytys myöh. määr. varten. Määritys aloitetaan vasta, kun lähettävä taho sitä erikseen pyytää joko puhelimitse tai kirjallisesti.

Menetelmä

Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta. HI-viruksen antiviraalilääkeresistenssiä aiheuttavien geenimutaatioiden määrittäminen polymeraasiketjureaktiolla (PCR) ja sekvensoimalla, jolloin voidaan tunnistaa resistenssiin assosioituneet mutaatiot. Analyysin suorituspaikka: THL, Helsinki.

Tekotiheys

Tarpeen mukaan

Tulokset valmiina

3 viikkoa näytteen saapumisesta laboratorioon.

Yleistä

Tutkimuspaikka on THL, Virusinfektiot -yksikkö, Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki. Lisätietoja: Erikoistutkija Kirsi Liitsola puh: 029 524 8832.

Tulkinta

Todettujen mutaatioiden perusteella laaditaan tulkinta, joka ilmoitetaan lääkeresistenssiprofiilina. Vastauksessa eritellään lääkeresistenssiprofiili ja havaitut mutaatiot. Hoitava lääkäri arvioi havaitun resistenssin perusteella lääkehoidon vaihtotarpeen.

Tutkimus P -HIVNhRE päivitetty 03.03.2022 / LM

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 28.11.2022 klo 01:26.