HUS-Kuvantaminen, tutkimusohjekirja

Tutkimusohjekirjan etusivu

Kuulo-BAEP,Akustinen aivorunkoherätevaste kuulokynnyksen määrittämiseksi lapsille

1611 Pt-BAEP-Et

Tiedustelut

KNF-osasto Lasten ja nuorten sairaala (09) 471 80500, Hyvinkää (019) 4587 2747

Yhteyshenkilöt

erikoislääkäri Leena Lauronen: leena.lauronenathus.fi / 050-4272119

Indikaatiot

Mitataan kuulokynnystä pienillä lapsilla.

Esivalmistelu

Tutkimuksen onnistuminen edellyttää, että korvakäytävissä ei ole vaikkua tai korvatulehdusta. Pienillä lapsilla tutkimus onnistuu parhaiten nukkuessa.

Suoritus

Tutkimuksen aikana potilas on makuuasennossa silmät suljettuina. Kuulokkeiden välityksellä lähetetään korviin ääniärsykkeitä, joiden vasteita rekisteröidään päälaelle asetetuilla elektrodeilla.

Menetelmä

Kuulokynnysmittauksessa määritetään alhaisin stimulusintensiteetti (dB määrä), jolla V-aalto saadaan esiin.

Tulkinta

Rekisteröinnin tulkitsee aiheeseen perehtynyt lääkäri. Tuloksia verrataan viitearvoihin. Tuloste tallennetaan PDF-muodossa Q-Pati-järjestelmään ja lausunnon antaa aiheeseen perehtynyt lääkäri.

Viitearvoina kirjallisuudesta saadut arvot.

Lausunnossa otetaan kantaa rekisteröinnin onnistumiseen, löydöksen poikkeavuuteen ja merkitsevyyteen kysymyksenasettelun osalta.

Tutkimus Pt-BAEP-Et päivitetty 12.01.2017 / KHS

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 05.07.2020 klo 01:10.