HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Somatosensorinen herätevastetutkimus (SEP), aikuiset ja lapset

1612 Pt-SEP1

Tiedustelut

KNF-osasto Meilahti (09) 471 72492, Jorvi (09) 471 82010, Lasten ja Nuorten sairaala (09) 471 80500.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Jukka Vanhanen: jukka.vanhanenathus.fi / 040 6641195

Indikaatiot

SEP-tutkimuksella selvitetään nousevien tuntohermoratojen toimintaa raajoista (tai kasvoista) primaarille tuntoaivokuorelle saakka. Ensisijaisesti SEP-tutkimuksella pyritään selvittämään keskushermoston nousevissa radoissa tapahtuvaa impulssin kulkua.

Esivalmistelu

Ennen tutkimusta saa syödä ja juoda normaalisti sekä ottaa lääkärin määräyksen mukaiset lääkkeet. Hiusten on oltava puhtaat ja kuivat. Ihoa ei saa rasvata ennen tutkimusta.

Pikkulapsia voidaan ennen tutkimukseen tuloa valvottaa (mennä nukkumaan tavallista myöhempään ja herättää aikaisemmin) ja ajoittaa tutkimus lapsen päiväuniaikaan.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

Suoritus

Pieniä sähkösysäyksiä lähetetään joko ranteesta tai nilkasta ääreishermoa pitkin ja vasteet rekisteröidään selkään ja pään pinnalle kiinnitettyjen elektrodien avulla. Vasteet kerätään tietokoneen muistilevylle, jonka jälkeen ne piirturin avulla tulostetaan käyriksi paperille. Tutkimuksen kesto on n. 1 - 1.5 tuntia.

Menetelmä

Mitataan ihon pinnalle (tai ihon sisään) asetettavien elektrodien avulla hermoimpulssien kulkua ääreishermostossa ja selkäytimessä, sekä impulssien saapumista tuntoaivokuorelle.

Yleistä

TILAAVA yksikkö tilaa tarvittaessa potilaalle tulkin.

Tulkinta

Verrataan hermoimpulssien matkaan käyttämää aikaa ikä- ja pituusvakioituun normaaliaineistoon, tarkastellaan puolieroja: arvioidaan vasteiden morfologiaa ja amplitudeja ja näiden puolieroja.

Tulostetaan vastekäyrät ja vasteiden viiveajat taulukossa. Tuloste tallennetaan PDF-muodossa Q-Pati-järjestelmään. Lääkäri laatii näiden pohjalta lausunnon, missä todetaan mahdollinen poikkeavuus ja sen sijainti (ääreis- vs. keskushermosto). Viitearvot: Osaston sisäiset. Chiappa: Evoked Potentials in Clinical Medicine, Raven Press, 1993.

Tutkimus Pt-SEP1 päivitetty 12.05.2021 / KHS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 07.12.2022 klo 01:30.