HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Indosyaniinivihreäkoe

1696 Pt-ICG-R

Osatutkimukset

S -ICGotto

Tiedustelut

FIMLAB eritelaboratorio, p. 03 311 76132

Yhteyshenkilöt

kemisti Christel Pussinen: christel.pussinenathus.fi / 0504279789 ja lääkäri Kari Pulkki: kari.pulkkiathus.fi / 040 144 8676

Indikaatiot

Maksavaurioiden diagnostiikka. Maksan resektioiden (typistysleikkausten) pre- ja postoperatiivinen arviointi.

Esivalmistelu

Osasto tilaa indosyaniinivihreäväriaineen HUS-Apteekista.

Sähköisen pyynnön lisäksi näytteenottaja varataan pääasiassa edeltävällä viikolla puhelimitse (Meilahti puh. 050 427 0243, Uusi lastensairaala puh. 040 632 6480, Kymenlaakson keskussairaala (Kotka) puh. 040 489 8728). Kiireellisissä tapauksissa näytteenottoaikataulusta neuvotellaan erikseen.

Yöpaasto 12 tuntia. Koetta varten aikuisille asetetaan yksi kanyyli kumpaankin v. basilicaan (väriaineen annostelu ja näytteenotto eri kanyyleistä).

Suoritus

Yksityiskohtainen hoitoyksikön ohje kokeen suorittamiseen on HUSLAB:in preanalytiikan käsikirjassa: https://huslab.fi/preanalytiikan_kasikirja/verinaytteenotto/ohje_hoitoyksikolle_indosyaniinivihreakokeen_1696_pt_icg_r_suorittaminen_aikuisilla.pdf

Väriliuoksen valmistus

25 mg:aan indosyaniinivihreä kuiva-ainetta lisätään 5 ml steriiliä vettä, jolloin pitoisuudeksi saadaan 5 mg/ml. Ravistetaan ja annetaan väriaineen liueta. Vain kirkasta liuosta, jossa ei näy hiukkasia, saa käyttää. Liuos käytetään mahdollisimman pian valmistuksen jälkeen. Koska potilaan plasmavolyymi vaikuttaa väriliuoksen jakaantumistilavuuteen, pyritään noin 0,5 mg annokseen potilaan painokiloa kohti (eli painokilot/10 = potilaalle annettava määrä millilitroina). Esim. 85 kg painavalle potilaalle valmista väriliuosta annetaan 8,5 ml (kaksi pulloa). Mikäli potilaan paino on yli 90 kg, tehdään kolme pulloa väriliuosta. Väriliuospullot tulee numeroida liuotusjärjestyksessä. Valmista väriliuosta vedetään yhteen injektioruiskuun potilaan painon mukainen määrä.

Kokeen suoritus

1. Potilaan kyynärtaipeen näytteenottokanyylistä otetaan kolme 10 ml seerumiputkellista verta 0-näytteeksi. Tätä käytetään standardikuvaajan piirtämiseen sekä taustanäytteenä fotometrisessä mittauksessa.

2. Potilaalle injisoidaan vastakkaisen käden kanyyliin valmiiksi mitattu ICG-liuos boluksena i.v. ja käynnistetään kello, kanyyli huuhdellaan nopeasti noin 100 ml 0.9% NaCl, jonka jälkeen jätetään 0.9% NaCl hitaasti tippumaan.

3. Verinäytteet kerätään näytteenottokanyylistä 5, 10, 15 ja 20 min kohdalla ja siirretään seerumiputkiin. Kokeen aikana toteutunut näytteenottoaika ei saa poiketa yli 15s suunnitellusta ajasta. Ennen jokaista näytteenottoa otetaan hukkanäyte. Laboratorioon toimitetaan yhteensä seitsemän näyteputkea (0, 0, 0, 5, 10, 15 ja 20 min näytteet), käyttämättä jäänyt väriliuos ja ylimääräiset viivakooditarrat (ei hukkanäyteputkia). Väriliuosta käytetään standardisuoran piirtämiseen, joten se on välttämätön.

Näyteastia

Katso kohta "Näyte" (Weblab Clinicalissa "Näytteen käs.ohjeet")

Näyte

Nollanäytteeksi 3 kpl 10 ml seerumiputkea (geelitön). Ennen näytteenottoa kanyylin kautta otetaan 5 ml hukkanäyte. Näytteeksi 5 ml verta jokaisella näytteenottokerralla, 5 ml seerumiputkeen (geelitön). Näytteet ja käyttämättä jäänyt väriliuos toimitetaan viipymättä huoneenlämmössä HUSLAB:in näytteiden vastaanottoon. Näytteiden tulee olla perillä ennen klo 13, jotta ne ehtivät kuljetukseen.

Seeruminäytteet sentrifugoidaan kahteen kertaan 2000 g, 10 min ja eroteltu seerumi sekä käyttämättä jääneet väriliuospullot lähetetään kylmälähetyksenä alihankintalaboratorioon.

Menetelmä

Fotometrinen. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Kahden päivän kuluessa

Yleistä

Indosyaniinivihreä on vesiliukoinen väriaine, joka poistuu verenkierrosta metaboloimattomana maksan parenkyymisolujen poistamana sappeen, eikä sillä ei ole enterohepaattista kiertoa. Tällöin ICG:n poistumisnopeus verenkierrosta kuvastaa toimivan maksakudoksen määrää. Poistumisnopeus mitataan värin jäämänä 15 minuuttia intravenoosin annoksen antamisen jälkeen.

Tutkimusta ei voi tehdä JODIALLERGISILLE EIKÄ HYPERTYREOOSIPOTILAILLE. Muita rajoituksia tai huomioitavaa ks. ICG-väriainevalmisteen tuoteseloste.

Viitearvot

Aikuiset, yli 18 v alle 10 %

Tulkinta

Terveen henkilön indosyaniinivihreän retentio-osuus on yleensä enintään 10 % alkuannoksesta 15 minuutin kohdalla. 11 - 20 % on raja-alue ja yli 20 % retentio-osuus on selvästi poikkeava, mikä viittaa toimivien maksasolujen määrän tai maksan verivirtauksen vähenemiseen.

Tutkimus soveltuu maksan toiminnan mittaamiseen vain hemodynaamisesti stabiilissa tilanteessa. Retentio-osuus kasvaa myös jonkin verran runsaan rasvaisen aterian jälkeen. Merkittävässä kolestaasissa ICG:n imeytyminen maksassa voi häiriintyä, minkä seurauksena retentioprosentti voi olla virheellisen korkea.

Indosyaniinivihreän puhdistuma voi muuttua käytettäessä lääkkeitä, jotka vaikuttavat maksan toimintaan. Probenesidi ja sen metaboliitit voivat sappeen erittyessään vähentää indosyaniinivihreän erittymistä sappeen ja siten häiritä maksan toiminnan mittaamista. Tiettyjen lääkkeiden samanaikainen käyttö voi muuttaa indosyaniinivihreän absorptiota. Natriumbisulfaattia sisältävät injektiot heikentävät absorptiota (erityisesti yhdessä hepariinin kanssa). Absorptiota voivat pienentää epilepsialääkkeet, haloperidoli, heroiini, petidiini, metamitsoli, metadoni, morfiini, nitrofurantoiini, fenobarbitaali ja fenyylibutatsoni. Absorptiota lisääviä voivat olla syklopropaani, probenesidi ja rifamysiini.

Huomautuksia

Tutkimuksen voi tilata maanantaista torstaihin.

Indosyaniinivihreäkoe on korvannut galaktoosin puoliintumisajan (1447 Pt-Gal-R3) 15.7.2020 alkaen.

Tutkimus Pt-ICG-R päivitetty 14.11.2023 / SS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 11.06.2024 klo 00:40.