HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Neisseria gonorrhoeae, nukleiinihapon osoittaminen

1723 -GcNhO

Tiedustelut

Virologian ja immunologian laboratorio, nukleiinihappotyöpiste, puh. 050 427 2125/ 040 547 7390.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Mirja Puolakkainen: mirja.puolakkainenathus.fi / 050 551 2006 ja sairaalamikrobiologi Laura Mannonen: laura.mannonenathus.fi / 040 838 4009

Indikaatiot

Neisseria gonorrhoeae -infektion poissulkudiagnostiikassa käytettävä menetelmä. Osoitus voidaan tehdä uretra- cervix-/ vagina-, rectum-, nielu- ja conjunctivanäytteistä. Positiivisen tuloksen saaneista potilaista tulee ottaa viljelynäyte antibioottiherkkyyden määrittämiseksi.

Näyteastia

Katso kohta "Näyte" (Weblab Clinicalissa "Näytteen käs.ohjeet")

Näyte

TIKKUNÄYTTEET:

Endoserviksistä, virtsaputkesta ja silmästä otetaan näyte laboratoriossa käyttäen "Aptima Unisex Swab Specimen Collection Kit" -näytteenottovälineitä välttäen limaa, märkää ja eritteitä. Tarvittaessa nämä on syytä poistaa steriilillä pumpulitikulla (punainen suojus) ennen varsinaista näytteenottoa (vihreä suojus). Naisilla näyte otetaan endoserviksistä (kohdun kaulakanava) pyörittämällä näytteenottotikkua kohdun kaulakanavassa 10-30 sekunnin ajan. Näyte voidaan ottaa myös virtsaputkesta. Miehillä näyte otetaan virtsaputkesta. Potilaan pitää olla virtsaa-matta vähintään 1 h ennen näytteenottoa. Tikku työnnetään virtsaputkeen 2-4 cm syvyyteen ja pyöritetään 2-3 sekunnin ajan. Näytteenoton jälkeen tikku laitetaan "Aptima swab specimen" - kuljetusputkeen. Tikku katkaistaan kuljetusputkeen, joka suljetaan heti korkilla. Pumpulitikkua (punainen suojus) ei saa laittaa Aptima Swab Specimen kuljetusputkeen. Kuljetusputkeen laitetaan varsinainen näytteenottotikku (vihreä suojus).

Vaginanäyte otetaan "Aptima Multitest" -putkeen pyörittämällä näytteenottotikkua vaginassa 10-30 sekunnin ajan. Rektumnäyte otetaan käyttäen "Aptima multitest" -näytteenottovälineitä välttäen ulostetta. Tikku työnnetään peräsuoleen 3-5 cm syvyyteen ja pyöritellään 5-10 sekun-tia. Nielunäyte otetaan käyttäen "Aptima Multitest" -näytteenottovälineitä. Tikulla pyyhitään tukevasti nielurisoja ja nielun takaseinää. Näytteenoton jälkeen tikku laitetaan "Aptima Multi-test" - kuljetusputkeen. Tikku katkaistaan kuljetusputkeen, joka suljetaan heti korkilla.

HUOM. Näyteputkien korkkien folio-osaan ei saa koskea, eikä tehdä merkintöjä.

Näytteet säilytetään ja kuljetetaan +2 - +30 C:ssa laboratorioon. Tikkunäytteet säilyvät tutki-muskelpoisina huoneenlämmössä 60 päivää, mutta näytteet on varminta toimittaa laboratori-oon mahdollisimman nopeasti testituloksen luotettavuuden takaamiseksi.

Tikkunäytteiden näyteputkia, Aptima Unisex Swab -putket tuotenumero 1041 ja Multitestputket tuotenumero PRD-03546, voi tilata suoraan testin toimittajalta: ImmunoDiagnostic Oy, e-mail info att. immunodiagnostic.fi tai puhelimitse 03 615370. Näyteputket ovat ilmaisia HUSLAB/ Virologian asiakkaille.

ENSIVIRTSANÄYTTEET: Kts. tutkimus U-GcNhO (4937).

Menetelmä

Transkriptiovälitteinen monistusmenetelmä (TMA). Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Työpäivinä (ma-pe)

Tulokset valmiina

4 työpäivän kuluessa näytteen saapumisesta.

Tulkinta

Negatiivinen tulos poissulkee tippurin, mikäli näyte on otettu oikein.

Tutkimus -GcNhO päivitetty 14.03.2023 / LM

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 01.12.2023 klo 00:42.