HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Tromboplastiiniaika, plasmasta

1731 P -TT

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta puh. 09 471 72579, arkisin klo 07.30-15.30. HUSLAB Automaatiolaboratorio päivystysaikana puh. 09 471 72645 tai 09 471 74330.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Tuukka Helin: tuukka.helinathus.fi / 050 427 9064 ja kemisti Jari Leinonen: jari.leinonenathus.fi / (09) 471 74337 / 050 427 0591

Indikaatiot

Vuototaipumuksen selvittely. Maksan toiminnan arviointi. K-vitamiinin aineenvaihdunnan arviointi. Akuutin verenvuodon selvittely ja sen korvaushoidon seuranta. Antikoagulaatiohoidon aiheuttama hyytymishäiriö.

Näyteastia

Hyytymistutkimusputki, 109 mM Na-sitraatti, 2.7 ml

Näyte

3.2% Na-sitraattiplasma. Näyte säilyy erottelemattomana 24 tuntia huoneenlämmössä. Jos näytettä ei voida toimittaa määritettäväksi 24 tunnin sisällä, näyte on sentrifugoitava (10 - 15 min 2500 g), plasma eroteltava muoviputkeen ja lähetettävä pakastettuna.

Menetelmä

Hyytymisajan mittaaminen. Nycotest PT (Owrenin menetelmä). Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Päivittäin ympäri vuorokauden

Tulokset valmiina

Samana päivänä.

Viitearvot

KAIKKI 70 - 130 %

Tulkinta

P-TT mittaa hyytymistekijöiden FII, FVII ja FX yhteisvaikutusta: tulos on lähes sama kuin matalimman em. hyytymistekijän aktiivisuus. Maksan vajaatoiminnassa P-TT seuraa kohtalaisen tarkasti FVII:n pitoisuutta. FVII:n lyhyen puoliintumisajan (T1/2 verenkierrossa 5 h) vuoksi P-TT reagoi nopeasti maksan synteesikyvyn muutoksille. P-TT on matala K-vitamiinin vajauksessa, esim. varfariinihoidon aikana, dietäärisistä syistä, imeytymishäiriöissä ja joskus laajakirjoisten antibioottihoitojen yhteydessä.

P-TT -tutkimusta käytetään yhdessä P-APTT -tutkimuksen kanssa hyytymisjärjestelmän seulontatutkimuksina. TT- ja APTT -tutkimusten yhteiskäytöllä saadaan tietoa hyytymistekijöiden synteesistä ja kulutuksesta lukuunottamatta FXIII- ja VWF -tasoja.

Sepsiksen tai muun syyn aiheuttamassa DIK:ssä (yleistynyt intravaskulaarinen koagulaatio) P-TT laskee herkästi.

Peroraaliset antikoagulantit (dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani, edoksabaani) voivat alentaa TT-tasoa. TT (tai 4520 P -INR) ei kuitenkaan ole riittävän herkkä osoittamaan niiden vaikutusta. Lääkepitoisuus voi olla hyvinkin korkea, vaikka INR on vain hieman noussut. Toisaalta dabigatraanin yhteydessä mitattava matala TT (tai korkea INR) on merkityksellinen yhdistettynä pidentyneeseen APTT-aikaan ja viittaa korkeaan lääkevaikutukseen (kumuloituminen).

Huomautuksia

Marevan-hoidon seurannassa pyydettävä tutkimus on 4520 P-INR.

Tutkimus P -TT päivitetty 17.01.2020 / TH

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 09.08.2020 klo 01:10.