HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Tromboplastiiniaika, plasmasta

1731 P -TT

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta puh. 09 471 72579, arkisin klo 07.30-15.30. HUSLAB Automaatiolaboratorio päivystysaikana puh. 09 471 72645 tai 09 471 74330.

Yhteyshenkilöt

kemisti Anni-Mari Tuori: anni-mari.tuoriathus.fi / 040-6515867 ja lääkäri Tuukka Helin: tuukka.helinathus.fi / 050 427 9064

Indikaatiot

Vuototaipumuksen selvittely. Maksan toiminnan arviointi. K-vitamiinin aineenvaihdunnan arviointi. Akuutin verenvuodon selvittely ja sen korvaushoidon seuranta. Antikoagulaatiohoidon aiheuttama hyytymishäiriö.

Näyteastia

Hyytymistutkimusputki, 109 mM Na-sitraatti, 2.7 ml

Näyte

3.2% Na-sitraattiplasma. Näyte säilyy erottelemattomana 24 tuntia huoneenlämmössä. Jos näytettä ei voida toimittaa määritettäväksi 24 tunnin sisällä, näyte on sentrifugoitava (10 - 15 min 2500 g), plasma eroteltava muoviputkeen ja lähetettävä pakastettuna.

Menetelmä

Hyytymisajan mittaaminen (Owrenin menetelmä, tulos prosentteina). Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Päivittäin ympäri vuorokauden

Tulokset valmiina

Samana päivänä.

Viitearvot

KAIKKI 70 - 130 %

Tulkinta

P-TT mittaa hyytymistekijöiden FII, FVII ja FX yhteisvaikutusta: tulos on lähes sama kuin matalimman em. hyytymistekijän aktiivisuus. Käytetty menetelmä (Owrenin TT-aika) ei huomioi FV vaikutusta. Maksan vajaatoiminnassa P-TT seuraa kohtalaisen tarkasti FVII:n pitoisuutta. FVII:n lyhyen puoliintumisajan (T1/2 verenkierrossa 5 h) vuoksi P-TT reagoi nopeasti maksan synteesikyvyn muutoksille. P-TT on matala K-vitamiinin vajauksessa, esim. varfariinihoidon aikana, dietäärisistä syistä, imeytymishäiriöissä ja joskus laajakirjoisten antibioottihoitojen yhteydessä. TT-% ei huomioi K-vitamiiniriippuvaisista hyytymistekijää FIX. Korkea P-TT (>170%) ei käytännössä ole kliinisesti merkitsevä löydös. Englanninkielisessä kirjallisuudessa käytetään termiä prothrombin time, PT. TT on englanninkielisessä kirjallisuudessa trombiiniaika (suomalainen lyhenne Trombai).

P-TT -tutkimusta käytetään yhdessä P-APTT -tutkimuksen kanssa hyytymisjärjestelmän seulontatutkimuksina. TT- ja APTT -tutkimusten yhteiskäytöllä saadaan tietoa hyytymistekijöiden synteesistä ja kulutuksesta lukuunottamatta FXIII- ja VWF -tasoja.

Sepsiksen tai muun syyn aiheuttamassa DIK:ssä (disseminoitu intravaskulaarinen koagulaatio) P-TT laskee herkästi. DIK:n vaikeusasteen seurannassa osana DIK-pisteytystä P-TT on merkityksellinen.

Peroraaliset antikoagulantit (dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani, edoksabaani) voivat alentaa TT-tasoa. TT (tai 4520 P -INR) ei kuitenkaan ole riittävän herkkä osoittamaan niiden vaikutusta. Lääkepitoisuus voi olla hyvinkin korkea, vaikka INR on vain hieman noussut. Toisaalta dabigatraanin yhteydessä mitattava matala TT (tai korkea INR) on merkityksellinen yhdistettynä pidentyneeseen APTT-aikaan ja viittaa korkeaan lääkevaikutukseen (kumuloituminen). Suorien antikoagulanttien käytön yhteydessä TT ja APTT poikkeavuudet ovat merkityksellisiä ja voivat kuvastaa paitsi lääkevaikutusta myös hyytymishäiriön laajuutta (esim. maksan vajaatoiminta).

Huomautuksia

Marevan-hoidon seurannassa pyydettävä tutkimus on 4520 P-INR.

Tutkimus P -TT päivitetty 31.01.2024 / AMT

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 15.06.2024 klo 00:41.