HUS-Kuvantaminen, tutkimusohjekirja

Tutkimusohjekirjan etusivu

Liikeaktiviteettirekisteröinti, aktigrafia

1732 Pt-AKTIG

Tiedustelut

KNF-osasto Jorvi (09) 471 82010, KNF-osasto Lastensairaala (09) 471 80500

Yhteyshenkilöt

erikoislääkäri Anniina Alakuijala: anniina.alakuijalaathus.fi / 050-4109456

Indikaatiot

Yöunen ja vuorokausirytmin häiriöiden diagnostiikka.

Esivalmistelu

Potilas saa ajanvarauksen yhteydessä unikyselylomakkeen. Lisäksi hän pitää unipäiväkirjaa kahden viikon ajan. Aktigrafiatutkimuksen vuoksi potilaan käyttämiä lääkkeitä ei ole rajoitettu, mutta koska tutkimusta yleensä seuraa välittömästi MSLT- tai MWT-tutkimus, potilaan ei pitäisi käyttää ennen rekisteröintiä tilapäisesti käytettäviä lääkkeitä, jotka eivät ole hoidon kannalta välttämättömiä (uneen vaikuttavat, esim. rauhoittavat lääkkeet), katso tarkemmin MSLT-ohjeet. Potilas saa ottaa säännöllisesti käyttämänsä lääkkeet normaalisti.

Suoritus

Rekisteröinti tapahtuu potilaan tavanomaisessa elinympäristössä ja vuorokausirytmissä. Potilas ilmoittaa nukkumaanmeno- ja heräämisaikansa aktigrafin nappia painamalla ja merkitsemällä ne unipäiväkirjaan. Myös yölliset tapahtumat (mm. heräämiset, valvomiset ja vuoteesta nousut) ja mahdolliset päiväunet merkitään unipäiväkirjaan. Potilas palauttaa aktigrafin jatkokäsittelyä ja analyysiä varten tullessaan MSLT-/MWT-tutkimukseen tai muuten sovittuna aikana.

Menetelmä

Mittausanturi eli aktigrafi kiinnitetään tutkittavan ei dominantin käden ranteeseen hihnalla kuten rannekello. Aktigrafi rekisteröi liikettä herkän kiihtyvyysanturin avulla. Liikkeen määrää kuvaava arvo tallentuu laitteen muistiin valitun ajanjakson (yleensä 1 min.) välein. Aktigrafin mittaustulokset puretaan seurantajakson jälkeen jatkokäsittelyä varten. Tuloksista määritetään liikkeen määrä eri vuorokaudenaikoina, mistä on pääteltävissä lepo-aktivisuusrytmi.

Tulkinta

Lausunnossa kuvataan vuorokausirytmin säännöllisyyttä ja aktiivisten ja lepojaksojen keskinäistä suhdetta sekä otetaan kantaa lepojakson yhtenäisyyteen. MSLT tai MWT-tutkimuksen yhteydessä tehty aktigrafia arvioidaan MSLT- tai MWT-lausunnon osana. Erilliseen, pidemmän aktigrafiatutkimuksen lausunnossa arvioidaan lisäksi vuorokausirytmin jaksonaikaa: edistääkö vaiko jätättääkö rytmi sekä kuvataan päiväaikaisen aktiviteetin jakautumista.

Vasta-aiheet: Absoluuttisia vasta-aiheita ei ole. Tutkimuksen luonteen takia potilaalta vaaditaan hyvää ko-operaatiota.

Tutkimus Pt-AKTIG päivitetty 19.03.2018 / KHS

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 26.02.2020 klo 01:10.