HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Arseeni, epäorgaaninen, virtsasta

1734 U -As-i

Osatutkimukset

U -Suhti

Tiedustelut

TTL NÄYTTEIDEN VASTAANOTTO, Avoinna ma-pe klo 9-15, Puh. 030 474 2861, E-mail biomonitorointi(at)ttl.fi

Työterveyslaitos, biomonitorointiyksikkö: Suzana Abenet, suzana.abenet(at)ttl.fi, 030-4742195 / Tiina Santonen, johtava asiantuntija: tiina.santonen(at)ttl.fi, +358 30 474 2666

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997, kemisti Sanna Mikkola: sanna.p.mikkolaathus.fi / 040 3516170 ja kemisti Jaana Leiviskä: jaana.leiviskaathus.fi / 050 428 0994

Indikaatiot

Altiste: arseeni ja sen epäorgaaniset yhdisteet

Esivalmistelu

Iltanäyte: Näyte otetaan heti altistavan työvaiheen/ työvuoron päätyttyä ja altistusmisjakson lopulla. Tulos kuvastaa lähinnä samana päivänä tapahtunutta altistumista.

Näyte on kontaminaatioherkkä! Työpaikan ilmasta tai työntekijän vaatteista tai iholta astiaan joutunut pöly voi liata näytteen. Näyte otetaan sen jälkeen, kun työvaatteet on vaihdettu ja kädet ja virtsaputken suu on pesty.

Paperilähetettä ei tarvita, lähete on korvattu pyynnönteon yhteydessä vastattavilla esitietokysymyksillä. Asiakkaat ilman sähköistä sanomaliikennettä: Täyttäkää lähete, tulostakaa ja postittakaa näytteen mukana.

TTL Lähete: Biomonitorointi löytyy TILAA ANALYYSEJÄ -pudotusvalikosta

Näyteastia

Katso kohta "Näyte" (Weblab Clinicalissa "Näytteen käs.ohjeet")

Näyte

20 ml virtsaa. Näytteen keräämiseen ja lähettämiseen tulee käyttää Työterveyslaitoksen laboratoriosta saatavia erikoispestyjä astioita eikä niihin saa lisätä säilöntäainetta. Mikäli näyte kerätään kertakäyttöastiaan, se on siirrettävä välittömästi lähetysastiaan.

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Lähetysosoite: Työympäristölaboratoriot, Näytteiden vastaanotto, biomonitorointi, PL 40, Topeliuksenkatu 41 b, 00032 Työterveyslaitos.

Näyteastioita voi tilata Työterveyslaitoksesta puh. 030 474 2861 tai

TTL:n sivuilta

Menetelmä

Nestekromatografinen. Akkreditoitu menetelmä. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

15 työpäivää

Tulokset valmiina

Noin 3 viikon kuluttua

Yleistä

Täytä pyynnön teon yhteydessä esitiedot huolellisesti sekaannusten välttämiseksi. Erityisesti pyydämme kiinnittämään huomiota altistavan työn päättymiseen ja näytteenottoajan kirjaamiseen.

Viitearvot

Altistumattomat alle 1 µg/l

Tulkinta

Altistumattomien viiteraja: 1 µg/l . Toimenpideraja: 5.2 µg/l.

Toimenpideraja on sosiaali- ja terveysministeriön asettama (STM Asetus 1213/2011). Euroopan Unioni on luokitellut arseenihapon ja sen suolat ja arseenitrioksidin ja - pentoksidin syöpää aiheuttaviksi EY N: o 1272/2008, H350 (Direktiivi 67/548/ETY, ryhmä 1, R45). Valtioneuvoston asetuksen 1335/2004 mukaan tähän kategoriaan luokiteltujen kemikaalien voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten raskaana olevien ei tule altistua arseenille ts. virtsan arseenipitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 1 µg/l.

Analyysissä erotetaan arseeni ja sen aineenvaihduntatuotteet . Tulokseen lasketaan mukaan vain epäorgaaniset arseeniyhdisteet (As3+ ja As5+). Jos virtsa on hyvin laimeaa (suhteellinen tiheys < 1.010 tai kreatiniini alle 0,34 g/l (3 mmol/l)), analyysitulos on vain suuntaa antava altistumisen mitta. Joillakin alueilla Suomessa kaivovesi voi sisältää runsaasti arseenia.

Tutkimus U -As-i päivitetty 28.11.2023 / SM

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 16.06.2024 klo 00:42.