HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Mykobakteeri, viljely ja värjäystutkimukset (-TbVrVi ym.)

17411 -MbViVr

Osatutkimukset

B -TbEVi, Bm-TbEVi, Ex-TbVi, Ex-TbVrVi, F -TbVi, -TbVi, -TbVrVi ja U -TbVi

Tiedustelut

Mykobakteriologian yksikkö, puh. (09) 471 75991, 050-4271956

Yhteyshenkilöt

mikrobiologi Terhi Miikkulainen-Lahti: terhi.miikkulainen-lahtiathus.fi / 040 504 9994 ja lääkäri Anu Pätäri-Sampo: anu.patari-sampoathus.fi / 050 428 7993

Lähete

Bakteriologian tutkimukset

Indikaatiot

Mycobacterium tuberculosis complex -lajien ja atyyppisten mykobakteerien (ympäristö-, non-tuberkuloottinen mykobakteeri, NTM) aiheuttamien tautien epäily.

TUTKIMUSPYYNNÖT:

8569 -TbVrVi, Tuberkuloosibakteeri, värjäys ja viljely

8578 Ex-TbVrVi, Ex-Tuberkuloosibakteeri, värjäys ja viljely (ysköksestä)

4438 B -TbEVi, B -Mycobacterium, erikoisviljely (verestä)

8800 Bm-TbEVi, Bm-Mycobacterium, erikoisviljely (luuytimestä)

17948 F -TbVi, F -Tuberkuloosibakteeri, viljely (ulosteesta)

184 U -TbVi, U -Tuberkuloosibakteeri, viljely (virtsasta)

Käytettäessä etuliitteettömiä pyyntöjä on näytteen laatu ilmoitettava. Kaikkien tutkimusten yhteydessä haetaan sekä tuberkuloosibakteereja että atyyppisiä mykobakteereja.

Lepraepäilyssä käytetään -Myle pyyntöä.

Näyteastia

Katso kohta "Näyte" (Weblab Clinicalissa "Näytteen käs.ohjeet")

Näyte

Kukin näyte pakataan erikseen omaan muovipussiinsa. Näytteiden mukaan tarvitaan aina lähete tai tarrakortti, jos purkin kyljessä ei ole viivakoodillista pyyntötarraa. Lähetteet toimitetaan erillään näyteastioista. Kuljetuksen aikana vuotaneita näytteitä ei tutkita tartuntavaaran takia, joten purkit tulee olla tiiviisti suljettu huolellisesti kantta kiertämällä. Kaikki näytteet on pyrittävä toimittamaan laboratorioon näytteenottopäivänä. Jos tämä ei ole mahdollista, mykobakteeriveriviljelypullo säilytetään pystyasennossa huoneenlämmössä tai jääkaapissa, muut näytteet jääkaapissa.

YSKÖSNÄYTE: Kierrekorkillinen tiivis purkki, esim. Sarstedtin keltakorkillinen 50 ml purkki. Yskösviljelyä otettaessa potilaat ohjataan antamaan näytteeksi kunnon ysköstä, ei pelkkää sylkeä. Kahtena perättäisenä päivänä kerätään kolme yskösnäytettä, joista kaksi on aamunäytettä (aamulla, päivällä ja seuraavana aamuna).

MÄRKÄ-, ULOSTE- TAI MUU EI-NESTEMÄINEN NÄYTE: Kierrekorkillinen tiivis putki, tai esim. Sarstedtin keltakorkillinen 50 ml purkki. Mikäli märkänäytettä on vähän, se voidaan imeyttää dacrontikkuun joka laitetaan kuivaan kuljetusputkeen. Tikkunäyte ei ole kovin suositeltava vähäisen bakteerimäärän takia.

KUDOS- TAI LUUNÄYTE: Kudos- ja luupalat lähetetään kuivassa putkessa (palaa ei saa kääriä esim. sideharsoon). Kudospalan minimikoko on 3x3 mm.

BRONKUSLIMA-, BAL-, VIRTSA JA MUUT NESTEMÄISET NÄYTTEET: 50 ml:n polypropeeniputki (esim. Falcon), johon näytettä mahdollisuuksien mukaan 45 ml:aan asti. Mikäli näytettä saadaan vähän (1-2 ml), kannattaa sekin lähettää tutkittavaksi. Virtsanäytteeksi aamuvirtsaa 50 ml kolmena peräkkäisenä aamuna.

LASTEN MAHAHUUHTELUNÄYTE: Lasten mahahuuhtelunäyte otetaan natriumkarbonaattia sisältäviin putkiin heti heräämisen jälkeen tai juuri ennen sitä. Paastoajan pitäisi olla ainakin 4 tuntia. Näytteeksi riittää 5-10 ml mahanestettä kolmena peräkkäisenä aamuna. Mikäli nestettä ei tule tarpeeksi, mahaa huuhdellaan tarpeellisella määrällä keittosuolaa. Natriumkarbonaattia (=sooda, 100 mg) sisältäviä putkia (tuotekoodi 800016) on saatavana HUSLABin liuoslaboratoriosta: liuoslaboratorio(at)hus.fi, puh. 050-427 9323.

VERI- JA LUUYDINNÄYTE: HUSLABin Näytteiden vastaanotosta (sähköposti huslabnvo(at)hus.fi tai kiireellisessä tapauksessa puh. 050 3069117) on etukäteen tilattava veren ja luuydinnäytteen mykobakteeriviljelyä varten yksi mykobakteeriveriviljelypullo (Bactec Myco/F Lytic, BD). Mykobakteeriveriviljelypulloon otetaan 3-5 ml verta tai 1-5 ml luuydinnäytettä aseptisesti ruiskutettuna. Luuydinnäytteestä on lähetettävä myös sivelyvalmiste värjäystä varten. Pullot säilytetään ja lähetetään laboratorioon huoneenlämpoisinä ja huolellisesti pakattuina. Mikäli veriviljelypulloja ei ole käytettävissä, veri- ja luuydinnäytteet voidaan ottaa antikoagulanttia (mieluiten hepariini, ei EDTA) sisältäviin putkiin.

Menetelmä

HAPONKESTÄVIEN SAUVOJEN AURAMIINIVÄRJÄYS. Yskösnäytteiden värjäystulos vastaan näytteen saapumispäivänä (näytteen tulee olla laboratoriossa klo 14 mennessä). Muut näytteet vastataan 1-2 työpäivän aikana. Kts. PIKAVÄRJÄYS Huom. kohdasta. Uudet positiiviset värjäyslöydökset soitetaan lähettäjälle välittömästi. Akkreditoitu menetelmä.

GEENIMONISTUS. Uudet värjäyspositiiviset näytteet tutkitaan M. tuberculosis complex -spesifisellä geenimonistestillä, jolla saadaan myös alustava herkkyys rifampisiinille (Akkreditoitu menetelmä) sekä lisäksi isoniatsidille, fluorokinoloneille, amikasiinille, kanamysiinille, kapreomysiinille ja etionamidille (-TbNhHe). Tulokset vastataan 1-2 työpäivän aikana. Uudet M. tuberculosis complex -löydökset soitetaan näytteen lähettäjälle.

VILJELY. Näytteet viljellään sekä kiinteälle että nestemäiselle mykobakteerielatusaineelle, veri- ja luuydinnäytteiden viljely tapahtuu mykobakteeriveriviljelypulloissa. Mikäli viljelyssä kasvaa haponkestäviä sauvoja, vastataan tulos välittömästi. Lajimääritys geenikoettimilla tehdään viikon kuluessa. Jos potilaalla on toistuvia löydöksiä, lajinimi varmistetaan 3 kk välein. Uudet M. tuberculosis -löydökset soitetaan näytteen lähettäjälle. Akkreditoitu menetelmä. Mikäli lajinimeä ei saada, määritys tehdään alihankintana THL:ssä (MycoTy). Uusille löydöksille tehdään mikrobilääkeherkkyysmääritys alihankintana THL:ssä (MycoHe). Jos potilaalla on toistuvia löydöksiä, herkkyysmääritys tehdään 6 kk välein tai erikseen pyydettäessä. Negatiivinen viljelytulos vastataan kahdeksan viikon kuluttua. Osittain alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Arkisin (ma - pe)

Tulkinta

Normaalisti negatiivinen.

Mikäli yskösnäytteen värjäyksessä todetaan haponkestäviä sauvoja, on potilasta yleensä pidettävä tartuntavaarallisena.

Positiivinen tulos geenimonistustestissä tarkoittaa, että näytteessä on M. tuberculosis complex:iin kuuluvan lajin DNA:ta (Meillä useimmiten M. tuberculosis, joskus M. bovis BCG). Löydös on aina merkitsevä. Negatiivinen tulos viittaa vahvasti atyyppiseen mykobakteeriin.

M. tuberculosis viljelylöydös on aina merkitsevä. Atyppisen mykobakteerilöydöksen merkitsevyys tulee ratkaista kliinisin perustein.

Huomautuksia

Ks. myös 4490 -TbNho, Mycobacterium tuberculosis, nukleiinihappo (kval), M. tuberculosiksen nopeaksi osoittamiseksi.

Mikäli muusta kuin yskösnäytteestä halutaan värjäysvastaus saman päivän aikana, voi näytteestä pyytää pikavärjäyksen soittamalla etukäteen mykobakteriologian laboratorioon (09 - 471 75991). Näytteen tulee olla mykobakteriologian laboratoriossa klo 14 mennessä. Lähetteeseen ja näytteen pussin päälle on merkittävä "PIKAVÄRJÄYS".

Erikseen pyydettäessä seuraavista positiivisista löydöksistä on mahdollista pyytää jatkotutkimus NTMDRJt (alihankintana THL:stä), joka sisältää (ala)lajimäärityksen sekä makrolidi- ja aminoglykosidiresistenssiin kytkeytyvien resistenssimutaatioiden tunnistamisen: M. avium, M. intracellulare (erottelee lisäksi M. chimaeran), M. abscessus (erottelee M. abscessus ssp. abscessus, ssp. massiliense ja ssp. bolletii) ja M.chelonae.

Tutkimus -MbViVr päivitetty 01.03.2024 / TML

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 23.06.2024 klo 00:41.