HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Fluoresenssi in situ -hybridisaatio (FISH) maligniteeteissa (interf. ja/tai metaf.), luuytimestä

17837 Bm-FISH

Tiedustelut

Genetiikan laboratorio 050 4270646 tai 050 4270964

Yhteyshenkilöt

sairaalageneetikko Tarja Salonen: tarja.salonenathus.fi / 040 1859062 ja sairaalageneetikko Anne Seitsonen: anne.seitsonenathus.fi / 050 428 6912

Lähete

Geneettinen tutkimus, maligniteetit

Indikaatiot

Hematologisten maligniteettien diagnostiikka, sytogeneettinen jäännöstautiseuranta sekä luuytimensiirron jälkeisen kimerismin selvittäminen, kun potilas ja luovuttaja ovat eri sukupuolta.

Esivalmistelu

Näyteputkia, joihin on valmiiksi lisätty ravintonestettä (RPMI) ja hepariinia, tilataan genetiikan laboratoriosta puh. 050 427 4978.

Suoritus

Luuydinnäytteestä tehdään lyhytaikaisen (1-3 vrk) viljelyn jälkeen valmisteet kromosomitutkimusta varten tai näytteestä rikastetaan tutkimuksen kannalta oleelliset solut (-Llajitt -pyynnöllä). Kohdistettu kromosomitutkimus tehdään fluoresenssi in situ -hybridisaatio (FISH) menetelmällä metafaasi- ja/tai interfaasivaiheen soluille. Metafaasivaiheen soluissa voidaan käyttää joko kromosomimaalausta tai lokusspesifisiä koettimia, interfaasivaiheen solut analysoidaan aina lokusspesifisiä koettimia käyttäen. Metafaasivaiheen solut tai interfaasitumat analysoidaan ja kuvataan fluoresenssimikroskoopin ja kromosomianalyysiohjelman avulla.

Näyteastia

Luuydinhepariinipullo

Näyte

NÄYTE: noin 2-3 ml luuydinaspiraattia heparinisoidussa ravintonesteessä. Voidaan lähettää tarvittaessa myös pelkässä hepariiniputkessa (natriumhepariini). Plasmasolutaudeissa (mm. multippeli myelooma) FISH-tutkimukset tehdään CD138-rikastetuille plasmasoluille. Plasmasoluselektio pyydetään lyhenteellä -Llajitt 21097. Näytteen säilytys ensisijaisesti huoneenlämmössä (1-3 vrk). Pidempiaikainen säilytys jääkaapissa (ei suositella). Näytettä ei saa pakastaa. Näytteen mukaan liitetään lähete "Lähete geneettistä maligniteetteihin liittyvää tutkimusta varten", jonka saa HUSLABin nettisivuilta osoitteesta http://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/lahetteet. Lähetys: Meilahden alueella otettu näyte lähetetään välittömästi Genetiikan laboratorioon (putkipostiasema HUSLAB-talon moniajoasema 6300). Meilahden ulkopuolelta tuleva näyte toimitetaan osoitteella HUSLAB-talo, Näytteiden vastaanotto, Topeliuksenkatu 32, Tunnus 5000493, Info MNVO, 00006 VASTAUSLÄHETYS. Kiireelliset näytteet pyydetään merkitsemään paketin ulko- ja sisäpuolelle merkinnällä "Kiireellinen".

Menetelmä

FISH-analyysi (fluoresenssi in situ hybridisaatio). Akkreditoitu menetelmä, mukautuva pätevyysalue. Mukautuvuus kohdentuu FISH-koettimiin. Tarkka lista mukautuvan pätevyysalueen FISH-koettimista on saatavilla laboratoriosta.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Arkisin (ma-pe)

Tulokset valmiina

3-5 viikon kuluessa

Tulkinta

Tuloksesta annetaan kirjallinen lausunto. Poikkeavuuksista ja kysymyksenasettelusta riippuen valitaan käytettävä FISH-koetin ja menetelmä tapauskohtaisesti.

Tutkimus Bm-FISH päivitetty 28.02.2024 / TS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 15.06.2024 klo 00:41.