HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Olantsapiini, seerumista

1900 S -Olants

Tiedustelut

ISLAB, puh. 044 717 8749

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Niina Tohmola: niina.tohmolaathus.fi / 050 427 1548

Esivalmistelu

Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näyte

1 ml seerumia, lapset vähintään 500 µl. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen. Säilyy jääkaapissa 2-3 vrk, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Menetelmä

Nestekromatografia-massaspektrometria (LC-MS/MS). Akkreditoitu menetelmä. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

3-4 työpäivää.

Tulokset valmiina

Viikon kuluessa

Tulkinta

Olantsapiini on tienobentsodiatsepiini, jota käytetään psykoosien hoitoon. Olantsapiini imeytyy hyvin suun kautta annettuna, ja sen hyötyosuus on noin 60 - 80 %. Huippupitoisuus plasmassa saavutetaan 5-8 tunnissa. Olantsapiinin eliminaation puoliintumisaika on noin 30 - 52 tuntia. Olantsapiini sitoutuu plasman proteiineihin noin 93 %:sti ja metaboloituu erityisesti CYP1A2:n kautta sekä konjugoitumalla. N-desmetyyli- ja 2-hydroksi- metaboliiteilla on huomattavasti vähemmän farmakologista vaikutusta kuin olantsapiinilla. Olantsapiinilla ei ole vakiintunutta terapeuttista viitearvoaluetta. Kirjallisuudessa on suositeltu hoitoalueeksi pitoisuusväliä 65 - 250 nmol/l. Haittavaikutusten on kuvattu lisääntyvän 320 nmol/l ylittävillä lääkeainepitoisuuksilla.

Huomautuksia

Näyte otetaan esimerkiksi aamulla juuri ennen lääkkeen nauttimista.

Tutkimus S -Olants päivitetty 19.01.2024 / NT

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 13.06.2024 klo 00:41.