HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Olantsapiini, seerumista

1900 S -Olants

Tiedustelut

VITA-Terveyspalvelut Oy, Asiakasneuvonta terveydenhuollon ammattihenkilöille, puh. 045 7734 9040.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997

Esivalmistelu

Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näyte

1 ml seerumia. Geeliputki ei sovellu. Näyte säilyy jääkaapissa viikon, muuten pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Nestekromatografia-massaspektrometria (LC-MS/MS). Akkreditoitu menetelmä. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

3-5 kertaa viikossa.

Tulokset valmiina

Viikon kuluessa

Tulkinta

Olantsapiini on tienobentsodiatsepiini, jota käytetään psykoosien hoitoon. Olantsapiini imeytyy hyvin suun kautta annettuna, ja sen hyötyosuus on noin 60 - 80 %. Huippupitoisuus plasmassa saavutetaan 5-8 tunnissa. Olantsapiinin eliminaation puoliintumisaika on noin 30 - 52 tuntia. Olantsapiini sitoutuu plasman proteiineihin noin 93 %:sti ja metaboloituu erityisesti CYP1A2:n kautta sekä konjugoitumalla. N-desmetyyli- ja 2-hydroksi- metaboliiteilla on huomattavasti vähemmän farmakologista vaikutusta kuin olantsapiinilla. Olantsapiinilla ei ole vakiintunutta terapeuttista viitearvoaluetta. Kirjallisuudessa on suositeltu hoitoalueeksi pitoisuusväliä 65 - 250 nmol/l. Haittavaikutusten on kuvattu lisääntyvän selvästi 320 nmol/l ylittävillä lääkeainepitoisuuksilla.

Tutkimus S -Olants päivitetty 29.11.2017 / AT

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 26.01.2020 klo 01:12.