HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Olantsapiini, seerumista

1900 S -Olants

Tiedustelut

VITA Laboratoriot Oy, Asiakasneuvonta terveydenhuollon ammattihenkilöille, puh. 045 7734 9040, asiakasneuvonta(at)vita.fi

Konsultointi: Kemisti, FT Riia Plihtari, Puh. 045 7734 9026, riia.plihtari(at)vita.fi LKT, dos. Esa Hämäläinen, Puh 040 922 1341, esa.hamalainen(at)vita.fi

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997

Esivalmistelu

Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näyte

1 ml seerumia, lapset vähintään 500 µl. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen. Säilyy jääkaapissa viikon, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Menetelmä

Nestekromatografia-massaspektrometria (LC-MS/MS). Akkreditoitu menetelmä. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

3-4 työpäivää.

Tulokset valmiina

Viikon kuluessa

Tulkinta

Olantsapiini on tienobentsodiatsepiini, jota käytetään psykoosien hoitoon. Olantsapiini imeytyy hyvin suun kautta annettuna, ja sen hyötyosuus on noin 60 - 80 %. Huippupitoisuus plasmassa saavutetaan 5-8 tunnissa. Olantsapiinin eliminaation puoliintumisaika on noin 30 - 52 tuntia. Olantsapiini sitoutuu plasman proteiineihin noin 93 %:sti ja metaboloituu erityisesti CYP1A2:n kautta sekä konjugoitumalla. N-desmetyyli- ja 2-hydroksi- metaboliiteilla on huomattavasti vähemmän farmakologista vaikutusta kuin olantsapiinilla. Olantsapiinilla ei ole vakiintunutta terapeuttista viitearvoaluetta. Kirjallisuudessa on suositeltu hoitoalueeksi pitoisuusväliä 65 - 250 nmol/l. Haittavaikutusten on kuvattu lisääntyvän selvästi 320 nmol/l ylittävillä lääkeainepitoisuuksilla.

Huomautuksia

Näyte otetaan esimerkiksi aamulla juuri ennen lääkkeen nauttimista.

Tutkimus S -Olants päivitetty 24.07.2020 / LML

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 20.09.2020 klo 01:09.