HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Risperidoni, seerumista

1930 S -Risper

Osatutkimukset

S -9-HRisp ja S -SUMRisp

Tiedustelut

VITA Laboratoriot Oy, asiakasneuvonta terveydenhuollon ammattihenkilöille, puh. (09) 22 88 0410, asiakasneuvonta(a)vita.fi

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Niina Tohmola: niina.tohmolaathus.fi / 050 427 1548

Indikaatiot

Risperidoni- ja paliperidonihoidon seuranta.

Esivalmistelu

Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näyte

1 ml seerumia, geeliputki ei sovellu. Näyte säilyy 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Nestekromatografia-massaspektrometria (LC-MS/MS). Akkreditoitu menetelmä. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

3-4 päivää.

Tulokset valmiina

Viikon kuluessa

Yleistä

Risperidonin käyttöaiheita ovat muun muassa skitsofrenian hoito ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön kohtalaisen tai vaikean maanisen vaiheen hoito.

Farmakokinetiikka: Risperidonin oraalinen hyötyosuus on noin 70 %. Risperidonilla on CYP2D6-entsyymin välityksellä muodostuva aktiivinen metaboliitti (9-OH-risperidoni eli paliperidoni), jolla on samankaltainen terapeuttinen vaikutus kuin kanta-aineella. Risperidonin puoliintumisaika on noin 3 tuntia ja paliperidonin noin 24 tuntia. Paliperidoni poistuu elimistöstä pääasiallisesti munuaisten kautta. Risperidonista noin 77 % sitoutuu plasman proteiineihin ja paliperidonista vastaavasti 90 %.

Yhteisvaikutukset: CYP2D6-entsyymin estäjät (mm. bupropioni, fluoksetiini ja paroksetiini) nostavat kliinisesti merkittävästi risperidonin pitoisuutta, minkä seurauksena haittavaikutusten riski voi kasvaa.

Perinnöllinen CYP2D6-aktiivisuuden vaihtelu voi vaikuttaa risperidonin antipsykoottiseen tehoon ja haittavaikutusten riskiin lisätietoa Farmakogenetiikkaoppaassa.

Tulkinta

Risperidonille ja paliperidonille ei ole yksiselitteisesti määritetty hoitoaluetta, mutta risperidonin ja paliperidonin yhteenlasketuksi terapeuttiseksi pitoisuudeksi on ehdotettu 50-140 nmol/l. Paliperidonin terapeuttiseksi pitoisuudeksi on ehdotettu samaa tasoa eli 50-140 nmol/l.

Tutkimuksessa vastataan osatutkimuksena myös risperidonin ja paliperidonin yhteenlaskettu pitoisuus (S -SUMRisp). Paliperidonihoidon aikana risperidonin pitoisuus jää alle mittausalarajan ja se vastataan muodossa < 1 nmol/l. Tällöin risperidonin ja paliperidonin yhteenlaskettua pitoisuutta ei voida ilmoittaa.

Haittavaikutusten riski kasvaa lääkeainepitoisuuksista riippuvaisesti. Toksisia oireita on kuvattu lääkeainepitoisuuden ollessa yli 280 nmol/l (risperidonin ja paliperidonin yhteenlaskettu pitoisuus tai paliperidonin pitoisuus).

Lähteet:

Hiemke C ym. Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. Pharmacopsychiatry. (2018)51:9-62.

Huomautuksia

Tutkimuksessa vastataan osatutkimuksena myös risperidonin ja paliperidonin yhteenlaskettu pitoisuus (S -SUMRisp).

Paliperidonihoidon aikana risperidonin pitoisuus jää alle mittausalarajan ja se vastataan muodossa < 1 nmol/l. Tällöin risperidonin ja paliperidonin yhteenlaskettua pitoisuutta ei ilmoiteta.

Tutkimus S -Risper päivitetty 19.01.2024 / KT

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 22.05.2024 klo 00:42.