HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Kadmium, verestä

1988 B -Cd

Tiedustelut

TTL NÄYTTEIDEN VASTAANOTTO, Avoinna ma-pe klo 9-15, Puh. 030 474 2861, E-mail biomonitorointi(at)ttl.fi

Työterveyslaitos, biomonitorointiyksikkö: Suzana Abenet, suzana.abenet(at)ttl.fi, 030-4742195 / Tiina Santonen, johtava asiantuntija: tiina.santonen(at)ttl.fi, +358 30 474 2666

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Anni-Mari Tuori: anni-mari.tuoriathus.fi / 040-6515867

Indikaatiot

Altistusselvittelyt.

Esivalmistelu

Näyte voidaan ottaa mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Näyte otetaan ilman työvaatetusta, koska näytteet ovat kontaminaatioherkkiä.

Näyteastia

Li-hepariiniputki 10 ml

Näyte

Ennen varsinaista näytteenottoa otetaan yksi ylimääräinen putki verta niin, että ihon pistoskohta ja neula huuhtoutuvat.

Analyysiin tarvittava näytemäärä 5 ml kokoverta. Heparinoitu alipaineputki (Vacutainer Li-hepariini, 9 ml) otetaan täyteen verta ja sekoitetaan huolellisesti putkessa olevan antikoagulantin kanssa hyytymisen estämiseksi.

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja lähetetään huoneenlämmössä siten, että se ehtii laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja lähetetään huoneenlämmössä seuraavana arkipäivänä.

Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Menetelmä

ICP-massaspektrometria. Alihankintana teetettävä tutkimus, akkreditoitu tukimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

3 - 8 päivää.

Tulokset valmiina

Noin 10 päivän kuluessa

Yleistä

Lisätietoihin huolellinen vastaaminen on tärkeää: erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota kirjaamaan y-tunnus, työnantaja ja työterveyshuolto virallisilla nimillä.

Viitearvot

Altistumattomat alle 0.5 µg/l

Tulkinta

Viitearvot ja yksikkö päivitetty 22.11.2023 alkaen

Altistumattimien viiteraja 0,5 µg/l (4 nmol/l) Toimenpideraja 2 µg/l (18 nmol/l)

Euroopan Unioni on luokitellut useat kadmiumyhdisteet syöpää aiheuttaviksi ja/tai perimää vaurioittaviksi/lisääntymisvaarallisiksi. Valtioneuvoston asetuksen 603/2015 mukaan näihin kategorioihin luokiteltujen kemikaalien voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten raskaana olevien ei tule altistua kadmiumille ts. veren kadmiumpitoisuus ei tule ylittää altistumattomien viiterajaa 0,5 µg/l.

Ennen 22.11.2023 altistumattomien viiteraja 5 nmol/l ja toimenpideraja 50 nmol/l.

Huomautuksia

Alihankintapaikka ja menetelmä muuttuneet 24.1.2023

Tutkimus B -Cd päivitetty 10.01.2024 / AMT

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 22.06.2024 klo 00:41.