HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Kadmium, virtsasta

1989 U -Cd

Osatutkimukset

U -Krea

Tiedustelut

TTL NÄYTTEIDEN VASTAANOTTO, Avoinna ma-pe klo 9-15, Puh. 030 474 2861, E-mail biomonitorointi(at)ttl.fi

Työterveyslaitos, biomonitorointiyksikkö: Suzana Abenet, suzana.abenet(at)ttl.fi, 030-4742195 / Tiina Santonen, johtava asiantuntija: tiina.santonen(at)ttl.fi, +358 30 474 2666

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Anni-Mari Tuori: anni-mari.tuoriathus.fi / 040-6515867

Indikaatiot

Altiste: kadmium ja sen epäorgaaniset yhdisteet

Esivalmistelu

Näyte voidaan ottaa mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Näyte on kontaminaatioherkkä. Ennen näytteen antamista työntekijän tulee vaihtaa työvaatteet ja mahdollisuuksien mukaan käydä suihkussa kontaminaatioriskin takia. Ennen näytteenottoa tulee pestä kädet ja suorittaa alapesu.

Jos virtsa on hyvin laimeaa (suhteellinen tiheys alle 1,010 tai kreatiniini alle 3 mmol/l), on tuloksen tulkinta epävarma. Sen tähden ei ennen näytteen keräystä tule nauttia suuria nestemääriä. Analyysi tehdään vaikka suhteellinen tiheys on alle 1,010, vastaukseen kirjoitetaan huomautus tulkinnan epävarmuudesta.

Näyteastia

Katso kohta "Näyte" (Weblab Clinicalissa "Näytteen käs.ohjeet")

Näyte

20 ml kertavirtsaa. Näytteiden lähettämiseen tulee käyttää Työterveyslaitoksen laboratoriosta saatavia erikoispestyjä astioita eikä niihin saa lisätä säilöntäainetta. Mikäli näyte kerätään kertakäyttöastiaan, se on siirrettävä välittömästi lähetysastiaan.

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja lähetetään seuraavana arkipäivänä.

Näyteputkia voi tilata HUSLAB NVO:sta.

Menetelmä

ICP-massaspektrometria. Akkreditoitu menetelmä, mukautuva pätevyysalue. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Kahden viikon kuluessa.

Tulokset valmiina

Noin 10 työpäivän kuluessa

Yleistä

Lisätietoihin huolellinen vastaaminen on tärkeää: erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota kirjaamaan y-tunnus, työnantaja ja työterveyshuolto virallisilla nimillä.

Tulkinta

Viitearvot ja yksikkö päivitetty 22.11.2023.

Altistumattomien viiteraja: 0,3 µg/g kreat (3 nmol/l) Toimenpideraja: 1,0 µg/g kreat (9 nmol/l)

Virtsan kadmiumpitoisuuden ylittäessä 1,0 µg/g kreatiniinia suositellaan virtsan retinolia sitovan proteiinin määritystä. Ko. tutkimus ei ole tällä hetkellä HUSLABin tutkimusvalikoimassa , mutta se voidaan tilata ns. blankko-pyynnöllä (99999 Blankko ja Lisätietokenttään tiedoksi "U-RBP Työterveyslaitokselta, näyte 20 ml virtsaa").

Kadmiumyhdisteitä käytetään metallien pinnoittamisessa, kovametallijuotteissa, emali- ja lasiteollisuuden väripigmenteissä sekä muovien tuotannossa. Kadmium imeytyy elimistöön hengityselinten ja ruoansulatuskanavan kautta. Elimistöön imeytyvä kadmium kertyy aluksi maksaan ja myöhemmin munuaisiin. Erittyminen elimistöstä on hyvin hidasta. Äkillinen voimakas altistuminen kadmiumhuurulle aiheuttaa vaikean keuhkotulehduksen, joka ilmenee useita tunteja altistumisen jälkeen. Pitkäaikainen altistuminen voi aiheuttaa kroonisia hengityselinoireita ja keuhkolaajentumaa . Munuaiskuoreen kertynyt kadmium voi aiheuttaa lähinnä munuaistubulusten toimintahäiriön, jossa virtsaan erittyy tavallista runsaammin pienimolekyylisiä proteiineja, aminohappoja ja glukoosia. Munuaisvaurion synnyttyä kadmiumin erittyminen virtsaan lisääntyy voimakkaasti. Pitkäaikainen voimakas altistuminen kadmiumille voi aiheuttaa myös osteomalasiaa ja lisätä taipumusta saada virtsatiekiviä. Tupakka on merkittävä kadmiumaltistumislähde , tupakoivilla U-Cd voi olla jopa 10 nmol/l.

Euroopan Unioni on luokitellut useat kadmiumyhdisteet syöpää aiheuttaviksi ja/tai perimää vaurioittaviksi / lisääntymisvaarallisiksi EY N:o 1272/2008, H340, H341,H350, H360FD, H361fd (Direktiivi 67/548/ETY, ryhmä 2-3, R45, 63, 68). Valtioneuvoston asetuksen 1335/2004 mukaan näihin kategorioihin luokiteltujen kemikaalien voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten raskaana olevien ei tule altistua kadmiumille ts. virtsan kadmiumpitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 0,3 µg/g kreat.

Ennen 22.11.2023 altistumattomien viiteraja 5 nmol/l ja toimenpideraja 20 nmol/l.

Huomautuksia

Samasta 20 millilitran näytteestä voidaan analysoida tarvittaessa myös koboltti, kromi, kupari, lyijy, seleeni ja tallium, mikäli näyte otetaan iltanäytteenä.

Uudet viiterajat ja yksiköt päivitetty 22.11.2023.

Tutkimus U -Cd päivitetty 21.11.2023 / AMT

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 08.12.2023 klo 00:43.