HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Kadmium, virtsasta

1989 U -Cd

Osatutkimukset

U -Suhti

Tiedustelut

Työterveyslaitos, biomonitorointiyksikkö, Mirja Kiilunen, p. 030 474 2863.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997

Indikaatiot

Altiste: kadmium ja sen epäorgaaniset yhdisteet

Esivalmistelu

Näyte voidaan ottaa mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Näyte on kontaminaatioherkkä. Työpaikan ilmasta tai työntekijän vaatteista tai iholta astiaan joutunut pöly voi liata näytteen. Näyte otetaan sen jälkeen, kun työvaatteet on vaihdettu, ja kädet ja virtsaputken suu on pesty.

Näyteastia

Katso kohta "Näyte" (Weblab Clinicalissa "Näytteen käs.ohjeet")

Näyte

20 ml virtsaa. Näytteen keräämiseen ja lähettämiseen tulee käyttää Työterveyslaitoksen laboratoriosta saatavia erikoispestyjä astioita eikä niihin saa lisätä säilöntäainetta. Mikäli näyte kerätään kertakäyttöastiaan, se on siirrettävä välittömästi lähetysastiaan. Näyteastioita voi tilata Työterveyslaitoksesta puh. 030 474 2861.

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Lähetysosoite: työterveyslaitos, Biomonitorointipalvelut, Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki.

Menetelmä

Atomiabsorptiospektrofotometria. Akkreditoitu menetelmä, mukautuva pätevyysalue. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tulokset valmiina

Noin 2 viikon kuluttua

Viitearvot

KAIKKI 0 - 5 nmol/l

Tulkinta

Altistumattomien viiteraja: 5 nmol/l tupakoimattomat, 10 nmol/l tupakoivat. Toimenpideraja 20 nmol/l.

Virtsan kadmiumpitoisuuden ylittäessä 20 nmol/l suositellaan virtsan retinolia sitovan proteiinin määritystä. Ko. tutkimus ei ole tällä hetkellä HUSLABin tutkimusvalikoimassa , mutta se voidaan tilata ns. blankko-pyynnöllä (99999 Blankko ja Lisätietokenttään tiedoksi "U-RBP Työterveyslaitokselta, näyte 20 ml virtsaa").

Kadmiumyhdisteitä käytetään metallien pinnoittamisessa, kovametallijuotteissa, emali- ja lasiteollisuuden väripigmenteissä sekä muovien tuotannossa. Kadmium imeytyy elimistöön hengityselinten ja ruoansulatuskanavan kautta. Elimistöön imeytyvä kadmium kertyy aluksi maksaan ja myöhemmin munuaisiin. Erittyminen elimistöstä on hyvin hidasta. Äkillinen voimakas altistuminen kadmiumhuurulle aiheuttaa vaikean keuhkotulehduksen, joka ilmenee useita tunteja altistumisen jälkeen. Pitkäaikainen altistuminen voi aiheuttaa kroonisia hengityselinoireita ja keuhkolaajentumaa . Munuaiskuoreen kertynyt kadmium voi aiheuttaa lähinnä munuaistubulusten toimintahäiriön, jossa virtsaan erittyy tavallista runsaammin pienimolekyylisiä proteiineja, aminohappoja ja glukoosia. Munuaisvaurion synnyttyä kadmiumin erittyminen virtsaan lisääntyy voimakkaasti. Pitkäaikainen voimakas altistuminen kadmiumille voi aiheuttaa myös osteomalasiaa ja lisätä taipumusta saada virtsatiekiviä. Tupakka on merkittävä kadmiumaltistumislähde , tupakoivilla U-Cd voi olla jopa 10 nmol/l.

Euroopan Unioni on luokitellut useat kadmiumyhdisteet syöpää aiheuttaviksi ja/tai perimää vaurioittaviksi / lisääntymisvaarallisiksi EY N:o 1272/2008, H340, H341,H350, H360FD, H361fd (Direktiivi 67/548/ETY, ryhmä 2-3, R45, 63, 68). Valtioneuvoston asetuksen 1335/2004 mukaan näihin kategorioihin luokiteltujen kemikaalien voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten raskaana olevien ei tule altistua kadmiumille ts. virtsan kadmiumpitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 5 nmol/l (tupakoimattomat) tai 10 nmol/l (tupakoivat).

Huomautuksia

Samasta 20 millilitran näytteestä voidaan analysoida tarvittaessa myös antimoni, beryllium, koboltti, kromi, lyijy, mangaani, molybdeeni, nikkeli, seleeni, sinkki, tallium ja vanadiini, mikäli näyte otetaan iltanäytteenä.

Toimenpideraja laskenut 40 -> 20 nmol/l 1.1.2014

Tutkimus U -Cd päivitetty 30.12.2013 / PN

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 05.07.2020 klo 01:10.