HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

WT1-geenin ekspressiotutkimus, kvantitatiivinen, verestä

20002 B -WT1-QR

Tiedustelut

Genetiikan laboratorio 050 427 9125

Yhteyshenkilöt

sairaalageneetikko Soili Kytölä: soili.kytolaathus.fi / 050 427 9125

Lähete

Geneettinen tutkimus, maligniteetit

Indikaatiot

Erityisesti akuuttien leukemioiden ja MDS:n diagnoosivaiheessa, mutta myös taudin seurannassa silloin, kun potilaalla ei ole todettu muuta geneettistä seurantamarkkeria.

Näyteastia

CPT/Na-sitraatti -putki 8 ml

Näyte

2x8 ml (minimi 1x4 ml, solumäärä ratkaiseva) verta CPT-putkeen. CPT-putket on sentrifugoitava viimeistään 2 tunnin kuluttua näytteenotosta. Sentrifugointi tehdään lähettävässä yksikössä (30 min, 1600xg, huoneenlämpö). CPT-putkea ei saa pakastaa eikä avata enää sentrifugoinnin jälkeen. Näyte säilyy fuugattuna huoneenlämmössä max. 1 vrk. Meilahden alueella otettu näyte lähetetään välittömästi Genetiikan laboratorioon (putkipostiasema HUSLAB-talon moniajoasema 6300). Meilahden ulkopuolelta tuleva näyte toimitetaan osoitteella HUSLAB-talo, Näytteiden vastaanotto, Topeliuksenkatu 32, Tunnus 5000493, Info MNVO, 01006 VASTAUSLÄHETYS. Kiireelliset näytteet pyydetään merkitsemään paketin ulko- ja sisäpuolelle merkinnällä "Kiireellinen".

Menetelmä

Kvantitatiivinen PCR. Akkreditoitu menetelmä. Tutkimuksessa käytetään lähtömateriaalina RNA:ta ja siitä valmistettua cDNA:ta.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Tarvittaessa

Tulokset valmiina

2-3 viikon kuluessa

Tulkinta

WT1 (Wilms' tumor suppressor gene)-geeni kromosomissa 11 toimii transkriptiofaktorina. Kvantitatiivisessa ekspressiotutkimuksessa WT1-geenin ekspressiomäärää verrataan ABL-geenin ekspression määrään, ja tutkimuksen tuloksena ilmoitetaan WT1/ABL-transkriptien suhdeluku. Akuuttien leukemioiden diagnoosivaiheessa, erityisesti akuutissa myelooisessa leukemiassa, on todettu WT1-geenin huomattavasti kohonnut ekspressiotaso. Geenin ekspression lisääntyminen remissiovaiheessa on usein merkkinä lähestyvästä relapsista. Tutkimuksesta annetaan kirjallinen lausunto.

Tutkimus B -WT1-QR päivitetty 28.11.2017 / SK

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 16.06.2024 klo 00:42.