HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Mitokondriaalinen polymeraasi gamma, POLG-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus, kudosnäytteestä

20036 Ts-POLG-D

Tiedustelut

Genetiikan laboratorio, puh. 09 471 74339 toimisto tai 09 471 75905 lääkäri tai Genetiikanlaboratorio(at)hus.fi

Yhteyshenkilöt

lääkäri Anu Wartiovaara: anu.wartiovaaraathelsinki.fi / (09) 471 71965

Lähete

Geneettiset tutkimukset

Indikaatiot

MIRAS-taudin diagnostiikka, spinoserebellaariataksioiden erotusdiagnostiikka, PEO-taudin diagnostiikka, Alpersin oireyhtymän diagnostiikka.

Näyteastia

Eppendorf-putki

Näyte

Lihasnäyte otetaan kuivaan mikrosentrifugiputkeen (Eppendorf-putki tai vastaava) ja tuodaan välittömästi jäissä Genetiikan laboratorioon. Mikäli näytettä ei voida tuoda välittömästi, on näyte pakastettava mahdollisimman nopeasti (nopea syväjäädytys) ja pakattava hiilihappojäihin styrox-laatikkoon. Näyte ei saa sulaa kuljetuksen aikana.

Näyte toimitetaan osoitteella HUSLAB-talo, Näytteiden vastaanotto, Topeliuksenkatu 32, Tunnus 5000493, Info MNVO, 00006 VASTAUSLÄHETYS. Kiireelliset näytteet pyydetään merkitsemään paketin ulko- ja sisäpuolelle merkinnällä "Kiireellinen".

Menetelmä

Sekvensointi. Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tulokset valmiina

8 viikon kuluessa näytteen saapumisesta.

Yleistä

Mitokondrioiden polymeraasi gamman (POLG:n) mutaatioita on kuvattu usean neurologisen taudin taustalla. Niihin kuuluu nuoruus- tai aikuisiällä alkava etenevä mitokondriaalinen resessiivinen ataksia-syndrooma (MIRAS), johon liittyy ataksian lisäksi mm. sensorinen neuropatia. Noin puolella potilaista tautiin liittyy vaikeahoitoinen epilepsia ja myoklonusta, sekä kognitiivinen defekti ja psykiatrisia oireita. Kyseessä on yleisin suomalainen spinoserebellaaristyyppinen ataksia, jonka kantajafrekvenssi on noin 1:90. Samat geenivirheet, jotka aiheuttavat MIRAS-tautia, esiintyvät myös varhaislapsuuden Alpersin taudissa, usein yhdistelmäheterotsygootteina, yhdessä muun POLG-mutaation kanssa. Myös perinnöllinen etenevä silmälihasheikkous (PEO, progressiivinen eksterni oftalmoplegia, autosomaalinen resessiivinen tai dominantti) voi johtua POLG:n virheistä, ja tähän voi liittyä polyneuropatiaa ja/tai parkinsonismia, sekä aikainen menopaussi.

Tarjoamme suppean (B -POLG-D, Ts-POLG-D) POLG-mutaatioanalyysin. Tässä suppeassa tutkimuksessa analysoidaan kolme tavallisinta POLG-mutaatiota, jotka aiheuttavat aminohappotasolla seuraavat muutokset: A467T (c.1399G>A), W748S (c.2243G>C), ja Y955C (c.2864A>G). Mikäli mutaatiota ei löydy, voidaan jatkotutkimuksena pyytää mitokondriotauteihin liittyvien tuman geenien sekvensointi NGS-menetelmällä (B-NGSgMT3, Ts-NGSgMT3).

Tulkinta

Mikäli näytteessä todetaan homotsygoottisena A467T tai W748S, tai molemmat yhdistelmäheterotsygoottisina samassa näytteessä, löydös on diagnostinen MIRAS-oireyhtymälle. Mikäli Alpersin taudin oirekuvalla löytyy heterotsygoottisena A467T tai W748S, on edettävä laajaan POLG-analyysiin toisen mutaation löytämiseksi. Y955C on diagnostinen dominantisti periytyvälle, lihas- ja hermosto-oireiselle PEO-taudille.

Huomautuksia

POLG-analyysiin liittyy kiinteästi mitokondrio-DNA:n rakenneanalyysi. Mikäli potilaalle on tehty lihasbiopsia ja lihas-DNA on saatavilla, kannattaa ensin tehdä lihaskoepalasta Ts-Mitok-D-tutkimus. POLG-mutaatio aiheuttaa mitokondrio-DNA:n deleetioiden kertymistä lihakseen, jolloin niitä monistamalla voidaan arvioida, onko POLG-emäsjärjestys syytä määrittää. Normaali histologinen lihasmorfologia ja mitokondriaalisten poikkeavuuksien puuttuminen valomikroskooppisessa lihaksen tutkimuksessa ei poissulje POLG-mutaatiota.

Mikäli potilaan kudosnäytteestä on pyydetty Ts-Mitok-D- tutkimus, POLG-emäsjärjestys voidaan tutkia samasta näytteestä eikä erillistä verinäytettä yleensä tarvita.

Kiireellisestä tutkimuksesta (tulos viiden arkipäivän sisällä) on ilmoitettava etukäteen laboratorioon ja kiireellisyys on merkittävä selvästi lähetteeseen. Tutkimuksesta peritään kiireellisyyslisä.

Tutkimus Ts-POLG-D päivitetty 02.02.2021 / ML

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 16.06.2024 klo 00:42.