HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Keliakiaseulonta

20148 S -KeliSeu

Osatutkimukset

S -IgAKeli, S -tTGAbA ja S -tTGAbG

Tiedustelut

Virologian ja immunologian laboratorio, Mikrobiserologian varmistustutkimukset, puh. 050 427 2169.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Hanna Jarva: hanna.jarvaathus.fi / 050 427 9816 ja lääkäri Anne Toivonen: anne.toivonenathus.fi / 0504408375

Lähete

Immunologiset tutkimukset

Indikaatiot

S -KeliSeu: Keliakiatutkimuksen seulontatutkimuspaketti on keliakian ja ihokeliakian (DH) ensisijainen seulontatutkimus (osatutkimukset: S -tTGAbA ja S -IgAKeli, matalan IgA- tason näytteistä myös S -tTGAbG).

S -KeliSu: Keliakiatukimuksen suppeaa tutkimuspakettia voidaan käyttää, kun halutaan saavuttaa parempi diagnostinen herkkyys ja varmuus (osatutkimukset: S -tTGAbA, S -EMAbA ja S -IgAKeli, matalan IgA- tason näytteistä myös S -tTGAbG ja S -EMAbG).

S -tTGAbA (IgA-puutteisilla S-tTGAbG 1886 ) on ensisijainen tutkimus hoidon seurannassa.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näyte

0,5 - 1 ml seerumia: Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa. Näyte säilyy jääkaapissa 3 vuorokautta. Pitempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan.

Menetelmä

Fluoroentsyymi-immunomenetelmä (FEIA).

Kaikista näytteistä tutkitaan kudostransglutaminaasi, IgA- vasta-aineet(S -tTGAbA, 1885) ja seerumin IgA- taso (S -IgAKeli). Kudostransglutaminaasi, IgG-vasta-aineet (S -tTGAbG, 1886) tutkitaan näytteistä, joiden IgA- taso on alentunut. Matalat IgA- tasot varmennetaan nefelometrisella määrityksellä.

Tulokset valmiina

3-5 työpäivän aikana.

Tulkinta

Viitearvot:

Kudostransglutaminaasivasta-aineet (yksikkö U/ml):

           S -tTGAbA    S -tTGAbG
 normaali         < 7      < 7
 raja-arvoinen     7 - 10     7 - 10
 positiivinen       > 10      > 10

Koska seerumin IgA-puutos on keliakiapotilailla huomattavasti normaaliväestöä yleisempi, tutkimukseen sisältyy myös seerumin IgA-tason määritys. Matalat IgA-tasot varmennetaan nefelometrisellä tutkimuksella ensimmäisellä pyyntökerralla. S-IgAKeli- osatutkimuksessa määritetään, onko seerumin IgA-taso riittävä luotettavaan IgA-luokan transglutaminaasivasta-ainetason tutkimiseen. IgA-tuloksesta annetaan aina lausunto. Mikäli IgA-taso on riittävän korkea, on IgA-luokan transglutaminaasivasta-ainemäärityksen tulos luotettava. Mikäli IgA-taso on matala, ei negatiiviseen IgA-luokan transglutaminaasivasta-ainetulokseen voi luottaa. Matalan IgA- tason näytteistä tutkitaan myös IgG-luokan transglutaminaasivasta-aineet. Jatkossa S- tTGAbG (1886) kannattaa tilata erikseen.

Hoitamattomassa keliakiassa ja ihokeliakiassa valtaosalla potilaista todetaan transglutaminaasivasta-aineita.

Tutkimus S -KeliSeu päivitetty 01.09.2023 / ILL

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 25.09.2023 klo 00:40.