HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Karbamatsepiini, seerumista

2027 S -Karba

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta, p. (09) 471 72579. Päivystysajan tiedustelut, p. (09) 471 72645

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Titta Salopuro: titta.salopuroathus.fi / 040 486 9961

Indikaatiot

Viitearvot soveltuvat lähinnä epilepsian hoitoon, mutta määritystä voidaan käyttää myös muissa indikaatioissa hoitomyöntyvyyden varmistamiseen ja haittavaikutusten välttämiseen.

Esivalmistelu

Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta. Jos pyyntöä ei tehdä suoraan atk-järjestelmään, lähetteeseen tulee merkitä lääkkeen edellinen ottoajankohta ja annos sekä soveltuvin osin muu lääkitys.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näyte

0.5 ml seerumia, lapset vähintään 0.2 ml. Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa. Näyte säilyy jääkaapissa viikon. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan.

Menetelmä

EMIT. Akkreditoitu menetelmä (ei tällä hetkellä Etelä-Karjalan alueen laboratorioissa).

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Päivittäin, kaikkina vuorokauden aikoina.

Tulokset valmiina

Samana päivänä.

Viitearvot

KAIKKI 20 - 40 µmol/l

Tulkinta

Farmakokinetiikka: Huippupitoisuus saavutetaan 6 - 24 tunnissa, yliannostuksissa jopa vasta 60 tunnin kuluttua. Karbamatsepiini metaboloituu maksassa useiksi metaboliiteiksi, joista karbamatsepiini-10,11-epoksidi on aktiivinen. Eliminaation puoliintumisaika on 20 - 65 tuntia, mutta lyhenee entsyymi-induktion seurauksena 5 - 17 tuntiin.

Yhteisvaikutukset: Karbamatsepiini on voimakas lääkeainemetabolian induktori, joka pienentää huomattavasti monien lääkeaineiden pitoisuuksia seerumissa. Muut indusoivat lääkkeet voivat pienentää karbamatsepiinin seerumipitoisuuksia. Selvitettäessä karbamatsepiinin haittavaikutuksia voi myös seerumin vapaan karbamatsepiinin määrittämisestä olla hyötyä (S -Karba-V, KL 3617).

Huom! Epäiltäessä muutoksia seerumin vapaan karbamatsepiinin pitoisuudessa, olisi myös se suositeltavaa määrittää (ks. S -Karba-V).

Huomautuksia

Menetelmämuutos 30.10.2019, tiedote 2019:66 (16.10.2019). Mittausalaraja laskee: ennen 8,5 µmol/l, jatkossa 4,2 µmol/l.

Tutkimus S -Karba päivitetty 03.05.2022 / TS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 08.12.2022 klo 01:31.