HUS-Kuvantaminen, tutkimusohjekirja

Tutkimusohjekirjan etusivu

Esofaguksen ja kardian paineenmittaus

2028 Pt-EsoPai

Tiedustelut

KLF-yksikkö Peijas (09) 471 67407

Yhteyshenkilöt

lääkäri Timo Mustonen: timo.mustonenathus.fi / 050 427 2146 ja lääkäri Markku Walamies: markku.walamiesathus.fi / (09) 471 67454 / 050 428 6554

Indikaatiot

Nielemisvaikeudet, ei-kardiaalinen rintakipu, osana ruokatorven refluksitaudin selvittelyä etenkin leikkaushoidon yhteydessä. Manometria on tarkin menetelmä ruokatorven pH:n pitkäaikaisrekisteröinnissä katetrin oikean sijainnin varmistamiseen. Tutkimus on puolikajoava mutta vakavat komplikaatiot ovat erittäin harvinaisia. Aikuispotilaitten lisäksi tutkimus voidaan suorittaa erikoiskatetrilla myös hyvin kooperoiville kouluikäisille lapsille.

Esivalmistelu

Neljän tunnin täyspaasto. Prokineettilääkkeissä 2 vrk:n tauko. Monet yleisessä käytössä olevat lääkkeet kuten beetasalpaajat vaikuttavat jonkin verran ruokatorven motiliteettiin mutta niiden käytön keskeyttäminen ei tavallisesti ole järkevää. Bentsodiatsepaamit muuttavat tulosta kohtalaisen paljon eikä niitä tule ottaa tutkimuspäivänä.

Suoritus

Sedaatiota ei käytetä koska potilaan tulee olla täysin kooperoiva, lapsille käytetään esilääkityksenä parasetamolia. Nenän kautta viedään ohuehko liukastettu painekatetrin kärki ventrikkeliin josta sitä potilaan maatessa liikutellaan takaisin suuta kohti. Eri tutkimusvaiheissa selvitellään ruokatorven alemman ja ylemmän sulkijalihaksen sekä niiden välissä olevan runko-osan toiminta. Potilas nielee ohjelmoidusti pieniä vesitilkkoja ja epäiltäessä vaikeata liikehäiriötä voidaan suorittaa yhtämittainen juominen (swill test, pikajuontikoe). Tutkimus kestää noin 45 minuuttia.

Menetelmä

Käytössä on kahdeksankanavainen vesiperfuusiolaitteisto joka pienten vesisuihkujen avulla mittaa ruokatorven seinämän painetta. Sulkijalihasten tutkimisessa käytetään neljää radiaalisesti sijaitsevaa mittauskanavaa ja runko-osan tutkimisessa 3-5 longitudinaalisesti 5 cm:n välein sijaitsevaa kanavaa. Laite määrittää puoliautomaattisesti eri osien peruspaineen käyttäen referenssinä ventrikkelin painetta sekä nielaisuun liittyvän peristaltiikan ja sen aiheuttaman sulkijalihasten rentoutumisen.

Tulkinta

Ruokatorven motiliteetti heikkenee iän mukana ja se vaihtelee suhteellisen paljon nuorilla terveillä henkilöilläkin. Alasulkijan pituus on normaalisti 2,5-5,0 cm ja sen keskipaine on 15-35 mmHg, matalimmillaankin uloshengityksen lopussa sen tulisi olla yli 5 mmHg. Yläsulkijan pituus on normaalisti 2-4 cm ja keskipaine 60-94 mmHg. Nielaistessa sulkijalihaspaineen tulee pudota vähintään 90 %, jäännöspäine saa olla enintään 5 mmHg. Runko-osan peristaltikka on normaalisti propulsiivista eli ventrikkeliä kohden voimistuvaa. Maksimivoimaltaan alle 20-30 mmHg supistukset ovat tehottomia ja voimaltaan yli 180 mmHg tai kestoltaan yli 7,5 s supistukset (ns. pähkinänsärkijäruokatorvi) toisinaan kivuliaita. Samanaikainen supistelu kahdella eri tasolla ei saa ylittää 20 % (spasmitaipumus). Vaikeimman liikehäiriön akalasian pitkälle edenneessä muodossa alempi sulkijalihas on lukossa ja runko-osan peristaltiikka puuttuu kokonaan. Ruokatorven refluksitaudissa löydökset eivät ole spesifejä, tyypillisesti alasulkija on kuitenkin tavallista veltompi ja erityisesti alempi runko-osa usein lievästi hypokineettinen (An American Gastroentrological Association Medical Position Statement on Clinical Use of Esophageal Manometry, Gastroenterology 1994:106:1865-1884). Terveitten lasten viitearvoja ei ole mutta pieni seuranta-aineisto 7-19 vuotiaiden akalasiapotilaitten hoidosta on tehty (Jafri M et al. Intraoperative manometry during laparoscopic Heller myotomy improves outcome in pediatric achalasia: J Ped Surgery 2008:43:66-70).

Vastaus sisältää näytteet painekäyristä, mittaustulokset ja lääkärin lausunnon.

Tutkimus Pt-EsoPai päivitetty 28.06.2019 / MA

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 22.09.2020 klo 01:10.