HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Kannabis, virtsasta, kvalitatiivinen, yksittäistutkimuksena

20307 U -Canna-Y

Osatutkimukset

U -Krea, U -Ominp-H ja U -pH-Huu

Tiedustelut

Meilahden sairaalan laboratorio, puh. kanslia (09) 471 72579, työpiste 471 72572

Yhteyshenkilöt

kemisti Niina Tohmola: niina.tohmolaathus.fi / 050 427 1548 ja lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997

Lähete

Huumenäytteenotto, valvottu

Näyteastia

Virtsaputki BD lisäaineeton

Näyte

Virtsanäyte otetaan kertanäytteestä vakuumiputkeen (BD Vacutainer, ZPLUS, 10 ml). Lähetys huoneenlämpöisenä. Näytteenotossa ja näytteen säilytyksessä tulee huolehtia siitä, että näytettä ei päästä manipuloimaan.

Menetelmä

Fotometrinen, immunokemiallinen. Semikvantitatiivinen menetelmä, joissa saadaan numeerinen tulos. Cut off-arvojen perusteella vastauksena joko positiivinen tai negatiivinen. Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulkinta

Positiivinen vastaus osoittaa, että näytteessä on mitattava määrä kannabista.

Kannabinoidien cut off-raja on 50 ng/ml.

Määritys on tarkoitettu vain lääketieteellistä käyttöä varten. Tulosta ei pidä ilman varmistusmäärityksiä käyttää päätöksentekoon, jolla voi olla sosiaalisia, taloudellisia tai juridisia vaikutuksia potilaalle.

Näytteestä määritetään myös kreatiniinipitoisuus, ominaispaino ja pH, joiden perusteella arvioidaan onko virtsaa mahdollisesti manipuloitu.

 Virtsan pH-arvot 4 - 9 ovat normaaleja.
 Ominaispainon tulee olla välillä 1.005 - 1.035 kg/l
 Mikäli  kreatiniini on 0.5 - 2 mmol/l ja ominaispaino
 e.m. rajoissa,  näyte on laimeaa,
 mutta kelpaa analysoitavaksi.
 Mikäli kreatiniini on alle 0.5 mmol/l tai ominaispaino
 ei ole e.m. rajoissa,  näyte ei vastaa  normaalia virtsaa
 eikä kelpaa analysoitavaksi.

Kannabinoidien säilyminen virtsassa käytön jälkeen: satunnainen käyttäjä 3-5 päivää jatkuva käyttäjä 2 viikkoa jatkuva isokokoinen käyttäjä 30 päivää

Huomautuksia

Tutkimus sisältää seuraavat

  U-pH
  U-Ominaispaino
  U-Krea
  U-Kannabis

Näytettä säilytetään analysoinnin jälkeen pakastettuna yksi kuukausi, jonka aikana on mahdollista tehdä varmistuspyyntö Helsingin yliopiston Oikeuslääketieteen laitoksella tehtäväksi.

Tutkimus U -Canna-Y päivitetty 04.03.2021 / NT

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 13.06.2024 klo 00:41.