HUS-Kuvantaminen, tutkimusohjekirja

Tutkimusohjekirjan etusivu

Elektroenkefalografia (EEG), erikoistekniikka

20372 Pt-EEG-Pa

Tiedustelut

KNF-osasto: Lasten ja nuorten sairaala (09) 471 80500

Yhteyshenkilöt

vs ylilääkäri Leena Lauronen: leena.lauronenathus.fi / 050-4272119

Indikaatiot

Tutkimuksella pyritään selvittämään aivojen sähköisen toiminnan häiriöitä: epilepsia ym. kohtaukselliset tajunnanhäiriöt, enkefaliitit, esim. metaboliset tai vaskulaariset aivotoiminnan häiriöt, degeneratiiviset aivosairaudet, oppimis-ja kehityshäiriöt sekä tajuttoman potilaan ennusteen arviointi ja aivokuolemadiagnostiikka.

Lähetteeseen toivotaan selkeää kysymyksen asettelua ja siinä on selvästi mainittava erityisaktivaatiot, joita tutkimuksen aikana halutaan tehtäväksi.

Esivalmistelu

Hiusten pesu esim. tutkimusta edeltävänä iltana. Hiustenmuotoiluaineita ei saa käyttää. Jatkuvaa lääkitystä (esim. epilepsialääkkeitä tai neuroleptejä) ei pidä keskeyttää. Tilapäisesti käytettäviä lääkkeitä, jotka eivät ole hoidon kannalta välttämättömiä (esim. rauhoittavat lääkkeet), ei pitäisi käyttää kolmen päivän aikana ennen rekisteröintiä, lääkekatko on sovittava hoitavan lääkärin kanssa.

Suoritus

Tutkimuksessa käytetään EEG-myssyä tai pään iholle kiinnitetään yksittäisiä elektrodeja sekä tarraelektrodeja. Erikoiselektrodeja lisätään kysymyksen asettelun mukaan. Erityistä huomiota kiinnitetään videointiin. Kesto 1-4 tuntia. Rekisteröinnin onnistuminen varmistetaan tutkimuksen kuluessa.

Menetelmä

Aivojen sähköisiä ilmiöitä mitataan pään iholle asetettavilla pintaelektrodeilla, jännitevaihtelu vahvistetaan ja tallennetaan EEG-rekisteröintilaitteeseen. EEG:n ohessa rekisteröidään myös EKG:tä ,silmän- ja kehonliikkeitä. Aivosähkötoiminnan reaktiivisuutta tutkitaan käyttämällä aktivaatioina silmien avaamista ja sulkemista, hyperventilaatiota ja vilkkuvaloa vaihtelevilla taajuuksilla . Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tulkinta

EEG:n tulkinta perustuu tietoon normaalista ja poikkeavista EEG-ilmiöistä eri ikäisillä ja eri vireystilan aikana. Osa häiriöistä on lyhytaikaisia (purkaukset) ja osa jatkuvaa (yleishäiriö, paikallishäiriö). Tulkinnan suorittaa erikois- tai erikoistuva lääkäri.

EEG sisältää paljon informaatiota, josta kliinisesti keskeinen kuvataan ja arvioidaan lausunnossa. Lausunnon muotoilussa lähetteen kysymyksenasettelu on ensiarvoisen tärkeää. Lausunnon kuvaus osassa luonnehditaan todetut ilmiöt. Arvio-osassa luokitellaan ilmiöt normaaleiksi tai poikkeaviksi sekä arvioidaan poikkeavuuden aste ja merkitsevyys. Lisäksi otetaan kantaa kysymyksenasetteluun (kliiniset korrelaatiot, ennuste, toistoarvo jne). EEG rekisteröinnistä tulostetaan tarvittaessa sivuja.

Vasta-aiheet: Päänahan alueen paikallinen infektio.

Tutkimus Pt-EEG-Pa päivitetty 07.11.2014 / KHS

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 23.01.2020 klo 01:13.