HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Immunoglobuliini A-puutostutkimus, seerumista

20450 S-IgA-puut

Osatutkimukset

S -IgA-EIA ja S -IgAAb

Tiedustelut

Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414

Yhteyshenkilöt

lääkäri Katja Salmela: katja.salmelaathus.fi / 050 427 1611

Lähete

SPRV-lähete IgA-puutostutkimus

Indikaatiot

IgA-puutostutkimuksen ensisijainen indikaatio on vaikean allergisen tai anafylaktisen verensiirtoreaktion syyn selvittäminen. Tutkimusta voidaan käyttää kliinisen harkinnan mukaan myös matalan IgA-pitoisuuden jatkoselvittelyyn esimerkiksi keliakia-, diabetes- tai immuunipuutostutkimuksissa. Yleensä tutkimus on tarpeen silloin, jos potilaan oletetaan tarvitsevan immunoglobuliinihoitoa tai toistuvia verensiirtoja.

Hoitava lääkäri täyttää tutkimuksen lähetteen.

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näyte

Näyte säilytetään jääkaappilämpötilassa. Jos näyte lähetetään Veripalveluun näytteenottopäivänä, voi näytteen säilyttää huoneenlämmössä. Talviaikana tulee varmistaa, ettei näyte pääse jäätymään.

Menetelmä

Entsyymi-immunologinen. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tulokset valmiina

3-4 viikossa. Kiireellisissä verensiirtoreaktioiden takia tehtävissä tutkimuksissa yhteys Veriturvatoimistoon p. 029 300 1100.

Yleistä

Lähetteen voi tulostaa myös tästä https://www.veripalvelu.fi/Lhetteet%20ja%20lomakkeetuusitut/Iga_puutostutkimus.pdf

Tulkinta

Selektiivinen immunoglobuliini A:n (IgA) puutos on yleisin primaarinen immunoglobuliinipuutos. Sen esiintyvyys suomalaisilla verenluovuttajilla on 1:400. IgA-puutos todetaan, kun tutkimuksessa S -Immunoglobuliini A (EIA, S -IgA-EIA, SPRV 3771) tulos jää alle menetelmän toteamisrajan 0.5 mg/l.

Noin viidesosa henkilöistä, joilla on IgA-puutos, muodostaa vasta-aineita IgA:ta kohtaan (anti-IgA). Nämä vasta-aineet, etenkin jos pitoisuus on suuri (>1000 AU/l), voivat aiheuttaa anafylaktisen reaktion verensiirtojen ja immunoglobuliinihoitojen yhteydessä. Oman kokemuksemme ja kirjallisuuden mukaan henkilöiden, joiden seeruminäytteessä todetaan IgA:ta, ei ole todettu muodostavan anti-IgA -vasta-aineita. Tästä syystä anti-IgA-vasta-ainemääritys tehdään vain niistä näytteistä, joissa IgA-pitoisuus tutkimuksessa SPRV 3771 on alle menetelmän toteamisrajan. Veripalvelu arvioi jatkotutkimustarpeen.

Yli 800 mg/l IgA-pitoisuutta ei määritetä tarkasti, joten normaalia suuremmat IgA-pitoisuudet (esim. IgA-myeloomassa) eivät tule määrityksissä esille.

Veripalvelu antaa tutkimuksesta lausunnon, johon sisältyy tulosten tulkinta ja verensiirtosuositus. Kontrollinäytteen jälkeen tutkittavalle lähetetään Veripalvelusta erikoisverikortti.

Huomautuksia

HUOM! Potilaan IgA-pitoisuus (4827 P-IgA) tulee tilata ENNEN IgA-puutostutkimuksen (20450 S-IgA-puut) tilaamista. Jos P-IgA on alle menetelmän herkkyysrajan (0.15 g/l), voidaan IgA-puutostutkimus tilata. Veripalvelu tekee IgA-puutostutkimuksen VAIN, JOS IgA-PITOISUUS ON ILMOITETTU LÄHETTEESSÄ JA SEN ON ALLE MENETELMÄN HERKKYYSRAJAN. Veripalvelu tekee (alihankintana) ensin herkän IgA-määrityksen (21606 S-IgA-EIA): jos tulos on alle menetelmän toteamisrajan, tehdään jatkotutkimus S-Immunoglobuliini A, vasta-aineet (3049 S-IgAAb). Vain tehdyt tutkimukset laskutetaan. (1.1.2022 alkaen Veripalvelun kautta ei ole enää saatavilla IgA-seulontatutkimusta, 1666 S-IgA.)

Tutkimus S-IgA-puut päivitetty 13.01.2023 / KS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 05.12.2023 klo 00:41.