HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Immunoglobuliini A-puutostutkimus, seerumista

20450 S-IgA-puut

Osatutkimukset

S -IgA, S -IgA-EIA ja S -IgAAb

Tiedustelut

Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414

Yhteyshenkilöt

lääkäri Katja Salmela: katja.salmelaathus.fi / 050 427 1611 ja lääkäri Sari Bäckman: sari.backmanathus.fi / 040 828 6673

Lähete

SPRV-lähete IgA-puutostutkimus

Indikaatiot

Suunniteltaessa immunoglobuliinihoitoa tai verensiirtoa potilaalle, jolla epäillään sairaalan oman määrityksen perusteella IgA-puutosta. Anti-IgA -vasta-aineiden määrittäminen ja seuraaminen IgA-puutospotilaan verensiirtojen ja immunoglobuliinihoitojen yhteydessä. Anafylaktisten verensiirtoreaktioiden tutkiminen.

Hoitava lääkäri täyttää tutkimuksen lähetteen.

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Menetelmä

Entsyymi-immunologinen. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tulokset valmiina

Kolmessa viikossa. Erikseen sovittaessa tehdään kiireellisenä.

Yleistä

Veripalvelu tekee 1.1.2017 alkaen tutkimuksen (S-Immunoglobuliini A) ja/tai herkemmän tutkimuksen (S-Immunglobuliini A, EIA) riippuen mm. lähetteen esitiedoista. Anti-IgA -vasta-aineet tutkitaan, jos IgA-pitoisuus on <0,1 mg/l. Tutkimukset laskutetaan erikseen.

Tulkinta

Selektiivinen immunoglobuliini A:n (IgA) puutos on yleisin primaarinen immunoglobuliinipuutos. Sen esiintyvyys suomalaisilla verenluovuttajilla on 1:400. IgA-puutoksessa seerumin IgA-pitoisuus on alle määritysmenetelmämme mittausrajan, joka on 0,05 mg/l. Noin viidesosa henkilöistä, joilla on IgA-puutos, muodostaa vasta-aineita IgA:ta kohtaan (anti-IgA). Nämä vasta-aineet, etenkin jos pitoisuus on suuri (>1000 AU/l), voivat aiheuttaa anafylaktisen reaktion verensiirtojen ja immunoglobuliinihoitojen yhteydessä. Oman kokemuksemme ja kirjallisuuden mukaan henkilöiden, joiden seeruminäytteessä todetaan IgA:ta, ei ole todettu muodostavan anti-IgA -vasta-aineita. Tästä syystä anti-IgA -vasta-ainemääritys tehdään vain niistä näytteistä, joissa IgA-pitoisuus on <0,1 mg/l (tulos lähellä mittausalueen alarajaa).

Yli 800 mg/l IgA-pitoisuutta ei määritetä tarkasti, joten normaalia suuremmat IgA-pitoisuudet (esim. IgA-myeloomassa) eivät tule määrityksissä esille.

Tutkimuksesta annetaan lausunto, johon sisältyy verensiirto-ohje.

Huomautuksia

Ennen IgA-puutostutkimuksen pyytämistä suositellaan IgA-pitoisuuden (4827 P -IgA) tutkimista jo sairaalassa. Mikäli IgA-pitoisuus on alle perusmenetelmän herkkyysrajan (alle 0.15 g/l 30.10.2019 alkaen), kannattaa IgA-puutostutkimus pyytää.

Tutkimus S-IgA-puut päivitetty 09.11.2019 / KS

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 06.08.2020 klo 01:10.