HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Haptoglobiini, plasmasta

20476 P -Haptog

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta, p. (09) 471 72579. Päivystysajan tiedustelut, p. (09) 471 72645.

Yhteyshenkilöt

kemisti Tero Pihlajamaa: tero.pihlajamaaathus.fi / 040 6216937 ja lääkäri Paula Savola: paula.savolaathus.fi / 0408218846

Indikaatiot

Hemolyyttisten tilojen diagnostiikka ja hoitoseuranta.

Näyteastia

Li-hepariiniputki 5 ml

Näyte

0.5 ml plasmaa, lapset vähintään 0.1 ml. Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa. Näyte säilyy jääkaapissa viikon. Pitempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan.

Menetelmä

Fotometrinen, immunokemiallinen. Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Päivittäin (päivätyöaikana)

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Viitearvot

Kaikki 0.29 - 2 g/l

Tulkinta

Haptoglobiini (Haptog) on maksan syntetisoima proteiini, joka sitoo plasmaan hemolyysissä vapautuneen hemoglobiinin. Suuren kokonsa ansiosta haptoglobiini-hemoglobiini-kompleksi ei erity elimistöstä munuaisten kautta, joten haptoglobiini säästää näin munuaistubuluksia ja hemoglobiinin ja raudan menetykseltä vältytään. Maksan ja pernan RES-solut eliminoivat kompleksin nopeasti. Tämä prosessi muodostaa haptoglobiinin fysiologisen tehtävän. Seerumin haptoglobiinin leveähkö viitealue selittyy pääasiassa proteiinin kulutuksen vaihtelulla eri henkilöillä.

Haptoglobiinin määritys on eräs herkimpiä menetelmiä hemolyysin toteamiseksi. Sen pitoisuus voi olla mittaamattoman alhainen hemolyyttisissä tiloissa. Vahvasti alentuneeseen plasman haptoglobiinin pitoisuuteen voi olla syynä intravaskulaarinen tai ekstravaskulaarinen hemolyysi, inefektiivinen erytropoieesi, malaria tai muu hemolyyttinen tila. Haptoglobiini voi olla alentunut myös läppäproteesipotilaalla, aortastenoosissa, hepato- tai splenomegaliassa, hepatiiteissa, maligniteeteissa, joihin liittyy maksa- tai luuydinmetastointi, kirroosissa, leukemiassa ja polysytemiassa.

Haptoglobiini kuuluu akuutin faasin proteiineihin, ja sen pitoisuus nousee akuutin faasin reaktiossa (infektiot, inflammaatiot, kudosvauriot) 1-2 vuorokauden kuluessa noin 2-4 kertaa viiteylärajan suuruiseksi. Akuutissa glomerulonefriitissä nousu voi olla korkeampikin. Mikäli tilaan liittyy myös hemolyysiä, nousu voi puuttua. Haptoglobiinin pitoisuutta on näissä tapauksissa syytä verrata muiden akuutin faasin proteiinien (esim. CRP tai alfa-1- antitrypsiini) pitoisuuksiin.

Huomautuksia

Vastasyntyneillä haptoglobiinipitoisuudet voivat olla fysiologisesti hyvin matalat, mutta kasvun myötä saavutetaan aikuisten pitoisuustaso (usein noin puolen vuoden iässä). Koska aikuistason saavuttamisessa esiintyy yksilöllistä vaihtelua, lasten haptolglobiinipitoisuuksien tulkinnassa on käytettävä kliinistä harkintaa.

VIITEARVOMUUTOS 14.11.2022: Ennen 14.11.2022 käytössä olivat erilliset viitearvot alle 10-vuotiaille lapsille, mutta niistä luovuttiin 14.11.2022 ja käytössä on vain yhdet viitearvot tutkimustiedote. Lasten viitearvojen tulkinta ks. yllä.

Plasman haptoglobiinin tutkimusmenetelmän mittausalue muuttui 9.4.2024, kun haptoglobiini-tutkimuksessa käytettävä menetelmä vaihtui saman valmistajan uu simpaan versioon. Tulostaso pysyi samana, mutta mittausalaraja ja -yläraja nousivat. Muutoksen jälkeen haptoglobiini-pitoisuudet, jotka ovat välillä 0 g/l - 0.09 g/l, vastataan "alle 0.10 g/l".

Tutkimus P -Haptog päivitetty 09.04.2024 / TP

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 24.05.2024 klo 00:40.