HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Periytyvä rinta- ja munasarjasyöpäalttius, BRCA1- ja BRCA2-geenien suomalaisten mutaatioiden tutkimus, verestä

20532 B -BRCA-D

Tiedustelut

Genetiikan laboratorio, puh. 09 471 74339 toimisto tai 09 471 75905 lääkäri tai molgenlab(at)hus.fi

Yhteyshenkilöt

ylilääkäri Kristiina Aittomäki: kristiina.aittomakiathus.fi / 050-427 1406 ja sairaalageneetikko Heli Nevanlinna: heli.nevanlinnaathus.fi / 09 471 71750 / 050-427 1998

Lähete

Geneettiset tutkimukset

Indikaatiot

BRCA1- tai BRCA2-geenivirheiden aiheuttaman periytyvän rintasyöpä- tai munasarjasyöpäalttiuden epäily.

Näyteastia

EDTA-putki

Näyte

Näyte lähetetään huoneenlämpöisenä eikä se saa jäätyä.

Meilahden alueella otettu näyte lähetetään välittömästi Genetiikan laboratorioon (putkipostiasema HUSLAB-talon moniajoasema 6300). Meilahden ulkopuolelta tuleva näyte toimitetaan osoitteella HUSLAB-talo, Näytteiden vastaanotto, Topeliuksenkatu 32, Tunnus 5000493, Info MNVO, 01006 VASTAUSLÄHETYS. Kiireelliset näytteet pyydetään merkitsemään paketin ulko- ja sisäpuolelle merkinnällä "Kiireellinen".

Tarvittaessa näytteen voi säilyttää jääkaapissa 1-3 vrk.

Menetelmä

NGS (next generation sequencing, massiivinen rinnakkaissekvensointi). Akkredoitu menetelmä.

Tulokset valmiina

Kahden kuukauden kuluessa näytteen saapumisesta.

Yleistä

BRCA1- ja BRCA2-geenit ovat kasvunrajoitegeenejä, jotka osallistuvat DNA:n virheiden korjaukseen. Lisäksi niiden on osoitettu säätelevän muiden geenien ilmentymistä. BRCA1-geenivirheen kantajan riski sairastua elämänsä aikana rintasyöpään on noin 40-80 % ja munasarjasyöpään noin 25-50 %. BRCA2-geenivirheen kantajan riski sairastua elämänsä aikana rintasyöpään on noin 40-70 % ja munasarjasyöpään noin 10-20 %. BRCA1- ja BRCA2-geenin mutaatiot lisäävät riskiä sairastua myös eräisiin muihin syöpiin.

Tutkimus käsittää 78 Suomessa aikaisemmin tunnistettua BRCA1- ja BRCA2-geenien mutaatiota (kts. erillinen listaus Huomautuksia-kappaleessa).

Näytteestä eristetystä DNA:sta määritetään kohdealueitten emäsjärjestys PCR-amplikoneihin perustuvalla sekvensoinnilla Ion Torrent PGM -laitteella. DNA-muutosten tunnistamiseen ja tulosten tulkintaan käytetään Torrent Serverin analyysiohjelmistoa. Lausunnossa ilmoitetaan todettu mutaatio, tutkitut mutaatiot ilmoitetaan erillisellä liitteellä. Tutkituilla alueilla sekvensoinnin kattavuus on vähintään 30-kertainen.

Tulkinta

Rinta- ja munasarjasyöpäpotilaalla mutaation löytyminen toisesta BRCA1- tai BRCA2-geenikopiosta on diagnostinen perinnöllisen syöpäalttiuden suhteen. Tutkimus ei poissulje muita harvinaisempia BRCA1- tai BRCA2-geenin mutaatioita, joiden osuus BRCA1- ja BRCA2-geenien mutaatioista Suomessa on pieni. Tutkimus ei sulje pois muiden geenien aiheuttamia korkean tai matalan riskin rintasyöpäalttiutta.

Huomautuksia

Kiireellisestä tutkimuksesta (tulos kahden viikon sisällä) on ilmoitettava etukäteen laboratorioon ja kiireellisyys on merkittävä selvästi lähetteeseen. Tutkimuksesta peritään kiireellisyyslisä.

Tutkimukseen sisältyvät seuraavat mutaatiot:

 BRCA1 (NM_007294.3):
 c.68_69delAG       p.(Glu23fs*17)
 c.594_597delTGTG     p.(Ser198Argfs*35)
 c.667_668delAA      p.(Lys223Glyfs*4)
 c.737delT         p.(Leu246Ter)
 c.928C>T         p.(Gln310Ter)
 c.1082_1092delCAGAGAATCCT p.(Ser361Ter)
 c.1504_1508delTTAAA    p.(Leu502Alafs*2)
 c.1612C>T         p.(Gln538Ter)
 c.1687C>T         p.(Gln563Ter)
 c.1805delA        p.(Asn602Ilefs*10)
 c.1962dupG        p.(Tyr655Valfs*18)
 c.2154_2220dup67     p.(Ser741Ter)
 c.2475delC        p.(Asp825Glufs*21)
 c.2599C>T         p.(Gln867Ter)
 c.2685_2686delAA     p.(Pro897Lysfs*5)
 c.2713delC        p.(Gln905Lysfs*95)
 c.2923C>T         p.(Gln975Ter)
 c.3091dupA        p.(Ile1031Asnfs*2)
 c.3145delT        p.(Ser1049Profs*13)
 c.3228_3229delAG     p.(Gly1077Alafs*8)
 c.3388delT        p.(Ser1130Glnfs*4)
 c.3485delA        p.(Asp1162Valfs*48)
 c.3607C>T         p.(Arg1203Ter)
 c.3622A>T         p.(Lys1208Ter)
 c.3626delT        p.(Leu1209Ter)
 c.3756_3759delGTCT    p.(Ser1253Argfs*10)
 c.3785C>A         p.(Ser1262Ter)
 c.4035delA        p.(Glu1346Lysfs*20)
 c.4097-2A>G        p.(Gly1366fs*2)
 c.4183C>T         p.(Gln1395Ter)
 c.4327C>T         p.(Arg1443Ter)
 c.4357+1G>A        p.(Arg1397Tyrfs*2)
 c.4480G>T         p.(Glu1494Ter)
 c.4656C>A         p.(Tyr1552Ter)
 c.4997dupA        p.(Tyr1666Ter)
 c.5026_5036delTTAACTAATCT p.(Leu1676Asnfs*3)
 c.5074+1G>A
 c.5075-1G>A
 c.5095C>T         p.(Arg1699Trp)
 c.5117G>A         p.(Gly1706Glu)
 c.5123C>A         p.(Ala1708Glu)
 c.5209dupA        p.(Arg1737Lysfs*93)
 c.5251C>T         p.(Arg1751Ter)
 c.5266dupC        p.(Gln1756Profs*74)
 c.5278-1G>C
 c.5503C>T         p.(Arg1835Ter)
 c.5569delC        p.(Glu1857Argfs*65)
 BRCA2 (NM_000059.3):
 c.445delA         p.(Thr149Hisfs*3)
 c.517-2A>G
 c.755_758delACAG     p.(Asp252Valfs*24)
 c.771_775delTCAAA     p.(Asn257Lysfs*17)
 c.1286T>G         p.(Leu429Ter)
 c.1594G>T         p.(Glu532Ter)
 c.1813dupA        p.(Ile605Asnfs*11)
 c.2980_2984delGCAGG    p.(Ala994Thrfs*13)
 c.3847_3848delGT     p.(Val1283Lysfs*2)
 c.3860dupA        p.(Asn1287Lysfs*2)
 c.3881T>A         p.(Leu1294Ter)
 c.4169delT        p.(Leu1390Trpfs*20)
 c.4226T>A         p.(Leu1409Ter)
 c.5303_5304delTT     p.(Leu1768Argfs*5)
 c.5388delT        p.(Asp1796Glufs*9)
 c.5569G>T         p.(Glu1857Ter)
 c.5621_5624delTTAA    p.(Ile1874Argfs*34)
 c.5851_5854delAGTT    p.(Ser1951Trpfs*11)
 c.6267_6269delGCAinsC   p.(Glu2089fs*2)
 c.6275_6276delTT     p.(Leu2092Profs*7)
 c.7480C>T         p.(Arg2494Ter)
 c.8314G>T         p.(Glu2772Ter)
 c.8327T>G         p.(Leu2776Ter)
 c.8331+2T>C
 c.8332-2A>G
 c.8629G>T         p.(Glu2877Ter)
 c.8633-1G>C
 c.8940dupA        p.(Glu2981Argfs*37)
 c.8978C>G         p.(Ser2993Ter)
 c.9118-2A>G        p.(Val3040Metfs*20)
 c.9692_9699dupCACTTTGT  p.(Met3234Hisfs*18)

Tutkimus B -BRCA-D päivitetty 23.11.2017 / HN

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 12.12.2018 klo 03:16.