HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Kinidiini, seerumista

2054 S -Kinid

Tiedustelut

Synlab Suomi Oy, Ammattilaisneuvonta, puh. 020 734 1550, ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Niina Tohmola: niina.tohmolaathus.fi / 050 427 1548

Indikaatiot

Kinidiinihoidon seuranta.

Esivalmistelu

Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa yleensä aamulla ennen seuraavaa annosta.

Suoritus

1 ml seerumia (minimimäärä 0,5 ml). Ei geeliputkeen.

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml, ei geeliä

Näyte

1 ml seerumia (minimi 0,5 ml). Ei geeliputkeen. Näyte säilyy 3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Massaspektrometrinen (LCMSMS). Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

Kolme kertaa viikossa

Tulokset valmiina

3-7 työpäivää.

Viitearvot

TER.ALUE 6 - 15 µmol/l

Tulkinta

Farmakokinetiikka: Huippupitoisuus saavutetaan valmistemuodosta riippuen noin 2-4 tunnissa. Kinidiini metaboloituu maksassa mm. 3-hydroksikinidiiniksi, joka on aktiivinen. Eliminaation puoliintumisaika on 4 – 8 tuntia.

Yhteisvaikutukset: Kinidiini voi suurentaa seerumin digoksiinipitoisuutta jopa 100 %. Kinidiini metaboloituu pääasiassa CYP3A4-entsyymin välityksellä, ja lääkeainemetabolian induktorit ja estäjät vaikuttavat kinidiinin farmakokinetiikkaan. Kinidiini voi puolestaan estää CYP2D6-entsyymin substraattien metaboliaa.

Toksisuus: Jo hoitoannoksilla voi esiintyä vakaviakin haittavaikutuksia.

Kirjallisuus:

Valdes R Jr, Jortani SA, Gheorghiade M. Standards of laboratory practice: Cardiac drug monitoring. National Academy of Clinical Biochemistry. Clin Chem 1998,44:1096-109. Martindale: The complete drug reference, Thirty-sixth edition. London: Pharmaceutical press, 2009.

Tutkimus S -Kinid päivitetty 25.07.2023 / SS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 24.05.2024 klo 00:40.