HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Virtsan osoitus punktionesteestä

20542 Se-Virts-O

Osatutkimukset

S -K, S -Krea, S -Na, S -Prot, Se-K, Se-Krea, Se-Na, Se-Prot, U -K, U -Krea, U -Na ja U -Prot

Tiedustelut

Meilahden Automaatiolaboratorio, puh. Asiakasneuvonta 09-471 72579, päivystysaikana 72645.

Yhteyshenkilöt

kemisti Tero Pihlajamaa: tero.pihlajamaaathus.fi / 040 6216937 ja lääkäri Tapio Lahtiharju: tapio.lahtiharjuathus.fi / 0401447947

Indikaatiot

Virtsan osoitus punktionesteestä.

Näyteastia

Muoviputki 10 ml

Näyte

5 ml punktionestettä, 2 ml samaan aikaan otettua seerumia ja 5 ml kertavirtsaa toimitetaan laboratorioon. Näyte säilyy jääkaapissa 5 vrk. Näytteen alkuperän kuvaus atk-pyynnössä tai lähetteessä auttaa tulkintaa.

Tekotiheys

Arkipäivisin (ma-pe)

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Yleistä

Virtsan erottaminen muista kudosnesteistä perustuu sen erilaiseen kreatiniinin ja proteiinien pitoisuuteen plasmaan ja muihin tavallisiin punktionesteisiin verrattuna, mikäli munuaisten toiminta on ollut normaalia. Lisäksi elektrolyyttipitoisuuksissa on selviä eroja plasmaan verrattuna. Virtsan osoittamista tarvitaan kliinisesti erilaisten vatsan alueen postoperatiivisten tilojen, vammojen ja joskus kasvaintautien yhteydessä. Näytteeksi tarvitaan tutkittavaa nestettä (dreenistä tai punktiosta), sekä vertailtavaa potilaan seerumia ja virtsaa.

Tulkinta

Epäiltäessä punktionesteen olevan virtsaa määritetään sen kreatiniini-, proteiini-, natrium- ja kaliumpitoisuudet ja verrataan saatuja arvoja samanaikaisesti otettujen seerumi- ja virtsanäytteiden arvoihin. Kreatiniinipitoisuus on virtsassa tyypillisesti noin 100 kertaa seerumipitoisuutta suurempi ja virtsan proteiinipitoisuus on yleensä hyvin pieni. Virtsan kaliumpitoisuus on noin 10-kertainen seerumipitoisuuteen verrattuna ja natriumpitoisuus seerumipitoisuutta matalampi, noin 100 mmol/l. Tutkimuksesta annetaan lausunto.

Tutkimus Se-Virts-O päivitetty 04.03.2024 / AN

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 19.06.2024 klo 00:42.