HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Transsudaatin erotus eksudaatista

20543 -TransEx

Osatutkimukset

-LD, -Prot, S -LD ja S -Prot

Tiedustelut

HUSLAB-talo, Automaatiolaboratorio, p. (09)471 72645.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Timo Kouri: timo.kouriathus.fi / 050 427 1252 ja kemisti Tero Pihlajamaa: tero.pihlajamaaathus.fi / 040 6216937

Indikaatiot

Transsudaatin ja eksudaatin erotus punktionesteestä.

Näyteastia

Muoviputki 10 ml

Näyte

1 ml punktionestettä ja 1 ml samaan aikaan otettua seerumia toimitetaan laboratorioon. Näyte säilyy jääkaapissa 5 vrk.

Tekotiheys

Arkipäivisin (ma-pe).

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Tulkinta

Tutkimuksella voidaan osoittaa punktionesteen transsudaatti- tai eksudaattiluonne. Transsudaattityyppinen nestemuodostus esim. pleura- tai peritoneaalitilassa voi johtua plasman kolloidiosmoottisen paineen alenemisesta (esim. albumiinin menetyksen johdosta). Tavallisin syy on kuitenkin sydämen vajaatoiminta. Muita syitä ovat maksakirroosi, nefroottinen syndrooma ja hypotyreoosi. Kapillaarien permeabiliteetti ei ole lisääntynyt. Eksudaattimuodostuksessa (mm. pneumonia, maligniteetti, keuhkoembolia, tuberkuloosi, reuma, SLE, pankreatiitti, muu infektio tai inflammaatio, esofagusruptuura, lääkevaurio) kapillaarien permeabiliteetti on lisääntynyt.

Transsudaatin proteiinipitoisuus on alle 30 g/l (aikuiset, pienillä lapsilla raja-arvo matalampi) ja punktionesteen proteiinipitoisuuden suhde seerumin proteiinipitoisuuteen alle 0,5. Näiden arvojen ylittyessä tulos viittaa eksudaattiin. Vastaavasti punktionesteen LD-aktiivisuuden suhde seerumin LD-aktiivisuuteen on transsudaatissa tyypillisesti alle 0,6. Tämän arvon ylittyminen viittaa eksudaattiin. Eksudaatin LD-aktiivisuus on yleensä yli kaksi kolmasosaa plasman LD:n viiteylärajasta (aikuisilla yli 160 U/l), transsudaatissa tätä pienempi. Tutkimuksesta annetaan lausunto.

Tutkimus -TransEx päivitetty 26.03.2018 / TK

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 12.12.2019 klo 01:08.