HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Trombosyytit, aggregaatio Multiplate-laitteella kokoverestä

20562 B -TrMulti

Osatutkimukset

B -ADP, B -ASPI, B -RistoH ja B -TRAP

Tiedustelut

HUOM! Näytteenottopäivä sovittava erikseen HUSLAB Hyytymislaboratorion kanssa puh 050 468 3910. Tiedustelut: HUSLAB Asiakasneuvonta puh. 09 471 72579, arkisin klo 07.30-15.30. HUSLAB Hyytymislaboratorio 050 468 3910 tai 09 471 74303.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Tuukka Helin: tuukka.helinathus.fi / 050 427 9064 ja kemisti Jari Leinonen: jari.leinonenathus.fi / (09) 471 74337 / 050 427 0591

Indikaatiot

Kliinisesti merkittävä vuototaipumus, joka ei johdu hyytymistekijävajeesta, vaikeasta trombosytopeniasta tai perustaudista. Von Willebrandin taudin (VWD) epäily tai VWD-tyypityksen osana. Trombosyyttien toimintahäiriö.

Näyteastia

Katso kohta "Näyte" (Weblab Clinicalissa "Näytteen käs.ohjeet")

Näyte

Hyyt.lab. ottaa näytteen. Näyteastia: 2 x Hyytymistutkimusputki, 109 mM Na-sitraatti, 2.7 ml ja 2 x Hirudin-putki, 3 ml (erikoisputki, saatavilla vain Meilahdessa). Tutkimus on tehtävä 3 h kuluessa näytteenotosta. Näyte on lähettävä huoneenlämmössä mahdollisimman pian laboratorioon, ei kuitenkaan putkipostilla. Näytettä ei saa sentrifugoida eikä laittaa sekoittajalle. Tarkka näytteenottoaika on merkittävä työkorttiin tai putkeen.

Menetelmä

Kokoveressä tehtävä trombosyyttien aggregaatiotutkimus, joka tehdään Multiplate-laitteella. Aggregaatiovasteen voimakkuutta tutkitaan eri laukaisuaineilla ja mittaus tapahtuu impedanssi-periaatteella. Tuloksen yksikkö saadaan aggregaatiokuvaajasta, AUC (area under the curve).

Tekotiheys

Arkisin klo 8-13

Tulokset valmiina

VIIKON KULUESSA

Tulkinta

Tutkimusta käytetään, kun kyseessä on kliinisesti merkittävä vuototaipumus, joka ei johdu hyytymistekijävajeesta, vaikeasta trombosytopeniasta tai perustaudista.

Tutkimuksessa käytetään eri trombosyyttilaukaisuaineita: ristosetiini, ADP (adenosiini difosfaatti), arakidonihappo (ASPI) ja TRAP (trombiini-reseptoria aktivoiva peptidi). Näille laukaisuaineille aggregaatiovasteiden viitearvot hirudiini-antikoaguloidussa näytteessä ovat: B -RistoH 70 - 210, B -ADP 40 - 110, B -ASPI 70 - 125 ja B -TRAP 70 - 130.

Poikkeavia tuloksia saadaan mm. VWD:ssa sekä erilaissa trombosyyttien toimintahäiriöissä. Mikäli esitiedoissa on maininta VWD-epäilystä, tehdään ristosetiinivasteen arviointi laajemmin eri konsentraatioilla.

Trombosyyttien synnynnäiset funktiohäiriöt ovat harvinaisia, mutta hankinnaiset toimintahäiriöt (esim. lääkevaikutus) ovat yleisempiä. Poikkeavia tuloksia saadaan, jos potilaalla on trombosyyttien toimintaan vaikuttava lääkitys, kuten ASA, klopidogreeli, prasugreeli, tikagrelori tai GPIIbIIIa-estäjät.

Potilaan mahdollinen trombosytopenia (<70-100 x 109/l) vaikuttaa tulokseen: vasteet jäävät heikoiksi. Tulosta tulkittaessa on tärkeä tietää potilaan trombosyyttimäärä ja trombosyyttifunktioon vaikuttava lääkitys, minkä vuoksi esitiedoissa on asiasta oltava maininta.

Tutkimuksesta annetaan lausunto.

Huomautuksia

Tutkimus on muutamien erikoissairaanhoidon yksiköiden tilattavissa, kuten HUS:n Hyytymishäiriöyksikkö (MEHYYTPKL), hematologian klinikat (MEHEMPKL, PEHEM) ja eräät osastot. Näytteenotto tapahtuu vain Meilahden sairaalassa (Tullinpuomin näytteenotto tai erikseen sovitusti osasto).

Lausuntoa varten tarvitaan tuore tieto hematokriitista ja trombosyyttitasosta (2474 B -PVKT) sekä mielellään trombosyyttifunktiotutkimuksesta (8076 B -TrFuPFA).

Tutkimusta tilattaessa tulee vastata seuraaviin esitietokysymyksiin: 1) Kysymyksenasettelu tai diagnoosiepäily? 2) Onko trombosytopenia? 3) Lääkelista? (Säännöllinen ja tarvittaessa otettavat lääkkeet ja luontaistuotteet) 4) Muuta? / Viesti

Näytteenotossa noudatetaan yleisiä esivalmisteluohjeita. Näytteet pyritään ottamaan aamulla ja vain kevyen aterian jälkeen (varsinaista paastoa ei tarvita). Tutkimuspyyntöön merkitään näytteenoton todellinen ajankohta. Tupakointia, alkoholia ja ruumiillista rasitusta tulee välttää näytteenottoa edeltävän vuorokauden aikana. Potilaan etenkin hemostaasiin vaikuttava (antitromboottiset lääkkeet, korvaushoidot) lääkitys ja potilaan akuutti tilanne (esim. vuoto, infektio, raskaus, anemia, trombosyyttimäärä) vaikuttavat tulokseen ja sen tulkintaan, joten tulosten tulkitsijalla (kliinikko tai lausuntojen antaja) tulee olla mahdollisimman tarkat tiedot näistä. Tarvittaessa otettavia tulehduskipulääkkeitä (ibuprofeeni tms.) tulee välttää vähintään 5-7 päivään ennen tutkimusta.

Tutkimus B -TrMulti päivitetty 30.12.2019 / TH

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 06.08.2020 klo 01:10.