HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Kivianalyysi, virtsasta

2058 U -Kivi

Tiedustelut

TYKSLAB, Kliinisen kemian laboratorio, puh. 02 313 1919

Yhteyshenkilöt

kemisti Sirpa Ranta: sirpa.rantaathus.fi / 050 427 1869 ja lääkäri Timo Kouri: timo.kouriathus.fi / 050 427 1252

Indikaatiot

Virtsatiekivien etiologian selvittäminen erityisesti toistuvien virtsatiekivien yhteydessä

Näyteastia

Muoviputki 10 ml

Näyte

Kivi/kivet lähetetään huoneenlämpöisenä esim. muoviputkessa tai rasiassa laboratorioon. Analyysiin tarvitaan silmillä näkyvä virtsakivi.

Lähetysosoite: Tyks Laboratoriot, Tykslab, Tunnus 5021812, Info L909, 21006 VASTAUSLÄHETYS.

Menetelmä

Infrapunaspektrometrinen. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

Kerran viikossa

Tulokset valmiina

Kahden viikon kuluessa

Tulkinta

Virtsakiven koostumuksen selvitys antaa viitteitä kivenmuodostuksen etiologiasta ja voi siten olla tärkeä apu taudin hoidossa ja toistumisen ehkäisyssä. Virtsan kalsium-, fosfaatti- ja oksalaattipitoisuudet ovat normaalistikin lähellä kiteiden kyllästymisrajoja. Virtsan pH:lla on myös merkitystä kivimuodostukselle (esim. fosfaatti liukenee huonommin emäksiseen, uraatti huonommin happamaan virtsaan).

Virtsatieinfektioissa pH-muutoksilla ja bakteereilla voi olla kivenmuodostusta edistävä vaikutus. Virtsassa on myös kivenmuodostusta estäviä aineita, joiden pitoisuuksien aleneminen voi olla kivien alkusyynä. Virtsakivien ydin koostuu mukoproteiinista. Sen osuus koko kiven massasta on vain muutama prosentti. Mineraaliosa koostuu useimmiten kalsiumoksalaatista, kalsiumfosfaatista ja/tai kalsiumkarbonaatista.

Yleinen syy kalkki- ja sekakivien syntyyn on idiopaattinen hyperkalsiuria. Taustalla voi olla myös primaarinen hyperparatyreoosi tai muut hyperkalsemiaa aiheuttavat tilat.

Uraattikiviä voi esiintyä hyperurikemiassa, kihdissä ja myeloproliferatiivisissa taudeissa erityisesti sytostaattihoidon aikana. Uraattisaostumat voivat runsaina aiheuttaa nefropatian tai äkillisen munuaisten vajaatoiminnan.

Ammoniummagnesiumfosfaattikiviä ("triple phosphate") tavataan kroonisen virtsatieinfektion yhteydessä virtsan alkalisoituessa bakteerien aiheuttaman ammoniakin muodostuksen vuoksi.

Kalsiumoksalaattikiviä esiintyy lisääntyneen kalsiumin tai oksalaatin erityksen yhteydessä (rasvamalabsorptio, B6-vitamiinin puute). Hyperkalsiuriaan liittyy tavallisimmin Ca-oksalaatti-dihydraattikiviä, hyperoksaluriaan Ca-oksalaatti-monohydraattikiviä. Hyperoksalurian syy voi olla joko dietaarinen tai perinnöllinen (primaarinen).

Kystiinikiviä esiintyy synnynnäisessä kystinuriassa, mikä johtuu häiriöstä kystiinin renaalisessa reabsorptiossa. Kystinuriassa voi esiintyä myös sekakiviä.

Huomautuksia

Mikäli riittävää virtsatiekiveä ei saada potilaalta, kivitutkimuksen asemesta voidaan tutkia virtsan kiteitä (8503 U -Kiteet).

U-Kivi -tutkimus tehdään arkipäivisin.

Tutkimus U -Kivi päivitetty 02.07.2018 / SHR

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 11.12.2019 klo 01:11.