HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

fP-Mahalaukun biomerkkiainetutkimus, laaja

20609 fP-Mabi-La

Osatutkimukset

fP-Gastr17, fP-Pepsin1, fP-Pepsin2 ja P -PG1/PG2

Tiedustelut

Synlab Suomi Oy, Ammattilaisneuvonta, puh. 020 734 1550, ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Yhteyshenkilöt

kemisti Outi Itkonen: outi.itkonenathus.fi / 050 427 9277 ja lääkäri Kari Pulkki: kari.pulkkiathus.fi / 040 144 8676

Lähete

GastroPanel -lähete Synlab

Indikaatiot

Tutkimuksia käytetään mahavaivaisen potilaan oireiden selvittelyissä ja atrofisen gastriitin varhaistoteamisessa.

Esivalmistelu

Laajaa biomerkkiainetutkimusta (20609 fP-Mabi-La) varten potilaan tulee olla syömättä, juomatta ja tupakoimatta 4-10 tunnin ajan ennen näytteenottoa.

Käytössä olevan lääkityksen turvallisesta keskeytyksestä tulee neuvotella hoitavan lääkärin kanssa. Mikäli alla mainittujen mahalaukun eritykseen vaikuttavien lääkkeiden käyttöä ei jostain syystä pystytä lopettamaan, tulee asia mainita lähetteessä. Päivää ennen näytteenottoa ei saa käyttää lääke-aineita, jotka neutraloivat mahanestettä. Mahahapon eritystä estävät lääkeaineet tulee lopettaa viikkoa ennen tutkimusta. Viikkoa ennen näytteenottoa lopetetaan: Suolahapon erityksen estjät: Ranitidiini ja Famotidiini. Protonipumpun estäjät: Esomeprasoli, Lansopratsoli, Omepratsoli, Pantopratsoli ja Rabepratsoli. Päivää ennen näytteenottoa lopetetaan: Antasidit (mm. Gaviscon, Rennie, Galieve mint) ja limakalvon suoja-aineet (Antepsin).

Valmistautuminen Gastropanel -tutkimukseen

Näyteastia

EDTA-putki 5/3 ml

Näyte

2 ml EDTA-plasmaa paastoverinäytteestä. Lipeeminen tai samea näyte ei kelpaa.

1) Näyte tulee sentrifugoida ja erotella 30 min kuluessa näytteenotosta. Tämän jälkeen näyte pakastetaan. Putkeen merkintä: EI STABILAATTORIA. Pakastettu plasmanäyte lähetetään Meilahden sairaalan näytteiden laijtteluun kylmäkuljetuksena, josta näyte edelleen lähetetään kylmäkuljetuksena alihankintalaboratorioon. Näytteiden lähettämistä viikonlopun aikana tulisi välttää sulamisriskin takia.

2) Vaihtoehtoisesti, eroteltuun plasmaan lisätään Gastrin-17 -stabilaattoria 100 Ul (4 tippaa)/2 ml plasmaa HETI erottamisen jälkeen ja sekoitetaan kääntelemällä putkea. Stabilaattorin lisääminen mahdollistaa näytteen lähettämisen huoneenlämmössä (20 - 25 C). Näytteen tulee olla perillä analysointipaikassa viimeistään 3 vrk:n kuluessa näytteenotosta. Tällöin putkeen ei tarvita "Ei stabilaattori" -merkintää.

Stabilaattoria on saatavissa 1 x 5,5 ml erissä, säilytys 15- 25 C:ssa viimeiseen käyttöpäivään asti. Stabilaattori- tilaukset voi tehdä Synlabin tarviketilauslomakkeella, heidän asiakaspalveluyksiköstä tai kotisivuilta.

Tarviketilaukset

Menetelmä

Entsyymi-immunologinen. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

1-2 viikon välein.

Tulokset valmiina

Kahden viikon kuluessa

Tulkinta

Plasman pepsinogeeni I:n, pepsinogeeni II:n ja gastriini-17:n plasmapitoisuudet heijastavat mahalaukun limakalvon tilaa ja toimintaa. Mahalaukun korpusosa tuottaa suolahapon lisäksi pepsinogeeni I:tä ja pepsinogeeni II:ta. Antrumosa tuottaa pepsinogeeni II:ta ja gastriini-17:ta. Täten plasman pepsinogeeni I:n pitoisuus kuvaa korpuksen limakalvon tilaa, pepsinogeeni II:n pitoisuus koko mahalaukun limakalvon tilaa ja gastriini-17:n pitoisuus antrumin limakalvon tilaa. Meneillään oleva protonipumpun estäjä (PPI)-lääkitys voi aiheuttaa pepsinogeeni- ja gastriinitasojen nousua.

Korpusosan atrofinen gastriitti alentaa pepsinogeeni I:n tuotantoa ja pepsinogeeni I:n ja pepsinogeeni II:n plasmapitoisuuksien välistä suhdetta. Korpuksen atrofinen gastriitti alentaa myös suolahapon eritystä. Suolahappo vähentää antrumin tuottaman gastriini-17:n pitoisuutta. Korpuksen atrofian yhteydessä alentunut suolahapon tuotanto johtaa gastriini-17:n tason kohoamiseen.

Plasman alentunut gastriini-17:n pitoisuus tarkoittaa antrumosan atrofiaa ja/tai korkeaa haponeritystä mahalaukun korpusosassa.

Helicobacter pylori -infektio lisää mm. atrofisen gastriitin ja peptisen haavataudin riskiä. Sitä voi tutkia ulosteesta löytyvillä antigeenitestillä (3952 F -HepyAbG) tai seerumista vasta-ainetestillä (3954 S -HepyAbG). Korpusosan atrofian voi aiheuttaa myös autoimmuunigastriitti, jota epäiltäessä on syytä tutkia parietaalisoluvasta-aineet (2459 S-PsolAb) sekä aktiivisen B12-vitamiinin pitoisuus (1142 S-B12-TC2).

Huomautuksia

Mikäli tarvitaan aterian/proteiinistimulaation jälkeinen plasman gastriini 17:n määritys, se voidaan tilata erikseen tutkimusnimikkeellä 20617 P -Gast17S. 20617, fP-Gastriini-17 , proteiinistimulaation jälkeen.

Lähetteen voi tulostaa tästä

13.10.2022 lähtien tutkimuksen yhteydessä ei enää anneta lausuntoa eikä sen yhteydessä tehdä helicobacter pylorin vasta-aineiden määritystä. Jos nämä vasta-aineet ovat tarpeen, on tilattava erikseen 3954 S -HepyAbG.

Tutkimus fP-Mabi-La päivitetty 30.06.2023 / TL

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 16.06.2024 klo 00:42.