HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

fP-Mahalaukun biomerkkiainetutkimus, laaja

20609 fP-Mabi-La

Osatutkimukset

fP-Gastr17, fP-Pepsin2, fS-Pepsin1, P -HepyAbG ja P -PG1/PG2

Tiedustelut

Synlab Suomi Oy, Ammattilaisneuvonta, puh. 020 734 1550, ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Yhteyshenkilöt

kemisti Henrik Alfthan: henrik.alfthanathus.fi / (09) 471 74901 / 050 427 1457 ja lääkäri Tapio Lahtiharju: tapio.lahtiharjuathus.fi / 0401447947

Lähete

GastroPanel, Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy

Indikaatiot

Tutkimuksia käytetään mahavaivaisen potilaan oireiden selvittelyissä, helikobakteeri-infektion diagnostiikassa sekä atrofisen gastriitin varhaistoteamisessa.

Esivalmistelu

Laajaa biomerkkiainetutkimusta (20609 fP-Mabi-La) varten potilaan tulee olla syömättä, juomatta ja tupakoimatta 4-10 tunnin ajan ennen näytteenottoa.

Käytössä olevan lääkityksen turvallisesta keskeytyksestä tulee neuvotella hoitavan lääkärin kanssa. Mikäli alla mainittujen mahalaukun eritykseen vaikuttavien lääkkeiden käyttöä ei jostain syystä pystytä lopettamaan, tulee asia mainita lähetteessä. Päivää ennen näytteenottoa ei saa käyttää lääke-aineita, jotka neutraloivat mahanestettä. Mahahapon eritystä estävät lääkeaineet tulee lopettaa viikkoa ennen tutkimusta. Viikkoa ennen näytteenottoa lopetetaan: Suolahapon erityksen estjät: Ranitidiini ja Famotidiini. Protonipumpun estäjät: Esomeprasoli, Lansopratsoli, Omepratsoli, Pantopratsoli ja Rabepratsoli. Päivää ennen näytteenottoa lopetetaan: Antasidit (mm. Gaviscon, Rennie, Galieve mint) ja limakalvon suoja-aineet (Antepsin).

Valmistautuminen Gastropanel -tutkimukseen

Näyteastia

EDTA-putki 5/3 ml

Näyte

2 ml EDTA-plasmaa paastoverinäytteestä. Lipeeminen tai samea näyte ei kelpaa.

1) Näyte tulee sentrifugoida ja erotella 30 min kuluessa näytteenotosta. Tämän jälkeen näyte pakastetaan. Putkeen merkintä: EI STABILAATTORIA. Pakastettu plasmanäyte lähetetään Meilahden sairaalan näytteiden laijtteluun kylmäkuljetuksena, josta näyte edelleen lähetetään kylmäkuljetuksena alihankintalaboratorioon. Näytteiden lähettämistä viikonlopun aikana tulisi välttää sulamisriskin takia.

2) Vaihtoehtoisesti, eroteltuun plasmaan lisätään Gastrin-17 -stabilaattoria 100 Ul (4 tippaa)/2 ml plasmaa HETI erottamisen jälkeen ja sekoitetaan kääntelemällä putkea. Stabilaattorin lisääminen mahdollistaa näytteen lähettämisen huoneenlämmössä (20 - 25 C). Näytteen tulee olla perillä analysointipaikassa viimeistään 3 vrk:n kuluessa näytteenotosta. Tällöin putkeen ei tarvita "Ei stabilaattori" -merkintää.

Stabilaattoria on saatavissa 1 x 5,5 ml erissä, säilytys 15- 25 C:ssa viimeiseen käyttöpäivään asti. Stabilaattori- tilaukset voi tehdä Synlabin tarviketilauslomakkeella, heidän asiakaspalveluyksiköstä tai kotisivuilta.

Tarviketilaukset

Menetelmä

Entsyymi-immunologinen. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

1-2 viikon välein.

Tulokset valmiina

Kahden viikon kuluessa

Tulkinta

Plasman pepsinogeeni I:n, pepsinogeeni II:n ja gastriini-17:n plasmapitoisuudet heijastavat mahalaukun limakalvon tilaa ja toimintaa. Mahalaukun korpusosa tuottaa suolahapon lisäksi pepsinogeeni I:tä ja pepsinogeeni II:ta. Antrumosa tuottaa pepsinogeeni II:ta ja gastriini-17:ta. Täten plasman pepsinogeeni I:n pitoisuus kuvaa korpuksen limakalvon tilaa, pepsinogeeni II:n pitoisuus koko mahalaukun limakalvon tilaa ja gastriini-17:n pitoisuus antrumin limakalvon tilaa. Meneillään oleva protonipumpun estäjä (PPI)-lääkitys voi aiheuttaa pepsinogeeni- ja gastriinitasojen nousua.

Korpusosan atrofinen gastriitti alentaa pepsinogeeni I:n tuotantoa ja pepsinogeeni I:n ja pepsinogeeni II:n plasmapitoisuuksien välistä suhdetta. Korpuksen atrofinen gastriitti alentaa myös suolahapon eritystä. Suolahappo vähentää antrumin tuottaman gastriini-17:n pitoisuutta. Korpuksen atrofian yhteydessä alentunut suolahapon tuotanto johtaa gastriini-17:n tason kohoamiseen.

Plasman alentunut gastriini-17:n pitoisuus tarkoittaa antrumosan atrofiaa ja/tai korkeaa haponeritystä mahalaukun korpusosassa.

Seerumin kohonnut Helicobacter pylori vasta-ainetaso viittaa käynnissä olevaan infektioon, mikäli potilas ei ole saanut häätöhoitoa. Onnistuneen häätöhoidon jälkeen vasta-ainetasot seerumissa laskevat merkittävästi hoitoa edeltäneestä tasosta (4-6 kk:n kuluttua tittereissä havaitaan 40-60%:n lasku). Helicobacter pylori -infektio lisää mm. atrofisen gastriitin ja peptisen haavataudin riskiä. Korpusosan atrofian voi aiheuttaa myös autoimmuunigastriitti, jota epäiltäessä on syytä tutkia parietaalisoluvasta-aineet (2459 S-PsolAb) sekä aktiivisen B12-vitamiinin pitoisuus (1142 S-B12-TC2). Viitearvot ovat muuttuneet 7.3.2017: P-Pepsin1 30-160 µg/l (entinen 30-165 µg/l),P-Pepsin2 3-15 µg/l (entinen 3-15 µg/l), P-PG1/PG2 3-20 (entinen 3-20), fP-Gastr17 1-7 pmol/l (entinen 1-10 pmol/l), P-hepyAbG alle 30 EIU (entinen alle 30 EIU).

Huomautuksia

Mikäli tarvitaan aterian/proteiinistimulaation jälkeinen plasman gastriini 17:n määritys, se voidaan tilata erikseen tutkimusnimikkeellä 20617 P -Gast17S. 20617, fP-Gastriini-17 , proteiinistimulaation jälkeen.

Lähetteen voi tulostaa tästä

Tutkimus fP-Mabi-La päivitetty 29.09.2021 / LML

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 19.10.2021 klo 02:24.