HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Veriryhmätutkimukset, isä, verestä

20629 B -VRisäGr

Osatutkimukset

E -ABORh

Tiedustelut

Meilahden verikeskus (09) 471 72574. Veripalvelu, neuvolanäytetutkimukset 050 374 2736.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Katja Salmela: katja.salmelaathus.fi / 050 427 1611

Indikaatiot

Tutkimus tehdään Veripalvelun pyynnöstä silloin, kun raskaana olevalla naisella todetaan veriryhmävasta-aine, joka voi aiheuttaa vastasyntyneen hemolyyttistä tautia: isän näyte tutkitaan veriryhmäominaisuuksien periytymismahdollisuuksien selvittämiseksi ja turhien näytteiden välttämiseksi.

Näyteastia

Katso kohta "Näyte" (Weblab Clinicalissa "Näytteen käs.ohjeet")

Näyte

Näyteastia K2 EDTA 7/6 ml, SPRV:n putki. Jos SPRV:n putkea ei ole, mikä tahansa 7/6 ml:n K2 EDTA - putki.

Kun verinäyte otetaan EDTA:ta sisältävään putkeen, on putki sekoitettava välittömästi näytteenoton jälkeen. EDTA-putkea käännetään ylösalaisin rauhallisesti 7-10 kertaa näytteen ja EDTA:n sekoittamiseksi. Putken tulee olla täysi. Jos putki jää vajaaksi, sekoittamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Jos näyte on liian pieni, Veripalvelu joutuu pyytämään uuden näytteen. Näyteputkeen merkitään selkeästi äidin nimi, henkilötunnus ja näytteenottopäivämäärä. Näytettä ei sentrifugoida. Näyte tulee lähettää mahdollisimman pian siten, että näyte on Veripalvelussa viimeistään 3-5 vuorokauden kuluessa näytteenottopäivästä. Näytteitä ei suositella lähetettäväksi perjantaina, vaan perjantaisin otetut verinäytteet säilytetään jääkaappilämpötilassa pystyasennossa viikonlopun yli ja lähetetään heti maanantaina. Näyte voidaan lähettää huoneenlämpöisenä. Talviaikana tulee varmistaa, ettei näyte pääse jäätymään.

Näytteitä ei pakata Veripalvelun keltamustaraidallisiin pahvilaatikoihin, vaan näytteet lähetetään HUSLAB-talon näytteiden vastaanottoon (NVO) preanalytiikan ohjeiden mukaan. HUSLAB-talon näytteiden vastaanotto vie näytteet työjonoon ja lähettää näytteet Veripalveluun, Veripalvelun ohjeiden mukaisesti.

HUS Diagnostiikkakeskuksen Preanalytiikka tilaa näyteputket Veripalvelusta tilauslomakkeella, joka löytyy sivulta www.veripalvelu.fi > Terveydenhuollon ammattilaiset > LÄHETTEET JA LOMAKKEET. Tilaukset tehdään sähköpostitse: neuvolanaytetutkimukset(at)veripalvelu.fi tai puhelimitse: 050 374 2736.

Menetelmä

Punasolujen agglutinaatio. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Yleistä

Äitiysneuvolat pyytävät kaikista odottavista äideistä raskauden aikana veriryhmävasta-ainetutkimuksen (4469 B-VRAb -Gr): näytteet tutkitaan Suomessa keskitetysti SPR Veripalvelussa. Tutkimuksen tarkoituksena on löytää ne immunisoituneet äidit, joiden lapsella on vaara sairastua vastasyntyneen hemolyyttiseen tautiin joko raskauden aikana tai syntymän jälkeen. Jos vasta-aineita löytyy, Veripalvelu tekee jatkotutkimuksia ja pyytää tarvittaessa lähettämään myös isän verinäytteen tutkittavaksi.

Lisätietoja neuvolanäytteistä ja raskausimmunisaatiosta: ks. tutkimukset 4469 B-VRAb-Gr (B- Veriryhmävasta-aineet, raskaudenaikaiset) ja tutkimus 6095 B -VRAbGrS (B- Veriryhmävasta-aineet, raskaudenaikaiset, seurantatutkimus)

Tulkinta

Näytteestä tutkitaan ABO- ja Rh-veriryhmä ja se veriryhmätekijä (punasolujen fenotyypppi), jota vastaan äidin vasta-aine on muodostunut. Jos isällä ei ole kyseistä veriryhmätekijää, sitä ei ole lapsellakaan, ja silloin ei ole vaaraa, että lapsi sairastuisi vastasyntyneen hemolyyttiseen tautiin. Tällöin äidin vasta-ainetutkimusten määrää voidaan vähentää raskauden aikana ja tarkistaa vain, ettei uusia vasta- aineita ole muodostunut. Mikäli isällä on kyseinen veriryhmätekijä, isä voi olla heterotsygootti tai homotsygootti veriryhmäominaisuuden suhteen. Jos isä on heterotsygootti, puolet hänen lapsistaan perii kyseisen veriryhmätekijän. Jos isä taas on homotsygootti, kaikki hänen lapsensa perivät kyseisen veriryhmäominaisuuden. Molemmissa tapauksissa vastasyntyneen hemolyyttisen taudin vaara on olemassa. Tästä syystä äidin veren vasta- ainepitoisuutta seurataan useampien näytteiden avulla koko raskauden ajan.

Isän punasolujen fenotyyppi vastataan tutkimukseen 6096 E- FenoTy. Veripalvelu antaa tuloksista tulkinnan ja seurantaohjeet äidistä tehdyn tutkimuksen lausunnossa (tutkimus 4469 B-VRAb-Gr, 6095 B-VRAbGrS tai 11454 SPRV- laus).

Huomautuksia

Tutkimuksen tilaajan on ehdottomasti vastattava esitietokysymyksiin, joissa kysytään äidin henkilötietoja.

Tutkimus B -VRisäGr päivitetty 30.09.2022 / KS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 15.06.2024 klo 00:41.