HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Kliininen rasituskoe, työjohteinen, pyöräergometria

2068 Pt-KlR-tje

Tiedustelut

KLF-yksikkö Meilahti (09) 471 72552, KLF-yksikkö Peijas (09) 471 67407, KLF-yksikkö Hyvinkää (019) 458 72758, KFI-yksikkö Jorvi (09) 471 82020, Eksoten KFI-yksikkö (05) 352 5467.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Tommi Ahokas: tommi.ahokasathus.fi / 0504270215 ja lääkäri Heli Räty: heli.ratyathus.fi / (019) 458 72751

Indikaatiot

Käytetään sydän- ja keuhkosairauksien diagnostiikassa, työkyvyn, leikkauskelpoisuuden ja lääkehoidon tehon arvioinnissa.

Esivalmistelu

Lääkitys: Diagnostinen tutkimus lääketauon aikana lähettävän lääkärin harkinnan mukaan (digitalis 7-10 vrk, beetasalpaajat, pitkävaikutteiset nitraatit ja kalsiumestäjät 2 vrk, keuhkoputkiin vaikuttavat lääkkeet http://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/kfi/yleisohjeet muulloin potilaan normaalisti käyttämä, optimaalinen lääkitys.

Nautintoaineet ja ruokailu: 4 tuntia ilman kahvia, teetä, kolajuomia ja muita piristäviä aineita, 4 tuntia välttäen raskasta ateriaa (ei kuitenkaan ravinnotta), 2 tuntia tupakoimatta sekä 1,5 vrk ilman alkoholia. Lisäksi 2 tuntia välttäen voimakasta fyysistä rasitusta.

Toisen käden keskisormesta poistetaan ennen tutkimukseen saapumista mahdollinen kynsilakka tai rakennekynsi, koska sormesta mitataan veren happipitoisuutta.

Suoritus

Kokeen aikana rekisteröitäviä muuttujia ovat EKG, verenpaine, hengitysfrekvenssi, happisaturaatio ja tarvittaessa PEF/FEV1. Arvot mitataan ensin levossa, sitten rasitus- ja lopuksi palautumisvaiheessa. Rasituksen aikana kirjataan rasittavuustuntemus käyttäen Borgin asteikkoa. Tutkimukseen varataan aikaa noin tunti. Kokeen yhteydessä voidaan tehdä lyhyt aktiivinen ortostaasikoe.

Menetelmä

Suomen kliinisen fysiologian yhdistyksen ja Suomen kardiologisen seuran laatiman suosituksen mukainen (Suomen Lääkärilehti 3/94). Koe etenee joko portaattomasti tai 1-3 minuuttia portain ja jatketaan siihen asti, kunnes ilmaantuu syy lopettaa koe (oirerajoitteinen subjektiivisesti maksimaalinen koe). Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tulkinta

Tuloksia verrataan viitearvoihin ja annetaan arvio kokonaissuorituskyvystä sekä patologisten muutosten merkityksestä.

Viitearvot: Suorituskyvyn viitearvoina käytetään Mini-Suomi- viitearvoja (Aromaa A ym. Mini-Suomi-terveystutkimus. Kansaneläkelaitos. ML 49, 1985: Arstila M ym. New ergometric reference values for clinical exercise tests. Scand J Cli Lab Invest 1990:50:747-755). Mikäli on käytettty muita viitearvoja, se mainitaan lausunnossa.

Tuloste sisältää ohjelmiston tuottaman mittaustulokset sisältävän raportin, EKG-näytteet ja lääkärin lausunnon.

Huomautuksia

Tutkimusta ei suositella tehtäväksi ennen kuin akuutin keuhkosairauden kliinisestä paranemisesta on kulunut 2 viikkoa. Covid-19-infektion jälkeen tutkimus voidaan tehdä seuraavasti: koronapneumonian jälkeen 2-3 kk kuluttua parantumisesta, ylähengitystieinfektion jälkeen (ei pneumoniaa) 14-20 vrk parantumisesta ja oireettomassa tartunnassa 10 vrk positiivisen testituloksen jälkeen. Muita vasta-aiheita ovat epästabiili angina pectoris, akuutti myo- tai perikardiitti, vaikeat rytmihäiriöt, tuore sydäninfarkti. Invasiivisten toimenpiteiden/leikkausten jälkeen harkittava tapauskohtaisesti.

Tutkimus Pt-KlR-tje päivitetty 25.01.2024 / KS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 19.06.2024 klo 00:42.