HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

P2Y12 -reseptorieston seuranta

20775 B -VASP

Tiedustelut

Fimlab, Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio puh. 044 4728393 LÄHETYSOSOITE: Fimlab, Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio, Vernissakatu 1, 01300 Vantaa

Yhteyshenkilöt

lääkäri Lotta Joutsi-Korhonen: lotta.joutsi-korhonenathus.fi / 050 427 2402 ja laboraattori Sari Lehtimäki: sari.j.lehtimakiathus.fi / 050 428 7703

Indikaatiot

Trombosyytin P2Y12-reseptoriestäjävasteen arviointi.

Näyteastia

Hyytymistutkimusputki, 109 mM Na-sitraatti, 3.5 ml

Näyte

Kuljetus kokoverenä huoneenlämmössä. Näyte säilyy 72 h. Näyte voidaan ottaa ma-to (ei arkipyhiä edeltävinä päivinä).

Menetelmä

Virtaussytometrialla mitataan verihiutaleen sisäisen proteiinin fosforylaatiota (vasodilator-stimulated phosphoprotein, VASP). Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

Kolme kertaa viikossa

Tulokset valmiina

Viikon kuluessa

Tulkinta

Klopidogreelin biokemiallista vaikutusta voidaan arvioida virtaussytometrialla mittaamalla tietyn verihiutaleen sisäisen proteiinin fosforylaatiota (vasodilator-stimulated phosphoprotein, VASP). Normaalisti reseptorin aktivoituminen ADP:n stimuloimana johtaa solunsisäisen syklisen AMP:n määrän vähenemiseen ja VASP:n fosforylaation estymiseen. Jos klopidogreelivaikutus on olemassa, on VASP fosforyloituneessa muodossaan (VASP-P).

Ilman P2Y12 -reseptoriestäjälääkitystä (esim. klopidogreeli) olevan henkilön VASP-tulos on 86,2 % (vaihteluväli 84-91 %). Kirjallisuudessa on esitetty, että P2Y12-reseptoriestohoidon tavoitetaso olisi VASP alle 50 % (Am J Cardiol 2009:103:5-10 ja Am J Cardiol 2008:102:1318-22).

Tarvitaan lisänäyttöä ennen kuin tulosten perusteella on tarkoituksenmukaista ohjata lääkehoitoa rutiininomaisesti käytännön potilastyössä.

Huomautuksia

Tutkimus voidaan tehdä tarvittaessa kiireellisenä (laskutetaan kiireellisyyslisä).

Tutkimus B -VASP päivitetty 03.02.2020 / TH

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 13.08.2020 klo 01:10.