HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Immunofenotyypitys, multippeli myelooma, luuytimestä

20815 Bm-MM-IFT

Tiedustelut

Virtaussytometrian laboratorio puh. (09) 471 74305

Yhteyshenkilöt

lääkäri Sorella Ilveskero: sorella.ilveskeroathus.fi / 050 427 4994 ja lääkäri Sanna Siitonen: sanna.siitonenathus.fi / 050 427 2521

Lähete

Hematologinen tutkimuslähete

Indikaatiot

Plasmasolutautien diagnostiikka. Myelooman hoitovasteen seuranta.

Esivalmistelu

HUS-piirin ulkopuolelta tulevista näytteistä on ilmoitettava etukäteen Meilahden sairaalan virtaussytometrian laboratorioon puh. (09) 471 74305.

Näyteastia

EDTA-putki 9 ml

Näyte

Tutkimusta varten tarvitaan 2 ml luuydintä. Lääkäri ottaa näytteen aspiraatiotekniikalla, minkä jälkeen näyte tyhjennetään ruiskusta 9 ml:n EDTA-vakuumiputkeen. Näyte toimitetaan laboratorioon mahdollisimman nopeasti. Näyte säilyy huoneenlämmössä 24 tuntia. Näytteenotto arkipäivisin, ma-to. Perjantaisin ja arkipyhien aattoina näytteen tulee olla laboratoriossa viimeistään klo 12. Virtaussytometrisen näytteen yhteydessä tulisi ottaa näyte myös morfologiseen tutkimukseen. Mikäli morfologinen näyte tutkitaan muualla kuin Meilahden sairaalan laboratoriossa, tulee mukana lähettää 1-2 (värjättyä tai) värjäämätöntä luuydinnäytteestä tehtyä puristevalmistetta.

Menetelmä

Virtaussytometrinen.

Tekotiheys

Arkipäivisin, ks. käsittelyohje

Tulokset valmiina

1-5 työpäivän kuluessa.

Tulkinta

Plasmasolutautien diagnostiikassa voidaan poikkeava plasmasolupopulaatio osoittaa virtaussytometrisesti käyttäen solujen pinta-antigeeneja ja/tai solunsisäisiä antigeeneja tunnistavia, fluorokromeilla leimattuja monoklonaalisia vasta-aineita.

Tutkimuksessa määritetään luuytimen CD138+CD38+ plasmasolujen immunofenotyyppi. Näytteestä analysoidaan sekä normaalien että immunofenotyypiltään poikkeavien plasmasolujen antigeeni-ilmentymä ja osuus.

Multippelin myelooman hoitovasteen seurannassa määritetään diagnoosivaiheen poikkeavan antigeeni-ilmentymän omaavien monoklonaalisten plasmasolujen osuus (jäännöstauti) kaikista plasmasoluista ja tutkitun näytteen kokonaissolukkuudesta.

Alueittaisen vaihtelun sekä luuydinnäytteen mahdollisen verikontaminaation takia plasmasolujen osuus kokonaissolukkuudesta voi poiketa huomattavastikin aspiraationäytteen morfologisessa tutkimuksessa todetusta.

Tutkimuksesta annetaan lausunto.

Huomautuksia

Epäiltäessä plasmasoluleukemiaa tutkimus voidaan tehdä verinäytteestä käyttäen tutkimuspyyntöä 8356 B-LyDiKLL. Kliinisten esitietojen ja kysymyksenasettelun yhteydessä on tällöin pyydettävä plasmasolujen antigeeni-ilmentymän tutkimusta. 5.2.21/MSa:Lisätty kommenttikentän välityksen vuoksi kysyttävä lisätieto Kliiniset esitiedot(Kli1122)

Tutkimus Bm-MM-IFT päivitetty 10.05.2024 / SL

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 21.06.2024 klo 00:40.