HUS-Kuvantaminen, tutkimusohjekirja

Tutkimusohjekirjan etusivu

Sydämen VKMT, erittäin laaja, lääkärin osuus (FM1XG)

20831 Pt-SydMagL

Tiedustelut

KLF-yksikkö Hyvinkää (019) 458 72758

Yhteyshenkilöt

lääkäri Vesa Järvinen: vesa.jarvinenathus.fi / (019) 458 72750 ja lääkäri Heli Räty: heli.ratyathus.fi / (019) 458 72751

Indikaatiot

Tutkimusta käytetään erityisesti vasemman kammion infarktialueiden arvioinnissa, viabiliteettiselvittelyissä, vasemman ja oikean kammion kardiomyopatiaepäilyissä, infarktikomplikaatioiden selvittelyssä, sydänlihastulehduksissa ja tuumoreissa, perikardiumin sairauksien selvittelyssä ja haluttaessa kvantitoida läppävuodot tai oikovirtaukset. Sydämen rakenteen ja toiminnan tutkiminen silloin kun ultraäänitutkimuksessa näkyvyys ei ole riittävän hyvä.

Esivalmistelu

Lääkitys: potilaan käyttämän optimaalisen lääkehoidon aikana. Klaustrofobia voi estää tutkimuksen onnistumisen, joten ennen lähettämistä pitää tämä selvittää.

Suoritus

Laskimokanyloinnin (jos käytetään signaalin tehosteainetta) ja EKG elektrodien kytkennän jälkeen potilas siirretään MRI kuvauslaitteeseen. Orientaatiokuvien jälkeen kuvataan sydämen rakennetta ja toimintaa selvittäviä kuvaussarjoja kysymyksen asettelun mukaisesti. Kuvat analysoidaan työasemalla ja mittauksista sekä havainnoista annetaan lausunto.

Menetelmä

Orientaatiokuvauksella paikannetaan sydän. Tämän jälkeen kuvataan transaksiaalinen mustaveri- ja kinekuvasarja koko sydämestä. Yleensä tutkitaan 2-kammiokuva, 3-kammiokuva, 4-kammiokuva ja kattavasti lyhyen akselin kineleikkeet. Oikean kammion toimintaa tutkitaan myös transaksiaalileikkein, tarvittaessa tutkitaan myös erikseen kammioiden ulosvirtauskanavat. Ongelmasta riippuen sydän kuvataan useammallakin leikkeellä ja myös eri kuvausparametreilla, tarvittaessa käytetään signaalin tehosteainetta esimerkiksi myöhäistehostuma-alueiden tutkimiseksi. Silmämääräisesti arvioidaan vasemman ja oikean kammion seinämäliikkeet. Mitataan vasemman kammion paksuus, mitat ja radiaalinen sekä pitkän akselin toiminta, nouseva aortta, aortan tyvi ja vasemman eteisen poikkimitta, oikean kammion poikkimitta ja seinämäpaksuus. Lasketaan vasemman kammion massa ja toiminnalliset tilavuudet. Eteisten koko samoin kuin perikardium ja perikarditila arvioidaan. Virtaukset eri mielenkiintoalueilla kvantifioidaan. Tarvittaessa voidaan tehdä magneettiangiografia esimerkiksi keuhkolaskimoanatomiaa selvitettäessä. Tutkimuksessa nähdään sydäninfarktit ja muut arpi/fibroosialueet myöhäistehostumakuvauksessa hyvin, samoin perikardium ja oikea kammio nähdään hyvin. Läppävuodot saadaan mitattua ja mahdollinen kammiotoimintahäiriö saadaan arvioitua.

Yleistä

Tahdistin, ferromagneettiset vierasesineet kehossa ja klaustrofobia estävät yleensä tutkimuksen tekemisen. Eteisvärinä ei estä tutkimuksen onnistumista. Tutkimus tehdään Hyvinkään sairaalan röntgenissä. Toistaiseksi vain kardiologien lähetteellä. KLF-lääkäri on mukana tutkimuksessa.

Tutkimus Pt-SydMagL päivitetty 25.08.2016 / MA

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 03.08.2020 klo 01:10.