HUS-Kuvantaminen, tutkimusohjekirja

Tutkimusohjekirjan etusivu

Rasitus-UKG-spiroergometria (FM1SE) Pt-RasUÄSE

20834 Pt-RasUÄSE

Tiedustelut

KLF-yksikkö Hyvinkää (019) 458 72758

Yhteyshenkilöt

lääkäri Vesa Järvinen: vesa.jarvinenathus.fi / (019) 458 72750 ja lääkäri Heli Räty: heli.ratyathus.fi / (019) 458 72751

Indikaatiot

Tutkimusta käytetään erityisesti rasitushengenahdistuksen erotusdiagnostiikassa ja epäselvien rintatuntemusten tutkimuksena.

Esivalmistelu

Lääkitys: diagnostinen tutkimus lääketauon aikana lähettävän lääkärin harkinnan mukaan (digitalis 7-10 vrk, beetasalpaajat ja kalsiumestäjät 2 vrk, keuhkoputkiin vaikuttavat lääkkeet. Muulloin potilaan normaalisti käyttämä , optimaalinen lääkitys.

Lisätietoja

Nautintoaineet ja ruokailu: 2 tuntia tupakoimatta, 4 tuntia ilman kahvia, teetä, kolajuomia ja muita piristäviä aineita sekä välttäen raskasta ateriaa (ei kuitenkaan ravinnotta) ja 1 vrk ilman alkoholia. Potilaille saatavana erillinen Potilasohje

Mieshenkilöitä pyydetään mahdollisuuksien mukaan ajamaan partansa, jotta mittauslaitteen naamari saadaan tiiviiksi. Mikäli partaa ei ole ajettu, voidaan hengitysseuranta tehdä suukappaleen avulla.

Suoritus

Levossa tehdyn sydämen ultraäänitutkimuksen jälkeen tehdään EKG- ja verenpaineseurannassa spiroergometria ja rasituksen yhteydessä sekä välittömästi tämän jälkeen sydämen ultraäänitutkimus, jossa erityisesti keskitytään vasemman kammion seinämien liikeanalyysiin mutta myös pulmonaali - ja vasemman eteisen paineeseen. Levossa tehdyn sydämen ultraäänitutkimuksen jälkeen tehdään EKG- ja verenpaineseurannassa kliininen kuormituskoe tai spiroergometria ja rasituksen yhteydessä sekä välittömästi tämän jälkeen sydämen ultraäänitutkimus, jossa keskitytään vasemman kammion seinämien liikeanalyysiin 2 ja 3 D tekniikalla. Iskemia näkyy sydänlihaksen supistumisen häiriönä. Väri-Dopplerilla pyritään visualisoimaan koronaarivirtaukset ja tarvittaessa pulssi-Dopplerilla mitataan virtausnopeudet stenoosiasteen selvittämiseksi. Käytetään tilanteissa, joissa tavallisessa kuormituskokeessa iskemialöydös on jäänyt epävarmaksi tai esimerkiksi haarakatkoksen vuoksi EKG-perusteinen iskemiadiagnostiikka ei onnistu. Tutkimuksessa pyritään myös saamaan käsitys pulmonaalipaineesta sekä vasemman eteisen paineesta levossa ja sen käyttäytymisestä kuormituksen yhteydessä ja sen jälkeen. Obstruktiivisen kardiomyoptian ja läppästenoosien käyttäytymistä voidaan arvioida, samoin läppävuotojen käyttäytymistä rasituksessa.

Tutkimuksen kesto noin 1.5 tuntia.

Menetelmä

Levossa tehdyn sydämen ultraäänitutkimuksen jälkeen tehdään EKG- ja verenpaineseurannassa spiroergometria ja rasituksen yhteydessä sekä välittömästi tämän jälkeen sydämen ultraäänitutkimus, jossa keskitytään vasemman kammion seinämien liikeanalyysiin, pulmonaalipaineeseen ja vasemman eteisen paineeseen.

Tulkinta

Arvioidaan sekä spiroergometria että rasitus UKG data sekä erikseen, että tulokset yhteenvedettynä. Tuloste sisältää koepöytäkirjan mittaustuloksineen, laskennalliset suureet viitearvoineen, EKG-nauhat, UÄ-kuvat ja lääkärin lausunnon.

Huomautuksia

Tutkimusta ei suositella tehtäväksi ennen kuin hengityselintulehduksen kliinisestä paranemisesta on kulunut 2 viikkoa. Muita vasta-aiheita ovat epästabiili angina pectoris, akuutti myo- tai perikardiitti, vaikeat rytmihäiriöt, tuore sydäninfarkti. Invasiivisten toimenpiteiden/leikkausten jälkeen harkittava tapauskohtaisesti.

Tutkimus Pt-RasUÄSE päivitetty 25.08.2016 / MA

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 09.08.2020 klo 01:10.