HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Zoonoosivirus, nukleiinihappo (kval)

20857 -ZoonNhO

Tiedustelut

Virka-aikaan: Virologian ja immunologian laboratorio, Virologian ja immunologian erikoistutkimukset, p.050 427 2164, Hannimari Kallio-Kokko puh. 050 427 0476, Anne Jääskeläinen puh. 050 428 8017 tai Olli Vapalahti puh. 040 838 4015. Päivystysaikaan: Virologian yksikön etupäivystäjä p. 040 837 4010 tai 040 837 4011.

Yhteyshenkilöt

sairaalamikrobiologi Hannimari Kallio-Kokko: hannimari.kallio-kokkoathus.fi / 050 427 0476, lääkäri Olli Vapalahti: olli.vapalahtiathelsinki.fi / 040 838 4015 ja sairaalamikrobiologi Annemarjut Jääskeläinen: annemarjut.jaaskelainenathus.fi / 0504288017

Indikaatiot

Erikoistutkimus, joka tarvitaan harvinaisille mikrobeille tai erityistilanteissa. Esim. parapoxvirus, puumalavirus, chikungunyavirus, Länsi-Niilin virus (West Nile), keltakuumevirus, TBE-virus, arenavirukset (Lassa, LCMV), MERS-koronavirus, rabiesvirus, Krimin-Kongon verenvuotokuumevirus (CCHFV), infektiohälytysnäytteet. Tutkimuspyynnön lisätietoja-kohtaan kirjoitetaan haetun viruksen nimi. Vaatii aina etukäteisyhteydenottoa.

Näyteastia

Katso kohta "Näyte" (Weblab Clinicalissa "Näytteen käs.ohjeet")

Näyte

Tehtävän tutkimuksen mukainen, ks. kohta Huomautukset.

Menetelmä

Nukleiinihapon osoitus PCR-tekniikalla. Nukleiinihappo-osoitusmenetelmä valitaan yksilöllisesti anamnestisten tietojen ja epäillyn infektioagenssin mukaan.

Tekotiheys

Tarpeen mukaan

Yleistä

Ennen tutkimuspyynnön tekemistä on välttämätöntä konsultoida etukäteen tutkivaa laboratoriota, jotta voidaan varmistaa se, että pyyntö voidaan toteuttaa laboratorion hallussa olevilla tekniikoilla. Samalla on välttämätöntä tarkistaa, mikäli näytteiden kuljetukseen liittyen on tarpeellista noudattaa Kategoria A käytäntöjä.

Tulkinta

Tuloksista annetaan lausunto, joka sovitetaan yksilöllisesti kulloiseenkin menetelmään ja haettuun patogeeniin.

Huomautuksia

Etukäteisyhteydenotto tutkivaan laboratorioon on välttämätöntä ennen näytteen ottamista ja tutkimuspyynnön tekemistä.

MERS-koronavirus -epäilynäytteitä varten tarkempi ohje löytyy WWW-linkistä: (Infektiohälytysohjeet / epidemia-ohjeet) www.huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/mikrobiologian_ohjeet/

Tutkimus -ZoonNhO päivitetty 08.01.2020 / HKK

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 20.01.2020 klo 01:13.