HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Veriryhmä, laaja genotyypitys, DNA-tutkimus

20969 B -VR-geno

Tiedustelut

Meilahden verikeskus (09) 471 72574. Veripalvelun Veriryhmätutkimukset 029 300 1920; päivystysaikana 029 300 1001

Yhteyshenkilöt

lääkäri Katja Salmela: katja.salmelaathus.fi / 050 427 1611

Lähete

SPRV-lähete Veriryhmätutkimukset

Indikaatiot

Veriryhmäantigeenien serologinen tyypitys voi olla vaikeaa, jos potilaalle on lähiaikoina siirretty punasoluja tai tutkimuksia häiritsee potilaan voimakas panagglutiniini. Sirppisolutauti, vaikea beetatalassemia tai muu toistuvia verensiirtoja edellyttävä sairaus tai hoito on indikaatio veriryhmägenotyypitykselle. Potilaan genotyyppi auttaa sopivien verien valinnassa.

Näyteastia

EDTA-putki 7 ml

Näyte

Näyte, tarrakortti ja lähete toimitetaan verikeskukseen! Verikeskus lähettää SPR:ään näytteen ja lähetteen, johon verikeskus merkitsee vastausosoitteeksi oman verikeskuksen. Verikeskus ottaa lähetteestä itselleen kopion.

Menetelmä

PCR-SSP tai PCR-SSO. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tulokset valmiina

1-2 viikon kuluessa

Yleistä

Potilaan punasoluantigeenien määritys on oleellinen osa vasta-aineiden tunnistusta. Serologista veriryhmäantigeenien määritystä voivat kuitenkin häiritä lähiaikoina annetut verensiirrot sekä voimakas panagglutiniini. Lähiaikoina annetut punasolut näkyvät antigeenien määrityksessä kaksoispopulaatioina, jolloin potilaan omaa veriryhmää ei voida varmuudella määrittää. Panagglutiniinit ovat punasoluvasta-aineita, jotka reagoivat kaikkien punasolujen kanssa ilman selkeää spesifiteettiä. Ne reagoivat myös potilaan omien punasolujen kanssa, joten ne vaikeuttavat serologisissa määrityksessä allovasta-aineiden erottamista autovasta-aineista. Panagglutiniinit hankaloittavat myös antigeenien määritystä mahdollisesti johtaen vääriin positiivisiin tuloksiin.

Riippumatta aiemmista verensiirroista tai vasta-aineista potilaan näytteestä eristetystä DNA:sta voidaan määrittää veriryhmätekijät PCR-pohjaisilla genotyypitysmenetelmillä. Potilaan genotyyppi auttaa sopivien verien valinnassa.

Tutkimus sisältää D, C, c, E, e, Cw, K, k, Jka, Jkb, Fya, Fyb, M, N, S ja s -genotyypitykset.

1.1.2019 asti tutkimuksen nimi oli 20969 B-KELJKFY (B-KELJKFY-genotyypitys, veri, DNA-tutkimus) ja tutkittavien genotyyppien valikoima oli suppeampi. Nimenmuutoksen myötä myös 31.12.2018 asti vastatut tutkimukset saivat takautuvasti uuden lyhenteen ja nimen.

Tulkinta

Lausunto ja sopivuuskoesuositus

Huomautuksia

Hoitoyksikkö täyttää SPRV:n lähetteen Veriryhmätutkimukset (rastita tutkimus SPRV 005291 B-Veriryhmä, laaja genotyypitys, DNA-tutkimus).

Tutkimus B -VR-geno päivitetty 17.02.2024 / KS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 24.05.2024 klo 00:40.