HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Trombosyytit, ASA-vaste VerifyNow-laitteella, verestä

20989 B -TrVeASA

Tiedustelut

HUSLAB Hyytymislaboratorio 050 468 3910 tai 09 471 74303, päivystysaikana 09 471 74330 tai 09 471 72645.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Tuukka Helin: tuukka.helinathus.fi / 050 427 9064 ja kemisti Jari Leinonen: jari.leinonenathus.fi / (09) 471 74337 / 050 427 0591

Indikaatiot

Asetyylisalisyylihappo (ASA) -lääkityksen vastearvio kliinisissä erityistilanteissa, kuten 1) suuressa tromboemboliavaarassa olevan potilaan ASA-lääkityksen tehon arviointi (esim. suunniteltu lääkestentti tai pitkä pienen suonen rekanalisaatio) 2) kombinaatiohoidon (ns. dual-lääkitys eli ASA + klopidogreeli) aikana tullut tukoskomplikaatio 3) toistuva aterotromboottinen tapahtuma (infarkti, TIA) trombosyyttiestolääkityksen aikana.

Näyteastia

Katso kohta "Näyte" (Weblab Clinicalissa "Näytteen käs.ohjeet")

Näyte

Huom! Tutkimukseen vaaditaan 2 kpl tilavuudeltaan 2.0 ml hyytymisputkia (2 x 2.0 ml Vacuette, 109 mM Na-sitraatti Greiner Bio-One, 454322). Näytteenotto mahdollinen vain Tullinpuomin, Töölön, Jorvin, Peijaksen, Hyvinkään, Lohjan ja Porvoon laboratoriossa. Tutkimus on tehtävä 3 h kuluessa näytteenotosta. Näyte on lähettävä mahdollisimman pian laboratorioon, ei kuitenkaan putkipostilla. Näytettä ei saa sentrifugoida eikä laittaa sekoittajalle. Tarkka näytteenottoaika on merkittävä työkorttiin tai putkeen. Näytteen oltava laboratoriossa viimeistään klo 15 (tutkimusta tehdään vain arkipäivisin).

Menetelmä

Kyseessä on kokoveressä tehtävä trombosyyttien aggregaatiotutkimus, joka tehdään VerifyNow-laitteella (Aspirin Assay).

Laite on periaatteeltaan trombosyyttien aggregometri, perustuen valon transmission mittaamiseen. Agonistina käytetään arakidonihappoa. VerifyNowR -laitteella mitataan fibrinogeeni-päällystettyjen partikkelien välittämää aktivoitujen trombosyyttien in vitro -agglutinaatiota. Trombosyyttien aktivaatio käynnistetään spesifisesti tiettyihin trombosyyttien pintareseptoreihin sitoutuvilla verihiutaleagonisteilla. Jos näytteessä on tiettyä reseptorivälitteisen aktivaation estävää lääkeainetta, niin partikkeliagglutinaation määrä vähenee. Agglutinaatioaste mitataan turbidimetrisesti. Käytettävissä on laitevalmistajan valmis testi.

Tekotiheys

Arkisin klo 8-15

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Viitearvot

>18-vuotiailla alle 550 ARU

Tulkinta

Tutkimuksen kliininen käyttötarkoitus on trombosyyttien toimintaa estävän asetyylisalisyylihapon (ASA) monitorointi erityistilanteissa. ASA-lääkettä käytetään estämään valtimotukoksia ja siten myös takaamaan valtimoihin asetettujen stenttien aukipysyvyys. Noin 5 % käyttäjistä on resistenttejä lääkitykselle, mikä aiheuttaa mainittavan valtimotukoksen uusiutumisriskin. Lääkeresistenssi voidaan nähdä VerifyNow-tutkimuksessa heikentyneenä lääkevasteena. Maksimaalisen lääkevasteen saavuttamisajat voivat vaihdella yksilöllisesti annostavasta ja kliinisestä tilanteesta riippuen. Yhden lääkeannoksen jälkeen saavutetaan tyypillisesti ASA-hoidossa maksimaalinen lääkevaste 100-250 mg annoksella 0,5 -2 h annoksen jälkeen (aika viitteellinen).

Tulos ilmoitetaan testireaktiolle spesifisillä, laitevalmistajan omilla yksiköillä: Aspirin reaction units (ARU). Tuloksista annetaan lausunto.

Tuloksiin vaikuttavat potilaan lääkitys ja muu kliininen tilanne (mm. anemia, trombosytopenia, korkea fibrinogeenitaso, postoperatiivinen tila, inflammaatio tai infektio), joten suositellaan tilaamaan myös 2474 B -PVKT ja 1399 P -Fibr tutkimukset. Potilaan kokonaistilanteen arvioimiseksi tarvitaan myös muiden hyytymistekijöiden tutkimista (8665 P -Hyyttek, 4025 P -Trombot).

Tutkimus B -TrVeASA päivitetty 10.12.2021 / TH

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 22.05.2024 klo 00:42.