HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Trombosyytit, ADP-reseptoriestäjävaste VerifyNow-laitteella, verestä

20990 B -TrVeADP

Tiedustelut

HUSLAB Hyytymislaboratorio 050 468 3910 tai 09 471 74303, päivystysaikana 09 471 74330 tai 09 471 72645.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Tuukka Helin: tuukka.helinathus.fi / 050 427 9064 ja kemisti Jari Leinonen: jari.leinonenathus.fi / (09) 471 74337 / 050 427 0591

Indikaatiot

ADP-reseptoriestäjä -lääkityksen (klopidogreeli, prasugreeli) vastearvio kliinisissä erityistilanteissa, kuten 1) suuressa tromboemboliavaarassa olevan potilaan klopidogreeli-lääkityksen tehon arviointi (esim. suunniteltu lääkestentti tai pitkä pienen suonen rekanalisaatio) 2) toimenpiteeseen (jossa vakavan tromboembolian riski, esim. CEA),menevät potilaat, joilla ainoana antitromboottisena lääkkeenä klopidogreeli 3) kombinaatiohoidon (ns. dual-lääkitys eli ASA + klopidogreeli)tai klopidogreelihoidon aikana tullut tukoskomplikaatio 4) toistuva aterotromboottinen tapahtuma (infarkti, TIA) trombosyyttiestolääkityksen aikana.

Näyteastia

Katso kohta "Näyte" (Weblab Clinicalissa "Näytteen käs.ohjeet")

Näyte

Huom! Tutkimukseen vaaditaan 2 kpl tilavuudeltaan 2.0 ml hyytymisputkia (2 x 2.0 ml Vacuette, 109 mM Na-sitraatti Greiner Bio-One, 454322). Polikliinisesti näytteitä otetaan Tullinpuomin, Töölön, Jorvin, Peijaksen, Hyvinkään, Lohjan ja Porvoon laboratoriossa. Tutkimus on tehtävä 3 h kuluessa näytteenotosta. Näyte on lähettävä mahdollisimman pian laboratorioon, ei kuitenkaan putkipostilla. Näytettä ei saa sentrifugoida eikä laittaa sekoittajalle. Tarkka näytteenottoaika on merkittävä työkorttiin tai putkeen. Näytteen oltava laboratoriossa viimeistään klo 15 (vain arkipäivisin).

Menetelmä

Kyseessä on kokoveressä tehtävä trombosyyttien aggregaatiotutkimus, joka tehdään VerifyNow-laitteella (P2Y12 Assay).

Laite on periaatteeltaan trombosyyttien aggregometri, perustuen valon transmission mittaamiseen. Agonistina käytetään ADP:tä. VerifyNowR -laitteella mitataan fibrinogeeni-päällystettyjen partikkelien välittämää aktivoitujen trombosyyttien in vitro -agglutinaatiota. Trombosyyttien aktivaatio käynnistetään spesifisesti P2Y12-reseptoreihin sitoutuvalla verihiutaleagonistilla. Jos näytteessä on aktivaation estävää lääkeainetta, niin partikkeliagglutinaation määrä vähenee. Agglutinaatioaste mitataan turbidimetrisesti. Käytettävissä on laitevalmistajan valmis testi.

Tekotiheys

Arkisin klo 8-15

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Viitearvot

>18-vuotiailla alle 208 PRU

Tulkinta

Tutkimuksen kliininen käyttötarkoitus on trombosyyttien toimintaa estävän ADP-reseptoriestäjien monitorointi erityistilanteissa. verihiutaleen P2Y12 ADP -reseptorisalpaajaa käytetään estämään valtimotukoksia ja siten myös takaamaan valtimoihin asetettujen stenttien aukipysyvyys. Noin 25 % klopidogreelin käyttäjistä on resistenttejä lääkitykselle, mikä aiheuttaa mainittavan valtimotukoksen uusiutumisriskin. Lääkeresistenssi voidaan nähdä VerifyNow-tutkimuksessa heikentyneenä lääkevasteena. Maksimaalisen lääkevasteen saavuttamisajat voivat vaihdella yksilöllisesti annostavasta ja kliinisestä tilanteesta riippuen. Yhden lääkeannoksen jälkeen saavutetaan tyypillisesti klopidogreelihoidossa maksimaalinen lääkevaste annoksella 600 mg noin 6 h annoksen jälkeen (aika viitteellinen). Klopidogreelihoidolla saavutetaan yleensä tasainen ylläpitovaste 5-7 vuorokaudessa.

Tulos ilmoitetaan testireaktiolle spesifisillä, laitevalmistajan omilla yksiköillä: Ns. P2Y12 -reaction units (PRU) ja inhibitio-% (inhibitio suhteessa trombiini-reseptorien kautta tapahtuvaan trombosyyttien perustaso-aggregaatioon)

Tuloksiin vaikuttavat potilaan lääkitys ja muu kliininen tilanne (mm. anemia, trombosytopenia, korkea fibrinogeenitaso, postoperatiivinen tila, inflammaatio tai infektio), joten suositellaan tilaamaan myös 2474 B -PVKT ja 1399 P -Fibr tutkimukset. Potilaan kokonaistilanteen arvioimiseksi tarvitaan myös muiden hyytymistekijöiden tutkimista (8665 P -Hyyttek, 4025 P -Trombot).

Tutkimus B -TrVeADP päivitetty 27.04.2022 / TH

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 08.12.2023 klo 00:43.